Hjem Nyheter Europa AFE – paraplyorganisasjon for europeiske nasjonalister grunnlagt

AFE – paraplyorganisasjon for europeiske nasjonalister grunnlagt

0

BULGARIA Allianse festning Europa, «Alliance Fortress Europe», presenterte sitt manifest under et åpent møte i Bulgarias hovedstad Sofia i helgen.

Bulgarsk tv og media på kongressen.

Organisasjonen Bulgarsk nasjonal samling, BNS, har tidligere fått oppmerksomhet av Motstandsbevegelsens nettaviser. BNS har blant annet blitt beskrevet i forbindelse med den årlige marsjen for general Hristo Lukov.

General Lukov var en hyllet krigshelt fra første verdenskrig, deretter krigsminister og leder for den bulgarske patriotiske bevegelsen, som kan sammenliknes med datidens tyske nasjonalsosialister. Den 13. februar 1943 drepte kommunistiske terrorister Hristo Lukov utenfor hans hjem i hovedstaden Sofia.

Minnemarsj for general Hristo Lukov 2019.

I perioden som Bulgaria var en kommunistisk folkerepublikk ble skrifter og artikler forfattet av Lukov radert. Kommunistenes indoktrineringsapparat kombinerte sverting og sensur for å ødelegge omdømmet til general Lukov.

Da kommunismen kollapset i Bulgaria ble minnet av Hristo Lukov vekket til live. Mindre minneseremonier for Lukov vokste gradvis til å ende opp i en marsj med over tusen deltakere som returnerer hvert år i forbindelse med Lukovs dødsdag. Likesinnede nasjonale fra andre land har deltatt på marsjen og holdt tale, blant annet Pär Sjögren fra Den nordiske motstandsbevegelsen. Et naturlig internasjonalt samarbeid har vokst frem med BNS, som er en av arrangørene bak Lukovmarsjen.

Pär Sjögren intervjues før Lukovmarsjen 2019.
Pär Sjögren intervjues før Lukovmarsjen 2019.

Samarbeidet som allerede eksisterer mellom BNS og andre organisasjoner i Europa kan løftes til et nytt nivå. Gjennom en paraplyorganisasjon med et felles manifest og prinsipper om samarbeid blir relasjonene formelt fastslått. Effektiviteten i eksempelvis koordinerte kampanjer kan gi bedre resultater gjennom strukturen i paraplyorganisasjonen.

En europeisk paraplyorganisasjon, på initiativ av BNS, ble i helgen, nærmere bestemt søndag 21. april, formert lansert. Navnet er Allianse festning Europa, forkortet AFE.

Selv om Den nordiske motstandsbevegelsen av ulike årsaker har besluttet å ikke formelt være en del av alliansen deltok likevel undertegnede som observatør ved de interne diskusjonene og den offentlige lanseringen søndag 21. april. Den første lesingen av manifestets utkast var positiv. En gjennomgående rød tråd er at den overhengende trusselen fra globale institusjoner og internasjonale makthavere krever prinsipper rundt hvilke europeiske nasjonalister skal kunne samarbeide på en troverdig måte.

Delegater til AFE, Allianse festning Europa.

Sjåvinistiske ambisjoner skal eksempelvis ikke tolereres innad i AFE. Gammel historisk nasjonalisme må stå tilbake. Diplomati er middelet som konflikter mellom land skal håndteres med:

Tiden for sjåvinisme og krig mellom brødre på vårt kontinent må slutte for alltid. Eventuelle problemer og uenigheter mellom våre nasjoner må løses fredelig gjennom diplomati.

Rammeverket åpner for at organisasjoner fra alle europeiske land skal kunne inngå i AFE. Likeså finnes det ingen formelle hindre for at flere organisasjoner fra samme land skal kunne tilslutte seg AFE.

Angående ideologiske synspunkter kan det nevnes at det råder konsensus at AFE har til hensikt å motvirke tendenser i Europa som fører til uønskede fenomener hos likesinnede. Eksempelvis kan det handle om ideer om å møte trusselen fra islamismen gjennom å gå i allianse med Israelorienterte grupper. Både analysen av situasjonen og praksisen er feil.

Plamen Dimitrov leder utenlandske gjester gjennom hovedstaden Sofia.

Den jødiske organisasjonen i Bulgaria, Shalom, har lovet politisk press i forbindelse med kongressen. Den jødiske organisasjonen pleier som vanlig å utøve press i sammenheng med Lukovmarsjen. Ryktet om kongressen nådde også Den jødiske verdenskongressen, World Jewish Congress (WJC). Robert Singer, som er administrerende direktør for WJC, protesterte hos Bulgarias innenriksminister Mladen Marinov i respons til at BNS organiserte kongressen for AFE:

Bulgaria får ikke betraktes som en legitim møteplass for slike som har til hensikt å torgføre den typen av hatsk og destruktiv politikk [som BNS ifølge Robert Singer representerer].

