Hjem Nasjonal kamp Aktivisme Aksjon mot homolobbyen i Bergen

Aksjon mot homolobbyen i Bergen

AKTIVISME Rede 3 aksjonerte nylig mot Litteraturhuset i Bergen hvor homolobbyister samme dag skulle diskutere hvordan man skal motarbeide «hatefulle organisasjoner».

Aktivister fra Rede 3 aksjonerte natt til den 5. juni mot Litteraturhuset i Bergen hvor det senere samme dag skulle arrangeres en «debatt» i regi av Bergen Pride om såkalte hatefulle organisasjoner. Leser man programmet til Bergen Pride, ser man raskt at det handler om hvordan man skal motarbeide Motstandsbevegelsen:

Da Den Nordiske Motstandbevegelsen marsjerte i norske gater i 2017 ble tillatelsen til demonstrasjonene i hovedsak forsvart med bakgrunn i ytringsfrihetens sterke og viktige posisjon i Norge. I Norge er ytringsfriheten Grunnlovsfestet, og videre regulert gjennom ulike lover. Fremveksten av ekstreme politiske og religiøse grupper og organisasjoner vekker igjen debatten om hvor grensen går mellom ytringsfrihet og hatefulle ytringer.

I tillegg til å være stedet hvor man skulle debattere hvordan man skal motarbeide Motstandsbevegelsen, er Litteraturhuset også stedet hvor homolobbyistene har arrangert en rekke foredrag rettet mot barn og unge.

Aktivister fra Rede 3 sperret av bygningen med organisasjonens sperrebånd, hang opp plakater og klistremerker, samt fjernet homoflagg. Bergen Pride, kulturmarxisme og homolobbyen ble også diskutert i det seneste avsnittet av Frontlinjen.

Se flere bilder fra aksjonen nedenfor: