Hjem Nyheter 42% av alle barn under 6 år i Vest-Tyskland er rasefremmede

42% av alle barn under 6 år i Vest-Tyskland er rasefremmede

FOLKEUTBYTTE En ny studie fra Det tyske statistiske sentralbyrå viser hvordan demografien i Tyskland forandrer seg og tyskere går mot å bli en minoritet i sitt eget land.

Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters.

En ny 2-årig studie som Det tyske statistiske sentralbyrå har gjennomført viser hvordan innvandring av rasefremmede og utvandring av tyskere til og fra Tyskland drastisk har endret demografien i landet. I Vest-Tyskland, hvor folkeutbyttet er størst, har 42% av alle barn under 6 år nå «innvandrerbakgrunn».

I 2018 utvandret 82 000 flere tyskere fra Tyskland enn det returnerte; en trend som har pågått siden 2005. De siste to årene har 217 000 tyskere emigrert.

Fødsels- og dødsraten er også negativ i Tyskland: i løpet av de siste to årene har 500 000 flere tyskere dødd enn det har blitt født, med et resultat at Tyskland har mistet 717 000 innbyggere.

Som en motvekt til dette er «internasjonal innvandring» til Tyskland ekstremt høy. I 2017 innvandret omtrent 1,4 millioner utlendinger til Tyskland og i eksempelvis Frankfurt er tyskere nå en minoritet.

I dag har hver fjerde innbygger, eller 19,3 millioner mennesker, i Tyskland såkalt innvandrerbakgrunn.