Hjem Nasjonal kamp Adresseavisen forandret intervju

Adresseavisen forandret intervju

Oppslag i media etter helgens aksjon i Trondheim har fått overdrevet store proporsjoner. Et av mediene som var først ute med å rapportere fra vår aksjon i Trondheim var Adresseavisen, regionens lokalavis.

Skjermdump fra Adresseavisen.
Skjermdump fra Adresseavisen.

Avisen kontaktet Motstandsbevegelsens Pär Öberg tirsdag, og ville ha et intervju i forbindelse med begivenheten. Dagen etter ble intervjuet publisert i avisens papirutgave. Det var dog forandret, forkortet og plassert i en forsmedelig sammenheng. Pär Öberg kommenterer publiseringen etter å ha lest resultatet:

–Jeg hadde ikke forventet meg noe annet, bare spørsmålene oser åpenbart av dårlig journalistikk og partiskhet. Vi bestemte oss likevel for å gi avisen en sjanse.

Hva er du misfornøyd med?

–Over hele oppslaget var det plassert et stort bilde av en skadet kvinne som var en av de angripende antinasjonale. Hun fikk sjansen til å uttale seg over flere kolonner i teksten. Dette kombinert med uttalelser fra PST og kommentarer fra en kjent norsk «ekspert» på såkalt høyreekstremisme. Vår side av historien måtte nøye seg med et par utvalgte linjer hvor man så klart strøk bort de mest relevante svarene – leserne kunne jo for eksempel fattet interesse for våre politiske mål…

Redaksjonen kan meddele at vi ved enhver anledning vil publisere de originale intervjuene, og derved også belyse hvordan massemedia i dag vinkler informasjon. Nedenfor kan du lese de to versjonene:

DET ORIGINALE INTERVJUET:

1. Hva ønsker den norske motstandsbevegelsen å oppnå Norge?

Den Norske motstandsbevegelsen er en del av Den Nordiske motstandsbevegelsen. Vårt mål er et fritt og forent Norden.

For mer informasjon, se http://www.patriot.nu/artikel.asp?artikelID=1401

2. Hvor mange medlemmer har dere i Trønderlag og i Norge?

Det uttalar vi oss ikke om, men vi kan dog meddele at vi vokser.

3. Den norske motstandsbevegelsen var navnet på bevegelsen som kjempet den nazistiske okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig. Hvorfor tar dere i bruk dette navnet?

Under flyvebladsutdelingen i Trondheim kom en gammel mann fram og sa at en organisasjon som Den Norske Motstandsbevegelsen virkelig trengs i Norge. Han fortalte at om han hadde vært yngre, hadde han gått med oss. Han hadde vært med under krigen, men syntes nå at han hadde valgt feil side. Vi kan også for eksempel henvise til motstandsmannen Eirik Gjems Onstad som også var sympatisk innstilt til kampen vår.

For mer informasjon, se http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=1838

4. Kommer dere til å gjennomføre flere aksjoner i Trondheim og Trøndelag? Hvorfor?

Garantert! Hvorfor – se svar på spørsmål 1.

5. Flere personer Adresseavisen har snakket med sier deres medlemmer slo med flagg og skadet personer under aksjonen lørdag. Hva er deres kommentar til det?
Vi forsvarer vår rett til å spre vårt politiske budskap i gater og på torg. Om noen angriper oss med vold, svarer vi med vold tilbake.

6. Hvorfor nektet flere å vedta foreleggene fra politiet etter aksjonen lørdag?

Fordi de selvsagt anser seg som uskyldige. Både vi og politiet vet at anti-nasjonalistene startet bråket. At det utelukkende var aktivister fra Motstandsbevegelsen som ble pågrepet, er en politisk handling. Sitatet dere har publisert fra politimester Nils Kristian Moe i dagens avis sier sitt:

»– Jeg som politimester synes ikke noe om slike grupperinger. De fremmer holdninger og verdier som er beklagelige og betenkelige.»

Nils Kristian Moe tar altså politisk standpunkt, noe han juridisk sett ikke har rett til som politimester. Dette farger definitivt politiets håndtering av saken.

7. Kan du kort beskrive deres syn på jøder og jødeutryddelsen under andre verdenskrig?

Sionistene har i dag stort innflytelse over det globale finansielle systemet, og til og med over de store medieselskapene. Dette har gitt dem en enorm politisk makt, uten folkelig innsyn.
Vi går ut i fra at den påståtte jødeutryddelsen under annen verdenskrig ikke fant sted. Vi ser det som så, at man etter krigens rabalder fikk et behov for å rettferdiggjøre og uskyldiggjøre de umenneskelige krigsforbrytelser som de allierte utgjorde: massemord, massevoldtekter, folkefordrivelser, terrorbombing, atombomber, med mer. Ved å dikte opp en «enda verre» forbrytelse har man fått nevnte krigsforbrytelser til å blekne, og profilert seg selv som «den gode parten».

ADRESSEAVISENS VERSJON:

[…] Motdemonstrantene hevder det var medlemmer av «Den norske motstandsbevegelsen» som startet slåssingen lørdag. Det avviser Öberg.
– Vi forsvarer vår rett till å spre vårt politiske budskap i gater og på torg. Om noen anvender vold mot oss, bruker vi vold tilbake.
– Hvorfor nektet flere av deres medlemmer å vedta foreleggene fra politiet etter aksjonen lørdag?
– Det er fordi de selvsagt anser seg som uskyldige. Både vi og politiet vet at det var antinasjonalistene som startet bråket. At de bare pågrep aktivister fra motstandsbevegelsen er en politisk handling, sier Öberg .
Han mener politimester Nils Kristian Moe i Trondheim har tatt et politisk standpunkt siden han i går uttalte at han «ikke synes noe om slike grupperinger». Öberg sier «Den norske motstandsbevegelsen» garantert kommer til å aksjonere i Trondheim igjen.