Hjem Artikler «Akselerasjonisme» – snart anses all systemkritikk å være en trussel mot Sverige

«Akselerasjonisme» – snart anses all systemkritikk å være en trussel mot Sverige

SVERIGE Svenske sosialdemokrater, sikkerhetspolitiet Säpo og senteret mot voldsdyrkende ekstremisme inkluderer nå også Sverigedemokraterna og alternative medier i den «høyreekstreme terrortrusselen». All systemkritik har blitt «høyreekstrem akselerasjonisme».

Mikael Damberg. Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet (CC BY 3.0)

Nypubliserte rapporter fra det svenske sikkerhetspolitiet (Säpo)Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT)Center mot våldsbejakande extremism (CVE) og artikler fra det venstreekstreme Expo flytter nå frem posisjonene i represjonen mot regimekritikere.

Gjennom en kombinasjon av løgner og et forvridd guilt by association-resonnement påstår man at grensene mellom voldsdyrkende høyreekstremisme og ikke-voldsdyrkende høyreekstremisme viskes ut stadig mer, noe som sies å føre til at både sikkerhetstrusselen og risikoen for terrorangrep mot Sverige har økt.

Ved å selv viske ut denne grensen anser nå disse samfunnsviktige institusjonene å kunne inkludere samtlige systemkritiske alternative medier «på høyresiden» og Sverigedemokraterna (SD) i det voldsdyrkende høyreekstreme miljøet.

Dette er en definisjonsglidning som ligger vel i tiden – samtidig som den svenske regjeringen forbereder lovforslag om forbud mot kontakt med rasistiske og terrorstemplete organisasjoner. Svenska Dagbladet (SvD) skriver i en lederkommentar:

At det finnes en åpen dør mellom såkalte alternative medier på nettet og høyreekstreme bevegelser er velkjent… fremveksten av internetts høyreradikale medier er nære sammenflettet med Sverigedemokraternas fremganger i opposisjonen. De alternative mediene slipper frem konspirasjonsteorier, usjenert rasisme og russiske påvirkningsagenter.

Som et bevis for at SD har visket ut grensen mot de «rasistiske» alternative mediene angis en Tweet av Jimmie Åkesson i desember 2020:

I en debattartikkel i det svenske Aftonbladet tirsdag skriver Sveriges innenriksminister Mikael Damberg (S) at hendelsene ved kongressen i Washington i januar og terrorgjerninger utført av ensomme gjerningsmenn rundt om i verden må inkluderes i den svenske høyreekstreme trusselen:

Bak stormingen av kongressen lå blant annet den såkalte Qanon-bevegelsen, dannet i en konspirasjonsteori som kobles sammen med antisemittisme samt annen rasisme. Bevegelsen ble til og fikk kraft via onlineplattformer med anvendere fra hele verden, så vel fra Russland og USA som fra Sverige. Her kan de uimotsagt bekrefte hverandres verdensbilde og foruten å spre trusler og hat finnes risikoen at det også oppfordres til vold og terrorisme.

Det går ikke å se på bevegelsene globalt uten å også granske hva som skjer på hjemmebane. Samtidig som et høyreekstremt miljø har eksistert i Sverige under en lang tid, mener Säkerhetspolisen at antallet sympatisører rett utenfor det voldsdyrkende høyreekstreme miljøet synes å øke.

Målet er åpenbart: ved at folk deler verdensbilde på internettforum «finnes risikoen at det også oppfordres til vold og terrorisme»; sikkerhetstrusselen mot Sverige øker ettersom antall sympatisører «utenfor det voldsdyrkende høyreekstreme miljøet» øker.

Damberg og den svenske regjeringen lanserer dermed narrativet at ikke bare farlige alternative medier men også innvandringskritiske, pronasjonale meningssympatisører og andre bekymrede innbyggere i sosiale medier skal inkluderes i det høyreekstreme trusselbildet.

Akselerasjonisme

I en rapport med tittelen «Våldsbejakande högerextrem accelerationism» publisert i januar 2021 går også CVE på linjen med at feltet for hvilke som utgjør en trussel mot rikets sikkerhet må utvides. Man skriver blant annet:

Akselerasjonisme kan beskrives som en politisk strategi som bygger på grunntanken at samfunnsutviklingen følger et ideologisk forutbestemt skjema mot undergang. I de siste årene har akselerasjonismen fått bredt gjennomslag innen høyreekstremismens ytterste kant. På onlineplattformer spres budskapet at en uunngåelig apokalyptisk rasekrig mellom «hvite» og «ikke-hvite» bør fremskyndes ved økt polarisering og politisk vold.

Høyreekstreme akselerasjonister grunner ofte sitt verdensbilde på rasistiske og antisemittiske konspirasjonsteorier. Et særskilt populært narrativ er at det pågår et folkeutbytte («great replacement») i vest. En hemmelig global jødisk elite tros forsøke å utrydde den «hvite rasen» gjennom masseinnvandring og flerkultur.

Hva kan da CVE anføre for eksempel som belegg for sine påståelser? Jo, atter igjen ensomme uorganiserte personer rundt om i verden som har utført voldshandlinger. Man påstår at «svensker virker i betydelig grad bevege seg på onlineplattformer der akselerasjonistisk høyreekstrem propaganda og kommunikasjon deles». Er det en trussel mot Sverige? CVE svarer:

I Sverige har akselerasjonister skapt oppmerksomhet i forbindelse med et mordbrannsattentat mot en minkfarm i Sölvesborg høsten 2019.

Pandemien akselererer sensuren

De konklusjonene som den svenske regjeringen, Säpo, NCT og CVE enstemmig trekker fra alt dette er at vold og terror fra høyreekstreme inspireres av innlegg og artikler fra folk utenfor det voldsdyrkende miljøet som uttrykker meninger som er systemkritiske, og derfor bør også disse forhindres eller forbys. Mer sensur og hardere overvåkning.

Den åpenbare konklusjonen for oss andre blir naturligvis at det er systemets panikkslagne represjon mot kritikk som utgjør den virkelige akselerasjonismen. Snart kanskje det holder med å ha surfet inn på en side med systemkritisk innehold for å bli registrert, stemplet og behandlet som «voldsdyrkende høyreekstremist» og «en fare for rikets sikkerhet».

NCT skriver i sin rapport at «den pågående pandemien og brister i sikkerhetsarbeidet bidrar til å forsterke sårbarhetene» og «sikkerhetstrusselen mot Sverige». Det er snarere slik at den pågående pandemien bidrar til å akselerere statlig kontroll over innbyggerne og begrensninger av ytringsfriheten.