Hjem Historie Dagens historiske Adolf Hitler tildeles Jernkorset av 1. klasse

Adolf Hitler tildeles Jernkorset av 1. klasse

HISTORIE Den 4. august 1918 fikk Adolf Hitler utmerkelsen Jernkorset av 1. klasse.

640px-hitlerjernkors

Første verdenskrig: Etter våpenhvilen med Russland i desember 1917 fikk Tyskland sårt tiltrengte forsterkninger til vestfronten. Våren 1918 innledet den tyske keiserlige armé en stor offensiv for å få en slutt på krigen. Innledningsvis gikk offensiven meget godt og de tyske hærene brøt gjennom de alliertes linjer. Takker være store amerikanske forsterkninger kunne den tyske offensiven stoppes.

640px-Operation_Michael_1918_Map_SGW_Vol_VII

Som korporal i det 16. Bayerske infanteriregimentet deltok Adolf Hitler i våroffensiven som regimentsordonnans. Under kampene på våren og sommeren 1918 viste Hitler gang på gang stort mot, da han under kraftig bombardement leverte meldinger til de fremste linjene. Ved ett tilfelle tok Hitler sammen med en stridskamerat flere franskmenn til fange. I sin bok Hitler og hans verk skriver Georg Brandell følgende om hendelsen:

List-regimentet befant seg fremfor en by og regimentets sjef antok at tyske soldater fortsatt befant seg i byen. Hvis dette var tilfellet burde de advares, for man kunne vente at franske tropper snart skulle komme til byen, og da skulle de tyske soldatene, hvis de fortsatt var igjen, falle i franskmennenes hender. Sammen med en kamerat tok Hitler seg forsiktig inn i byen og der fikk de begge fra en kjeller høre lyder som de oppfattet som franske ord. Nå falt det ikke inn for Hitler å ta seg tilbake og melde for regimentsjefen at byen var fri for tyskere og besatt av franskmenn. Istedet ruset han med pistol i hånd ned i kjelleren og tvang de overraskede franskmennene til å la seg ta til fange. Først etterpå fikk de vite at de, som utgjorde en tropp på tolv soldater under befal av en offiser, hadde latt seg ta til fange av bare to tyske soldater.

640px-somme

For denne hendelsen og for å ha oppvist stort mot under sommerens kamper, anbefalte Oberstløytnant Michael Freiherr von Godin Hitler til utmerkelsen Jernkorset av første klasse. I sin anbefalelse skrev von Godin:

Som ordonnans har hans ro og bravur vært eksemplarisk og han har uten unntak vist seg klar til å melde seg frivillig for oppdrag i de aller vanskeligste situasjoner og med stor fare for seg selv. Hver gang kommunikasjonen har brutt sammen under et kritisk øyeblikk i strid, var det takket være Hitlers utrettelige og hengivne anstrengelser som viktige meddelelser fortsatte å komme igjennom til tross for alle vanskeligheter.

Jernkorset av 1. klasse ble utdelt til omtrent 15 av 1000 soldater og offiserer i den tyske hæren, og nesten utelukkende til offiserer. Det var meget sjeldent at vanlige soldater fikk medaljen.