Hjem Nyheter AfD-medlemmer forbys å eie våpen

AfD-medlemmer forbys å eie våpen

POLITISK FORFØLGELSE Pågående etterforskning for «antikonstitusjonelle aktiviteter» er nok til å forby våpeneierskap, ifølge tysk domstol. Et ektepar blir nå tvunget til å gi fra seg alle våpnene sine. Dommen vil være styrende for medlemmenes besittelse av våpen og ansatte i politiet og militæret risikerer avskjedigelse.

Foto: Oxfordian KissuthCC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Den 1. juli besluttet forvaltningsdomstolen i Düsseldorf at to medlemmer av det høyrepopulistiske partiet Alternative für Deutschland (AfD) skulle fratas retten til å eie skytevåpen. Årsaken er at det nåværende regimet regner AfD som en «høyreekstremistisk gruppe». Saken gjelder et ektepar, der retten nå har avslått deres begjæring om å få tilbake våpentillatelsen.

Partimedlemskap «fører til en antagelse om upålitelighet etter våpenlovgivningen», skriver retten.

Kjennelsen innebærer at medlemmer av den væpnede tjenesten, som ansatte i politiet og militæret, kan bli avskjediget. Beslutningen er basert på en vurdering fra Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), en av Tysklands etterretningstjenester, som hevder at AfD undergraver landets demokratiske grunnlov.

Medlemmer av partiet er pålagt å destruere eller overgi sine lisensierte våpen. Ingen ammunisjon får beholdes. Kjennelsen anses som betydelig da den kan påvirke andre partimedlemmers evne til å inneha våpen. Av den grunn anser retten at dommen kan ankes.

BfV har i lang tid forsøkt å tilegne seg økte juridiske muligheter til å etterforske AfD for «mistanke om antikonstitusjonelle aktiviteter». De har en pågående etterforskning med sikte på å finne ut om AfD er et «høyreekstremistisk» parti, hvilket det nåværende anti-demokratiske regimet anser som ulovlig. Klassifiseringen «mistanke om høyreekstremisme» gir BfV økte muligheter for hemmelig overvåking og etterforskning. AfD har anket klassifiseringen, men i mai bestemte retten at den blir stående.

Enkelte av partiets lokalavdelinger har blitt klassifisert som «påvist høyreekstreme». Et av BfVs mål er at det skal gjelde hele partiet, et annet er å få igjennom et partiforbud og således stoppe den politiske opposisjonen. AfDs uavhengige ungdomsorganisasjon, Junge Alternative für Deutschland (JA), ble klassifisert som «påvist høyreekstremistisk» i 2023.

Til tross for de tyske etterretningstjenestenes politiske forfølgelse vokser AfD og ble med sine 16,2 prosent av stemmene det nest-største partiet i Tyskland i EU-valget i forrige måned. Kritikere mener derfor at den pågående forfølgelsen av AfD og partiets medlemmer er basert på det faktum at de andre partiene i Tyskland ønsker å stoppe meningsmotstandere fra å fortsette å vokse.