Hjem Nyheter 13-åring døde etter koronavaksine – etterforskes nå som uaktsomt drap

13-åring døde etter koronavaksine – etterforskes nå som uaktsomt drap

COVID-19 En 13 år gammel gutt med hjerteproblemer døde få måneder etter at han ble vaksinert med Modernas koronavaksine. Til tross for faresignaler om at koronavaksiner kan forårsake hjerteproblemer, valgte sykehuset i Gøteborg å gi gutten en sprøyte likevel. Hendelsen utredes nå som uaktsomt drap.

Pfizers vaksine. Foto: Arne Müseler, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

I august 2021 ble Nicholas Sundgren innkalt til Sahlgrenska sykehus i Gøteborg for å ta koronavaksine. Den 13 år gamle gutten, som var født med en hjertefeil og ble operert da han var tre dager gammel, hadde likevel levd et relativt normalt liv.

– Jeg så på ham som usårbar, nesten som litt hellig, på grunn av alt han klarte som barn, sier hans far, Bobbo Sundgren.

Etter at Nicholas ble vaksinert med Modernas koronavaksine den 4. oktober 2021, tok det bare to dager før vaksinen ble «satt på pause» for barn. Bakgrunnen for beslutningen var en stor felles nordisk studie som viste at vaksinen har betydelig risiko for å forårsake myokarditt og perikarditt. To måneder etter vaksineringen begynte problemene som nå mistenkes å være relatert til Moderna-vaksinen.

– To måneder etter vaksinasjonen fikk Nicholas symptomer som jeg først tolket som oppkastsyke om vinteren. Etter tre dager med feber fikk han smerter, og deretter ble han lam i beina. Da dro vi til sykehuset med ambulanse, sier faren til Nicholas.

Faresignalene var til stede

Ifølge Aftonbladet hadde Nicholas utviklet bakterier i hjertet, som til tross for en ukes antibiotikakur fortsatte å spre seg. Han ble hasteoperert, men fikk deretter nyre- og leversvikt og fikk også hjerneslag.

– En måned etter operasjonen fikk han hjertestans som førte til en hjerneskade så omfattende at han ikke lenger kunne snakke og knapt kunne bevege seg selv, forteller faren.

Like etter klokken 12 den 13. februar 2022 døde Nicholas, bare 13 år gammel. Guttens far er svært mistenksom til hvordan helsevesenet håndterte saken, ettersom det allerede sommeren 2021 kom advarsler om vaksinen og hjerteproblemer.

– Min tanke er at kardiologer burde vært konsultert. Det gjorde de ikke. Man burde advart oss, for det hadde man direktiver om. Man burde også ha tenkt selv. Lege, sykepleier eller hvem det var… at akkurat Moderna skal vi ikke gi til ham, sier Bobbo.

Vi beklager hvis pårørende føler seg misfornøyd med omsorgen eller hvordan de har blitt bemøtt av oss. Vi er ikke kjent med noen eventuell politietterforskning. For øvrig kan vi ikke kommentere enkeltsaker med henvisning til taushetspliktslovgivningen.

Sahlgrenska sykehus sitt svar i en e-postmelding.

Den døde guttens far uttrykker at han var skeptisk til vaksinasjonen, men at «vi aksepterte innkallelsen hovedsakelig fordi vi stolte på dem som hadde bidratt til å redde livet hans som spedbarn».