Hjem Nyheter Norden Abubaker Mohamad Awad dømt til livstid i fengsel

Abubaker Mohamad Awad dømt til livstid i fengsel

SVERIGE Drapet på Tommie Lindh i Härnösand var «særskilt hensynsløst» og helt uten formildende omstendigheter, anser Ångermanlands tingrett som dømte Abubaker Mohamad Awad til livstid i svensk fengsel for drap og flere andre grove forbrytelser.

Rettssaken mot Abubaker Mohamad Awad kunne følges via videolink i Ångermanlands tingrett. Foto: Svensk politi / Nordfront

Afrikaneren Abubaker Mohamad Awad fra Sudan ble på mandag i Ångermanlands tingrett dømt til livstid i fengsel for drapet på Tommie Lindh. Han dømmes i tillegg for grove trusler, en voldtekt og en grov voldtekt. Abubaker sto også tiltalt for drapsforsøk på Keith, en bekjent til den voldtatte kvinnen, men der dømte tingretten Abubaker for «forsøk» til grov mishandling.

Les også: Gjennomgang av Tommie Lindh-saken

Abubaker dømmes også til å betale 200 000 svenske kronor i erstatning til den voldtatte kvinnen, 25 000 kronor til Keith og 60 000 kronor til Tommie Lindhs mor, far og søster.

Tingretten går altså helt på politiadvokatens side, unntatt i anklagen om drapsforsøket på Keith. Tingretten konstaterer bestemt at Abubaker har gitt mange ulike og motstridige versjoner om hendelsesforløpet og at det ikke er før i den nest siste avhøringen som han hevdet nødvern. Derfor anser man at det er Keiths forklaring som skal ligge til grunn for bedømningen. Imidlertid anses det ikke som umulig at Abubakers kniv kan ha gått inn i Keiths brystkasse på grunn av «uaktsomhet», og mener at det ikke er bevis for at det hele skjedde med den hensikt å drepe.

Tingretten anser heller ikke den alternative rubriseringen «grov mishandling» for å være styrket. I stedet nøyer de seg altså med «forsøk til grov mishandling».

Dømmes for to voldtekter og en grov trussel

Selv om Abubaker innrømmer at han tvang seg til både oralt og vaginalt samleie med kvinnen, hevder han, i motsetning til henne, at disse handlingene skjedde i direkte forbindelse med hverandre, etter at han stakk ned Tommie Lindh. Hans forklaring har vært at han bare truet henne i forbindelse med denne voldtekten og at de to voldtektene og den grove trusselen derfor skal anses som bare en voldtekt.

At Abubaker ikke skal ha truet kvinnen med kniv før etter at han hadde uskadeliggjort Tommie ble derimot motsagt av utredningen, mener tingretten. Der støtter man seg blant annet til den nødsamtalen som ble spilt opp i retten, der kvinnen høres «redd ut og i panikk» og hvor hun forklarer at hun har blitt truet med kniv.

At Abubaker skal ha vært bevæpnet med kniv allerede før drapet på Tommie styrkes også av at han beviselig hadde en kniv da Keith konfronterte han. «Abubaker Mohamad Awads forklaring om at han, først etter [Keiths] ankomst, gikk og hentet kniven i oppholdsrommet, dvs. der Tommie Lindh lå og sov og hvor [kvinnen] hadde søkt sin tilflukt, er slett ikke troverdig», skriver tingretten.

Både Abubaker og kvinnen har forklart at de skal ha beveget seg til kjøkkenet for at kvinnen ville drikke vann etter at Abubaker hadde tvunget seg til oralt samleie. Ifølge Abubaker skal de dessuten ha gått ut til loftgangen før han tvang henne til soverommet der han gjennomførte den vaginale voldtekten. Men blodsporene som kvinnen hadde etterlatt seg etter å ha tråkket i Tommie Lindhs blod viser at de begge hadde gått direkte til soverommet, hvorav Abubakers versjon av hendelseforløpet derfor kan ses bort fra og formodentlig bare et forsøk på å redusere antallet tiltalepunkter.

Derfor dømmes han både for grov trussel og to voldtekter, der tingretten er enige i at den vaginale voldtekten er å betrakte som grov ettersom han gjennomførte voldtekten under trussel om at han skulle drepe henne også slik som han rett før hadde drept Tommien Lindh, samtidig som han holdt i en kniv.

«Drapet var særskilt hensynsløst»

Under rettssaken innrømmet Abubaker at han drepte Tommie Lindh, men sa at det var i selvforsvar fordi han var redd for Tommie. Dette kjøper ikke tingretten, som mener at ikke engang hans egen historie om hvordan han knivstakk Tommie mens han pusset tennene, snakker om noen nødssituasjon. Den eventuelle trussel som Tommie skal ha fremlagt mot Abubaker tidligere, har handlet om at afrikaneren skulle la kvinnen som han senere voldtok være i fred, noe Abubaker også har bekreftet at han forsto.

«Abubaker Mohamad Awad har, til tross for Tommie Lindhs uttalelse og hans uttalte frykt, ikke avstått fra å fortsette å plage [kvinnen] på gjesterommet,» konstaterer tingretten. Videre skrives det at Abubaker ikke har klart å «forklare på hvilken måte knivstikkingen skulle kunne løse situasjonen hvis formålet bare var å skade Tommie Lindh».

Tingretten mener videre at Abubakers handlinger taler sterkt for at han hadde en intensjon om å drepe Tommie. Dette blant annet ettersom han direkte etter handlingen tok både Tommies og kvinnens mobiltelefoner for å forhindre dem i å ringe, samt at han også hadde forlatt den alvorlig skadde Tommie Lindh på baderomsgulvet uten å utføre noen hjelpende tiltak.

Om straffeutmålingen på drapet skriver tingretten:

Tommie Lindh ble uprovosert angrepet bakfra da han befant seg på baderommet. Han har således befunnet seg i en forsvarsløs posisjon. Forbrytelsen har dessuten blitt utført i hans egen bolig. Han har fått alvorlige skader av knivhuggene som må ha medført store smerter. Ettersom han ikke umiddelbart mistet bevisstheten må han også ha kjent sterk dødsangst.

Drapet i seg beskriver tingretten som «særskilt hensynsløst». Man mener at det helt mangler formildende omstendigheter og at det derfor bare kan bli snakk om livstid i fengsel for Abubaker Mohamad Awad. Han tillegges også å bli værende i arresten til straffen kan iverksettes.

Ettersom Abubaker er svensk statsborger har aktor ikke bedt om utvisning av den afrikanske mannen.

Les også:
Tommie Lindhs drapsmann voldtok kvinnen to ganger
Etter mordet og voldtektene: Abubaker feiret med å gjøre seierstegn i politiarresten
Nordfront TV var på plass i Härnösand – direktesendte minnestunden for den drepte Tommie Lindh
Politiet lyver og avbryter torgmøtet for å hedre Tommie Lindh – nasjonalister samler seg likevel
Västernorrlands fylkesmann er sint over Tommie Lindhs minnestund
Tragedien i Härnösand: Løgnmedia innleder propagandaoffensiv og støttes opp av aktoren
Aktor rygger: «Har aldri sagt at drapet på Tommie ikke hadde noe med voldtekten å gjøre»
Jeg forstår ikke