Hjem Nyheter Norge 13 000 “flyktninger” skal bosettes i norske kommuner

13 000 “flyktninger” skal bosettes i norske kommuner

MASSEINNVANDRING 13 000 asylsøkere som har fått innvilget opphold skal bosettes i norske kommuner til neste år.

masseinnvandring

Hittil i år er det bosatt nærmere 10 000 asylsøkere i norske kommuner som har fått innvilget opphold i landet. Målet til myndighetene er å få bosatt nærmere 15 000 i løpet av 2016.

Til neste år er norske kommuner bedt om å bosette 13 000 som har fått innvilget opphold. 1 100 av disse oppgis være såkalte enslige mindreårige asylsøkere, og 3 120 skal hentes direkte fra flyktningleirer.

Kilde:
Skal bosette 13.000 flyktninger