Hjem Nyheter Norge 85 prosent av alle grove innbrudd blir aldri oppklart

85 prosent av alle grove innbrudd blir aldri oppklart

Tusenvis av nordmenn blir rundstjålet i eget hjem, og de får aldri klarhet i hvem som står bak. 6 av 7 innbrudd forblir uoppklarte. I fjor ble det anmeldt 3900 grove tyverier fra villa eller leilighet. Kun 600 av dem er oppklart. Oppklarte innbrudd utgjør kun 15 prosent.

innbrudd.

Administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund, Peter Batta, mener at mange saker blir henlagt for tidlig. Fungerende leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, er av samme oppfatning: «Det at få saker blir oppklart er en tydelig konsekvens av at hverdagskriminaliteten blir nedprioritert. Hovedregelen bør være at grove innbrudd blir oppklart, men sånn er det ikke nå. Innbrudd er et av områdene som har blitt mest forsømt.»

Politidirektør Odd Reidar Humlgård er heller ikke fornøyd med at kun 15 prosent av boliginnbruddene blir oppklart, og sier det klart: «Det er rett og slett ikke godt nok.»

Politioverbetjent Georg Andersen i Telemark politidistrikt derimot, mener at disse tallene ikke indikere at det er noe galt med politiets prioriteringer: «Jeg tror samfunnet aksepterer denne prioriteringen.» Han begrunner dette med at hendelser som handler om liv og helse kommer først i køen.

Humlegård argumenterer imot dette og mener at det ikke er snakk om prioriteringer, men snarere generell innsats. Han viser blant annet til Grenseløs-prosjektet som et eksempel, hvor tre politidistrikter på Østlandet jobber sammen i kampen mot mobile vinningskriminelle: «Vi ser at det nytter, og at det er mulig å redusere antall innbrudd. Men det krever en vedvarende, innsats fra vår side.»

Følgende beskriver han hvor alvorlig et innbrudd faktisk er: «Det rammer oss på det stedet vi mest av alt bør føle oss som tryggest – nemlig hjemme hos oss selv. At denne tryggheten frarøves er alvorlig.»

Kilde:
6 av 7 innbrudd blir aldri oppklart