Hjem Nyheter Norge 256 prester vurderer å si opp etter kirkens ja til homoekteskap

256 prester vurderer å si opp etter kirkens ja til homoekteskap

INNENRIKS 256 prester vurderer å slutte etter man på Kirkemøtet vedtok å åpne for såkalt likekjønnet vigsel.

Den norske kirke

256 prester i Den norske kirke vurderer å si opp sin stilling. Dette som følge av at man på Kirkemøtet i april vedtok at kirken skulle åpne for å vie homoseksuelle i kirken, skrive ny liturgi for disse, samt at kirken skulle ha et såkalt kjønnsnøytralt syn på ekteskap.

LES OGSÅ: Flertall for homoekteskap i Kirkerådet

De 256 prestene har signert en erklæring til kirkens ledelse hvor de ønsker å få en rekke vilkår avklart innen neste Kirkemøte i januar 2017. I erklæringen forklarer de at de støtter seg til Bibelens lære om at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne, og at dette ikke er noe kirken kan endre på.

Prestene anser at de i Den norske kirke nå finnes to grener, en tradisjonell og en moderne, og at det vil være problematisk dersom ikke kirken tar hensyn til dette.

– Det vil også bety at man ikke tar på alvor at det i vår kirke finnes to uforenelige lærer om ekteskap og familie.

Prestene ønsker blant annet at den tradisjonelle synet på ekteskapet og kristen samlivsetikk skal anses være like «legitim» som den moderne.

Kilde:
Her er erklæringen som 256 prester har underskrevet
256 prester vurderer å slutte etter kirkens homovedtak