Hjem Nyheter Globalt 500 vitenskapsmenn i åpent brev til FN: Det er ingen klimakrise

500 vitenskapsmenn i åpent brev til FN: Det er ingen klimakrise

KLIMAHYSTERI Det er ingen klimakrise. Dette skriver et globalt nettverk av 500 forskere og akademikere til FNs generalforsamling.

Det er ingen klimakrise. Dette skriver et globalt nettverk av 500 forskere og akademikere i et åpent brev til til FNs generalforsamling datert 21. oktober 2019. I fellesskap skriver de følgende:

Klimavitenskap bør være mindre politisk, mens politiske retningslinjer bør være mere vitenskapelige. Forskere bør åpent finne ut av usikkerheter og overdrivelser i prognoser for global oppvarming, mens politikere lidenskapelig bør ta høyde for de reelle fordelene og anslåtte kostnadene ved å tilpasse seg den globale oppvarmingen, samt de faktiske kostnadene ved de foreslåtte tiltakene.

Naturlige såvel som menneskeskapte faktorer forårsaker oppvarming. Det geologiske arkivet viser at jordens klima har variert så lenge planeten har eksistert, med naturlig kaldere og varmere sykler. Den lille istiden sluttet så sent som 1850, så det er ikke overraskende at vi nå opplever en periode med oppvarming.

Langsommere enn forventet

Oppvarmingen skjer mye langsommere enn forventet. Global oppvarming er mindre enn halvparten av det opprinnelig forutsagte og mindre enn halvparten av hva som kunne forventes på grunnlag av menneskeskapte nettopåvirkninger og ubalanse i stråling. Med andre ord, vi er langt fra å forstå klimaforandringer.

Retningslinjer for klimapolitikken hviler på defekte modeller. Klimamodeller har mange mangler og er ikke med rimelighet brukbare som politiske redskaper. I tillegg er det mest sannsynlig at de overdriver effekten av drivhusgasser, slik som karbondioksid. I tillegg ignorerer de det faktum at berikelse av karbondioksid i atmosfæren har nyttevirkninger. Karbondioksid er plantemat, som er grunnlaget for alt liv på jorden. Karbondioksid er ikke forurensning. Det er viktig for alt liv på jorden. Fotosyntese er en velsignelse. Mer karbondioksid er til nytte for naturen og gjør jorden mer grønn; mer karbondioksid i luften har økt veksten av den globale plantebiomassen. Det er også godt for landbruket å øker avlingene på verdensbasis.

Ikke flere naturkatastrofer

Den globale oppvarmingen har ikke økt naturkatastrofene. Det er ingen statistiske bevis for at den globale oppvarmingen har intensivert orkaner, oversvømmelser, tørke og liknende naturkatastrofer eller gjort dem hyppigere. I motsetning til dette er tiltak for å redusere karbondioksiden både skadelig og dyrt. For eksempel rammer vindmøller fugler og flaggermus, og palmeoljeplantasjer ødelegger regnskogens biologiske mangfold.

Klimapolitikken skal respektere vitenskapelige og økonomiske realiteter. Det er ingen klimakrise, og derfor er det ingen grunn til panikk eller angst. Vi er kraft imot den skadelige og urealistiske netto-null-karbondioksidpolitikken som er foreslått til 2050. Hvis bedre tilnærminger kommer vil vi ha nok av tid til å reflektere og tilpasse oss. Målet med internasjonal politikk bør være å kontinuerlig levere energi til en rimelig pris til mennesker over hele verden.

Blant undertegnerne:

European Climate Declarations nasjonale ambassadører

Professor Guus Berkhout / Nederland
Professor Rickard Linzen / USA
Professor Ingemar Nordin / Sverige
Terry Dunleavy / New Zealand
Jim O’Brien / Irland
Viv Forbes / Australia
Professor Alberto Prestininzi / Italia
Professor Jeffrey Foss / Canada
Professor Reynald du Berger / Canada
Professor Benoît Rittaud / Frankrike
Morten Jødal / Norge
Professor Fritz Vahrenholt / Tyskland
Rob Lemeire / Belgien
Monckton of Brenchley / Storbritannia