Hjem Historie Dagens historiske Adolf Galland – jagerpilot og general

Adolf Galland – jagerpilot og general

HISTORIE Den 19. mars 1912 ble Adolf Galland født. Han var en tysk jagerpilot og en av de høyest dekorerte og yngste generalene under krigen.

Galland-Adolf-Generalleutnant-e1363653814771-230x281

Adolf Galland ble født den 19. mars 1912 i Westerholt. I 1927 begynte Gallands livslange interesse for flyving, da en gruppe flyinteresserte startet en glideflyvningsklubb i Borkenberge. Den unge Galland fikk sitt første flysertifikat da han var 17 år. Han viste seg å være en dyktig pilot og ble t.o.m instruktør i glideflyvningsklubben. Etter eksamen fra gymnasiet i februar 1932, var Adolf Galland en av tjue personer som fikk begynne ved det nyopprettede Luft Hansas flyskole. I 1933 og 1934 deltok Galland i de hemmelige treningsprogrammene for jagerflygere som ble bedrevet både i Tyskland og i utlandet. Galland fikk sin militære utdannelse i hæren, sin første stasjonering i det nystartede Luftwaffe fikk han den 1. april 1935, da han som løytnant ble sendt til Jagdgeschwader 2.

Under sine første år i Luftwaffe skulle Galland bli utsatt for flere alvorlige ulykker. I oktober 1935 krasjet han sitt fly under en øvelse og pådro seg alvorlige skader. Den medisinske vurderingen etter ulykken mente at Galland på grunn av sine skader ikke kunne fly mer, men en venn høyt oppe i systemet hemmeligholdt legerapporten slik at Galland kunne fortsette sin karriere i Luftwaffe. I april 1937 meldte Adolf Galland seg som frivillig til Kondorlegionen, som oberstløytnant tjenestegjorde han i Jagdgruppe 88. I Spania fløy han over 300 stridsoppdrag i flyet He-51, de fleste som bakkestøtte. For sin tid i Spania fikk han utmerkelsen det Spanske korset i gull med sverd og diamanter.

Heinkel He 51
Heinkel He 51

Da krigen brøt ut i september 1939 var Adolf Galland stasjonert ved Lehrgeschwader 2, utrustet med det umoderne Henschel Hs 123. Enheten ble anvendt som bakkestøtte til de raskt fremrykkende pansertroppene. Den 13. september ble Galland tildelt Jernkorset av andre klasse, en uke senere ble et antall flyenheter trukket bort fra fronten, deriblant Lehrgeschwader 2.

Henschel Hs 123
Henschel Hs 123

Etter nærmere 400 stridsoppdrag i umoderne bakkeangrepsfly ville nå Galland få fly det moderne Bf 109 jagerflyet, og han søkte om å bli flyttet til en jaktenhet på medisinsk grunnlag. Galland mente at han led av revmatisme på grunn av de umoderne flyene som savnet en omfattende cockpit. Han fikk sin vilje den 10. februar 1940, da han ble flyttet til Jagdgeschwader 27. Under sin første tid ved den nye enheten trente Adolf Galland med Werner Mölders, som var en av Tysklands dyktigste jagerpiloter. Under patruljeoppdrag ved den franske grensen fikk Galland trening med Bf 109 og erfaring i jaktstrid.

Messerschmitt Bf 109
Messerschmitt Bf 109

Den 12. mai, to dager etter at den tyske offensiven mot Frankrike hadde startet, vant Adolf Galland sine første tre luftseire. I løpet av den neste uken vant han fire luftseire til og ble belønnet med jernkorset av første klasse den 22 mai. I begynnelsen av juni 1940 ble Galland plassert som leder for skvadronens tredje gruppe, og i den posten fortsatte han under slaget om Storbritannia. I august 1940 dekoreres Galland, som da hadde blitt forfremmet til major, med ridderkorset. Samme måned fikk han også befalet over Jagdgeschwader 26 . Den 23. september ble Adolf Galland den tredje personen i den tyske krigsmakten som fikk utmerkelsen ridderkorset med eikeløv. Innen året var omme hadde Galland blitt forfremmet til oberst og vunnet 57 luftseire og var da den mest framgangsrike jagerpiloten i verden.

http://www.youtube.com/watch?v=rnZhdAqFFI4

Under det kommende året var Jagdgeschwader 26 en av to jaktskvadroner som fortsatt var stasjonert ved kanalkysten, og der fortsatte Gallands fremganger i uforminsket takt. Da han vant sin 70 luftseier i juni 1941 ble han som første soldat dekorert med sverd til sitt ridderkors. Etter at hans gode venn Werner Mölders omkom i november 1941, ble Adolf Galland utnevnt til sjef for alle Luftwaffes jagerfly. Han hadde da vunnet 96 seire i luften, og var så framgangsrik at man fra høyeste hold anså at Galland var for verdifull til å ha stasjonert ved fronten. I januar 1942 skulle Adolf Galland dekoreres ytterligere en gang, med den da høyeste utmerkelsen som fantes, jernkorset med eikeløv, sverd og diamanter. En måned senere forfremmes Adolf Galland, da 30 år gammel, til generalmajor. Han var da den yngste generalen i hele den tyske krigsmakten. Under de kommende årene fortsatte Galland sin jobb med å lede de tyske jagerflyene, han testfløy nye fly og forsøkte å skaffe flere ressurser til sitt luftvåpen. Han kunne ofte være veldig frittalende, og dette satte han iblant i problemer med sine overordnede, men dette bekymret ikke Galland.

Når han 1943 testfløy jetflyet Me 262, forstod han raskt det potensiale som fantes med denne nye teknikken. I løpet av 1944 intensiverte de vestallierte sin terrorbombing av de tyske byene. Galland hadde på grunn av de store tapene av dyktige jagerpiloter og en stor mangel på fly og drivstoff vanskelig med å forsvare landet, ved dette tidspunktet hadde de vestallierte et numerisk overtak på 8-10 mot 1. I november dette året forfremmes Galland til generalløytnant.

galland4

I januar 1945 ble Adolf Galland avsatt fra sin post som sjef for jagerflyene siden han protesterte mot at viktige jagerfly ble tatt vekk fra forsvaret av riket til støtte for bakkeoffensiven i Ardenne. Visse personer i krigsledelsen ville stille Galland for retten for forræderi, men når dette kom til Adolf Hitlers oppmerksomhet, beordret han at «dette nonsens skulle opphøre». Fra sin husarrest fikk nå Adolf Galland kommandoen over en enhet med Me 262 jetfly og til denne enhet valgte han ut de beste pilotene Tyskland hadde å tilby; Johannes Steinhoff, Erich Hohagen, Heinrich Bär og Gerhard Barkhorn. Som generalløytnant vant Adolf Galland ytterligere åtte luftseire (hvorav syv i Me 262) og hans totale antall seire lå nå på 104, alle vunnet mot vestallierte fly. For å unngå at enhetens fly skulle falle i hendene på fienden, beordret Galland før kapitulasjonen i mai 1945 at disse skulle ødelegges.

Messerschmitt Me 262
Messerschmitt Me 262

Etter krigsfangenskapet reiste Adolf Galland til Argentina der han hjalp til med å bygge opp landets flyvåpen. Galland flyttet tilbake til Tyskland i 1954. Han giftet seg og fikk to barn. Adolf Galland døde 83 år gammel i stillhet i sitt hjem den 9. februar 1996.