BNS hadde i forkant av kongressen 21. april blitt utsatt for internettsensur og trusler mot utleiere av lokaler. Med litt rask improvisasjon fikk de dog til et lokale. Journalister ble invitert til møtet og i løpet av noen timer ble det sendt et tv-innslag om kongressen.

Mandag 22. april ble Zvezdomir Andronov, lederen for BNS, invitert til et direktesendt tv-program for å diskutere kongressen og dens politikk. Selv om det bør noteres at programverten var selektivt provokativ fikk Zvezdomir Andronov muligheten til å forklare seg. Andre intervjuer har funnet sted etter kongressen, inkludert internasjonale intervjuer med blant annet avisen The Economist.

I samme program deltok senere en jøde, Salomon Bali, som fordømte kongressen. Han fikk større rom til å fremføre sine synspunkter og ble i motsetning til Zvezdomir Andronov møtt med respekt og verdighet. Solomon Bali som man kunne se i tv-skjermen er med i den bulgarske grenen av B’nai B’rith, nærmere bestemt frimurerlosjen Carmel. B’nai B’rith er en verdensomspennende jødisk frimurerorganisasjon. Angående den tidligere nevnte jødiske gruppen Shalom i Bulgaria, så er Salomon Bali også involvert der.

En annen gruppe som bedriver lobbyvirksomhet mot nasjonalister i Bulgaria er Helsingforskomiteen, som tjener som lobbyorganisasjon for filantropen George Soros. Også representanter fra denne gruppen har uttalt seg i forbindelse med BNS‘ kongress. Hensikten er å få det politiske etablissementet i Bulgaria til å stramme til lover om ytringsfrihet og praktisk vanskeliggjøre møtes- og demonstrasjonsretten.

Relasjonen mellom jøder og ikke-jøder i Bulgaria kan anses problematisk. Den 16. april 1925 skjedde et bombeattentat mot kirken Svetja Nedelja i Sofia, Bulgarias hovedstad. Det førte til at 213 personer døde og 500 ble skadet. Kommunistene som utsatte Bulgaria for dette terrorattentatet var delvis jøder. Blant de omkomne var det også enkelte som selv var jøder.

Plakett for de omkomne i 1925 ved kirken Sveta Nedelja.

Sprengingen av Sveta Nedelja ble ansett som den verste terrorhandlingen i Europa i flere år fremover. Personen som avfyrte det dødelige skuddet mot general Hristo Lukov var en kommunistisk jødinne ved navn Violeta Yakova.

I forbindelse med Lukovmarsjen forsøker den jødiske gruppen Shalom å koble Hristo Lukov til det såkalte holocaust og deportasjonen av jøder. Dette tross at tiden for de tiltenkte deportasjonene var etter generalens død, hvilket gjør anklagene historisk absurde. BNS‘ sjef i hovedstaden Sofia, Plamen Dimitrov, har ved flere tilfeller kunnet avvise slike historiske feilaktigheter. Blant annet kunne han i en direktesendt tv-debatt med en historieprofessor suksessfullt forsvare Hristo Lukovs heder og konfrontere kommunistiske løgner.

Da undertegnede ankom hovedstaden Sofia 16. april 2019, var det også på minnedagen for terrorhandlingen mot kirken Sveta Nedelja. BNS hadde planlagt på minne det bulgarske sosialistpartiet om deres terroristiske røtter. Dette er spesielt verdt å notere da det bulgarske sosialistpartiet er en fortsettelse av det tidligere statsbærende kommunistpartiet. Utenfor entreen til sosialistenes partibygning stilte aktivistene seg opp med en banderoll med teksten «KOMMUNISTER = TERRORISTER».

Under de kommende dagene traff jeg flere bulgarere og utenlandske deltakere. Vi kunne prate fritt om situasjonen i Europa, forandre utkastet på manifestet, diskutere navnevalg etc. Tid for samvær, fellesmåltider og turer langs fjellet Vitoshas landsbyer og bakker gjorde opplevelsen positiv for alle parter og deltakere.

Kongressen ble som allerede beskrevet, en suksess. Europeisk samarbeid mellom nasjonale kommer ifølge egne vurderinger til å bli en økende trend, både med tanke på migrasjonsspørsmålet, men også på hvordan det overstatlige EU og andre nevnte lobbygrupper jobber unisont for å tyste frihetens stemmer.

Bulgarske tv-sendinger

Bilder fra kongressen