Hjem Nyheter Norge 17,3% av Norges befolkning er første- eller annengenerasjons innvandrere

17,3% av Norges befolkning er første- eller annengenerasjons innvandrere

FOLKEUTBYTTE Ved nyttår var 17,3 prosent av befolkningen i Norge første- eller annengenerasjons innvandrere. I Oslo har hele 33,1 prosent av innbyggerne innvandrerbakgrunn. Dette melder Statistisk sentralbyrå.

Ved årsskiftet var hele 916 625 personer i Norge første- eller annengenerasjons innvandrere, hvilket utgjør 17,3 prosent av befolkningen og er en økning på 32 000 personer siden i fjor. Dette tilsvarer en stor del av befolkningsveksten i Norge som i fjor var på 37 300 personer. Av disse utgjorde innvandrere majoriteten på 14,1 prosent mens andregenerasjons innvandrere utgjorde 3,2 prosent. Folketallet den 1. januar var på 5 295 619 personer.

Av de 916 625 personene i Norge som er innvandrere er 47 prosent fra asiatiske og afrikanske land og utgjorde 407 500 personer i fjor. Syriske innvandrere har nå blitt landets 5 største innvandrergruppe og består av 27 400 personer. Siden i fjor har denne gruppen økt med 7 000 personer.

Oslo hadde 168 700 innvandrere og 54 100 andregenerasjons innvandrere ved nyttår, hvilket tilsvarer hele 33,1 prosent av innbyggertallet. På toppen av listen over innvandrere fra enkeltland i Norge ligger Polen med 98 200 personer, noe som er en økning på 1 000 personer. På andre plass kommer Litauen med 38 400 personer, på tredje plass kommer Sverige med 35 800 personer, og Somalia ligger på fjerde plass med 28 800 personer.