Hjem Nyheter Norge Sykehus betaler fødselen til illegal innvandrer

Sykehus betaler fødselen til illegal innvandrer

 LEVANGER  En etiopisk kvinne uten lovlig opphold slipper å betale for en fødsel ved sykehuset i Levanger, etter at sykehuset har trukket regningen tilbake.

Levanger sykehus
Levanger sykehus

Helse Nord-Trøndelag har valgt å trekke tilbake regninger på til sammen 52 000 kroner til en etiopisk kvinne etter at hun fødte ved sykehuset i Levanger. Kvinnen har ikke oppholdstillatelse i Norge og fikk avslag på sin asylsøknad høsten 2014. Personer uten oppholdstillatelse har i utgangspunktet ikke rett til å få dekket helseutgifter.

Kvalitetssjef ved Helse Nord-Trøndelag, Tor Ivar Stamnes, uttaler i forbindelse med snuoperasjonen:

– Det har kommet nye opplysninger i saken som tilsier at vi trekker regninga.

Hva disse «nye opplysninger» består i, utdypes ikke. Stamnes sier det har vært vanskelig å tolke regelverket, og at det er ulik praksis ved sykehus i Norge.

Helseminister Bent Høie uttalte i går følgende:

Dagens hovedregel er at alle som oppholder seg i Norge, har rett til øyeblikkelig helsehjelp, men at de som er uten lovlig opphold i Norge, skal betale helsetjenestene selv, såfremt de har betalingsevne. Har de ikke det, så skal sykehuset betale regningen.

Kvinnens samboer, Boranto Dika, forsørger familien og jobber med renhold i Levanger kommune. Ifølge NRK hadde det «derfor vært svært vanskelig for de å betale kravet».

Neste steg: oppholdstillatelse

Dika er strålende fornøyd over å slippe å betale regningen, og sier:

– Nå kan vi fokusere på å prøve å få oppholdstillatelse til samboeren min.

Kilder:
Slipper å betale 52 000 for fødselen i Levanger
Slipper å betale for fødselen