Hjem Nasjonal kamp Aktivisme 1. mai-demonstrasjon i Tyskland med organisasjonen Der Dritte Weg

1. mai-demonstrasjon i Tyskland med organisasjonen Der Dritte Weg

REISEREPORTASJE En av organisasjonens utenrikskorrespondenter var på den internasjonale arbeiderdagen tilstede på arrangementet i byen Gera i Tyskland som ble arrangert av våre venner i Der Dritte Weg.

450 nasjonale sosialister demonstrerte under parolen «Knus kapitalismen, for familie, hjem og tradisjon». Det relativt lave deltagerantallet (i tysk sammenheng, red. anm.) kommer av at de nasjonale sosialistenes demonstrasjon kun besto av aktivister.

Det ble også holdt en demonstrasjon i byen Halle, som ble arrangert av partiet Die Rechte. Halle ble den største såkalte nasjonalistiske demonstrasjonen og tiltrakk seg mange grupper, blant annet AKK-Blocket (Anti-kapitalistiske kollektivet) som ikke har noen struktur og knapt fører noen politisk kamp, foruten på demonstrasjoner hvor de som Antifa bare er ute etter vold. Demonstrasjonen i Halle ble en fiasko, blokkert av folkeforrædere, og over 100 voldelige «nasjonalister» som forsøkte å storme politiet ble arrestert.

Demonstrasjonen som fant sted i Gera var imidlertid meget vellykket. Der Dritte Weg er et relativt nytt parti, som til tross for sterke represjoner liknende de som Motstandsbevegelsen blir utsatt for i Norden, forsøker å skape et nasjonalt og sosialistisk alternativ som kan bli en massebevegelse. Samlingsplassen var togstasjonen hvor man med en gang kunne se at motstanden nesten utelukkende besto av unge jenter og «nye tyskere».

Antityske motdemonstranter.
Antityske motdemonstranter.

Medlemmene i partiet bar alle like klær i form av spesiallagde røde t-skjorter. Én dag før demonstrasjonen fikk partiet vite at de er mistenkt for tre tilfeller av «rasisme», da de ved tre anledninger har vist Den nordiske motstandsbevegelsens fane offentlig, blant annet da vår delegasjon deltok i Würzburg. Dette forhindret dessverre at Tyrrunen fikk flagre i Gera, hvilket var planen.

Demonstrasjonstoget startet med røde bengalske lys og vi marsjerte alle over et EU-flagg. Under demonstrasjonen ble det ropt mange slagord til innbyggerne som sto langs veien. Blant annet påminte man om at «1. mai» siden 1933 er «arbeitsfrei» og at vi kjemper «frei, sozial und national». Ved siden av marsjen kunne aktivister dele ut flyveblader med informasjon om hva organisasjonen kjemper for.

Allerede da første stoppested for marsjen var nådd ble det holdt taler. Først talte Matthias Fischer, som er organisasjonsansvarlig for Midt-Tyskland. Talen fokuserte spesielt på hvordan det tyske velferdssamfunnet stadig blir dårligere mens ikke-europeere får alt de trenger. Deretter talte hans stedfortreder Tony Gentsch med velrettet kritikk mot kapitalismen og forklarte hvordan vår verdensanskuelse vil skape et fellesskap mellom klassene som kommer hele folket til nytte. Neste taler, den ungarske nasjonalisten Milan Szeth, satt deretter fokus på at Europas forskjellige folkegrupper må stå forente i kampen mot den internasjonale kapitalismen, som er fiende til alle våre nasjoner.

Deretter holdt jeg en kort tale hvor jeg rapporterte om vår demonstrasjon i Falun som pågikk samtidig med tyskernes. Jeg fornyet symbolsk vårt vennskapsbånd med tyskerne og understreket, som den ungarske kameraten, at vi står forent i kampen og at vi nasjonalsosialister er den sanne europeiske bevegelsen.

Motstandsmannen Erik holder tale.
Motstandsmannen Erik holder tale.

Deretter marsjerte vi videre gjennom byen til neste stopp hvor partiets leder for Vest-Tyskland, Julian Bender, holdt en tale. Der Dritte Weg sendte i fjor ut symbolske utvisninger til flere politikere. En av disse har ikke forstått forskjellen på permanent utvisning og ferie og har anmeldt dem og sagt at «da får dere stå for kostnadene for min ferie».

Foran Bender sto to kamerater med uniformer fra «Kriegsmarine» med en gummibåt og han forklarte at han for sin neste reise over verdenshavene vil få denne i gave. Demonstrasjonen fortsatte deretter til startplassen.

For tyske forhold var demonstrasjonen en stor suksess. Ingen konfrontasjoner med meningsmotstandere oppsto, mange innbyggere så og hørte oss og alt var meget disiplinert. Jeg skal hilse fra alle tyske kamerater og også fra deres side fornyes vennskapet med vårt folk og vår felles kamp!

https://youtu.be/57oLlPbtZfI

Flere filmer fra demonstrasjonen finnes på Der Dritte Wegs Facebook-side.

/Erik