Hjem Nasjonal kamp Absurd hetsartikkel fra kommunistene i Radikal Portal

Absurd hetsartikkel fra kommunistene i Radikal Portal

HETS Kommunistene i Radikal Portal publiserte lørdag en vanvittig løgnartikkel om Den nordiske motstandsbevegelsen og aktiviteten i Lillehammer.

Propagandaartikkelen er forfattet av kommunisten og løgneren Joakim Møllersen, som tidligere har arbeidet som journalist i Klassekampen, og inneholder en salig blanding av løgn, hets og absurde påstander.

Møllersen omtaler blant annet Den nordiske motstandsbevegelsen som en «nynazistisk terrororganisasjon» og hevder seg være oppriktig opprørt over at politiet som var på plass i Lillehammer tillot at en politisk organisasjon fikk lov til å dele ut flyveblader. Som kommunist ser vel Møllersen helst at grunnlovsfestede rettigheter ikke skal gjelde for personer med politiske ytringer han ikke liker.

Deles det ut politisk informasjon som Møllersen ikke liker, bør Grunnloven oppheves og aktiviteten avsluttes.

«Organisasjonen har blitt knyttet til tre terroraksjoner i Sverige den siste tida både mot innvandrere og mot venstresida. Ved en lignende aksjon i Finland i fjor høst tok de livet av forbipasserende», skriver Møllersen.

De såkalte terroraksjonene har Motstandsbevegelsen omtalt tidligere i en offisiell uttalelse, og blant annet påpekt at svært få opplysninger har fremkommet om saken hittil og at ingen er dømt. Saken er for øvrig heller ikke klassifisert som en «terroraksjon» av svensk politi, og er uansett ikke en del av Motstandsbevegelsens virksomhet.

Den «lignende aksjonen» som Møllersen omtaler, er hendelsen fra ifjor høst i Helsinki, hvor en aggressiv narkoman (og meningsmotstander) ble irettesatt etter å sammen med sine venner ha oppført seg truende og aggressivt mot organisasjonens aktivister. Mannen omkom en uke senere, men hans dødsfall var ikke forårsaket av bråket som oppstod med organisasjonens aktivister, noe også tingretten i Helsinki slo fast.

Møllersen hevder videre at politiet i Norge beslagla våpen og narkotika fra medlemmer i Motstandsbevegelsen i 2014. Dette er også en løgn, da det såkalte medlemmet kun var en 16 år gammel bekjent av støttemedlemmer i organisasjonen.

Møllersen bedrar sine lesere og later som han har intervjuet en opprørt og bekymret såkalte tilfeldig forbipasserende, som egentlig viser seg å være den tidligere partilederen i Rødt, kommunisten Turid Thomassen. Til sin meningsfelle hevder Thomassen at Motstandsbevegelsen er «farlige» og at mange skal ha «følt ubehag av aksjonen».

Videre hevder Thomassen at hun «konfronterte nazistene en etter en og spurte hva de gjorde i Lillehammer og hvor de var fra». Sjef for Rede 1, Tommy Nyberg, bekrefter at Thomassen var tilstede, men at det dreide seg om noen «konfrontasjon» er han uenig i.

– Ja, det var en masete og psykotisk kjerring som sprang rundt og lurte på hvorfor vi var tilstede og hva alle het. Jeg antok at det var en mentalpasient av noe slag, men at det var en rabiat kommunist virker jo mer sannsynlig. Det ene utelukker i og for seg ikke det andre.

Artikkelen kan leses i sin helhet HER.