Hjem Nyheter Afrikanske rovdyrarter står i fare for å miste områder

Afrikanske rovdyrarter står i fare for å miste områder

BIOMANGFOLD En ny studie fastslår at det er særlig grunn til å være bekymret for små rovdyr.

Egyptisk snømus. Foto: Jonathan Prato. CC BY-SA 4.0

Et team fra Yale Unversitet ledet av Nyeema C. Harris har undersøkt hull i kart som brukes for å forutspå områdesammentrekninger. De fant at alle 91 arter omfattet av undersøkelsen risikerer å miste en del av sitt område.

Mange arter som er klassifisert som livskraftige på Verdens Naturvernunions liste over truede dyrearter risikerer tap av betydelige andeler av områdene de lever i. Dette gjelder blant annet en egyptisk snømusvariant, som står overfor et potensielt tap av 70% av sitt område, så vel som smalmungoer og servaler som begge risikerer et tap på 16%, som følge av økte trusler, slik som tørke, byutvikling og landbruk.

Ifølge Harris er det en voksende interesse for bruk av geospatiale data for å treffe bevaringsvedtak, men nåværende analysemetoder tar ikke høyde for trusler og ressurser som påvirker populasjoners persistens.

– Vi greide å få nye innsikter om arter som i stor grad er ukjente eller understuderte, og vi identifiserte noen arter med bevaringsbekymringer fordi de har svært små områder som består av flere trusler enn ressurser. Modellen gir oss en bredere forståelse og en annen tilnærming til å forutsi biomangfoldstap, især for arter med begrenset informasjon klassifisert som «datafattige» på Verdens Naturvernunions rødliste, sier Harris til skoleavisa.

Hun legger til at menneskelig nærvær ikke utelukkende utgjør en miljøstressfaktor, og peker blant annet på skikker blant Nhirara-folket i sentrale Zimbabwe, som inkluderer vern av biomangfoldet.

Hun sier videre at modellen deres vil bli brukt til global rovdyrevaluering, og håper at andre forskere vil ta i bruk liknende tilnærminger for å studere forskjellige grupper av bevaringsinteresse, slik som primater og amfibier rundt i verden.