Hjem Kamprapport Aktivisme i Røyken

Aktivisme i Røyken

Aktivister fra Rede 1 gjennomførte nylig en større aksjon i Røyken kommune i Buskerud i samarbeid med aktivister fra Rede 4. Blant annet ble asylmottak og rådhus sperret av med Motstandsbevegelsens sperrebånd. Store mengder flyveblader ble også delt ut.

Ingen problemer oppstod.

R1R4-060516-aktivisme-royken-02 R1R4-060516-aktivisme-royken-03
R1R4-060516-aktivisme-royken-05 R1R4-060516-aktivisme-royken-06 R1R4-060516-aktivisme-royken-07

Engasjement