Hjem Nasjonal kamp Aktivistdagene 2015

Aktivistdagene 2015

MOTSTANDSBEVEGELSEN: I helgen ble Den nordiske motstandsbevegelsens aktivistdager arrangert i Sverige. Temaet for dagene var «Kamp på alle fronter».

aktivistdagarna-460x279_ny

Etter at konferansier for helgen, Julius Blomberg, hadde ønsket alle velkommen, var det Robert Eklund, sjef over Nordfronts IT-gruppe, sin tur til å holde foredrag. Eklunds foredrag gikk under tittelen «Kampen på internett» og omhandlet blant annet hvordan kampen kan føres gjennom bruk av sosiale medier. Som eksempel tok han opp Den islamske statens (IS) bruk av sosiale medier for å massivt og effektivt spre sin propaganda.

Eklund tok også opp hvordan aktivisme og aksjoner enda bedre kan planlegges og samordnes mellom aktivister og Nordfronts redaksjon. Dette for å få maksimalt utbytte av en aksjon, og dens påfølgende oppmerksomhet.

Robert Eklund
Robert Eklund

Da foredraget var ferdig, fikk man anledning til å strekke litt på bena og trekke litt frisk luft, før lunsjen ble servert. Etter et godt måltid inntok Simon Lindberg scenen og innledet med å meddele at han ikke lenger var sjef over Rede 3, og at aktivist Mathias Hagman hadde tatt over. Dette ettersom Lindberg nylig var blitt utsett til operativ sjef for Motstandsbevegelsen i Sverige. Lindberg kunne også meddele at det planlegges en større offentlig demonstrasjon innen nær fremtid.

Etter dette ble hver og en av redesjefene i Sverige kalt opp på scenen for å rapportere om hvordan arbeidet og utviklingen ser ut i deres respektive rede.

Hagman, Lund og Lindberg.
Hagman, Lund og Lindberg.

Etter redesjefene var ferdige, ble Haakon Forwald – Motstandsbevegelsens leder i Norge – kalt opp på scenen. Forwald talte om hvordan kampen går fremover i Norge, og trakk frem fjorårets etablering av landets motstandsreder som en viktig hendelse. Videre kunne det rapporteres om en kraftig økning i aktivismen.

– I 2013 ble det publisert 150 kamprapporter på Nordfront.net, og i 2014 over 250, meddelte Forwald.

Ifølge ham så har den gode utviklingen også fortsatt i 2015, og dersom det fortsetter i samme takt, vil man kunne se en økning på ytterligere 100 kamprapporter i slutten av året. Forwald rapporterte videre om at organisasjonen i april lanserer sitt eget medlemsblad, samt at de i år vil fokusere stort på å gjøre nasjonalsosialistisk og nasjonalistisk litteratur tilgjengelig på norsk.

Haakon Forwald
Haakon Forwald

Etter Forwald var ferdig, inntok Simon Lindberg igjen scenen og fortalte at en jurist nylig hadde godkjent de innsamlede underskriftene for registreringen av Motstandsbevegelsens parlamentariske gren i Sverige, og at det nå kun gjenstod å registrere partiet. Rede 4 (Nedre Norrland) fikk skryt for å ha samlet inn flest underskrifter per medlem, og Kampgruppe 1 fra Rede 1 ble hyllet for å ha vært den mest aktive kampgruppen i 2014.

Klas Lund, Den nordiske motstandsbevegelsens leder, kalte så aktivistene Joakim Blixt, Karl Rydgren, Mikael Svannäs og Anders Rydberg opp på scenen og takket de for deres eksemplariske innsats i kampen i året som har gått.

klas-460x273_ny

Etter en kort pause var det Klas Lunds tur til å holde foredrag. Lund talte om Motstandsbevegelsens parlamentariske gren i Sverige, og hvordan denne satsingen ikke på noen som helst måte vil innebære at den utenomparlamentariske kampen vil trappes ned, og ei heller at den vil lede til noen form for liberalisering i organisasjonen.

– Det er den sterke minoriteten – vi i Motstandsbevegelsen – og ikke massene eller «vanlig folk» som skal definere målene eller styre utviklingen, fortalte Lund.

klas-2-460x280_ny

Lund spurte deretter retorisk om Motstandsbevegelsen burde love pensjonistene mer penger, for å lokke til seg deres stemmer? Svaret ble dog nei, ettersom Motstandsbevegelsen ikke skal love noe den ikke kan holde. Til forskjell fra de etablerte partiene kommer ikke Motstandsbevegelsen til å gi folket tomme løfter.

Utdrag fra Lunds tale:

Det finnes en god grunn til hvorfor en armé eller et fremgangsrikt selskap aldri er demokratisk organisert. Vi har alt å tape på å bli en mindre autoritær organisasjon, og vi har ingenting å vinne på å inngå i et diffust nettverk eller såkalte samarbeider med andre. Vi må hele tiden streve etter å skape og organisere en disiplinert og sterk kraft som i framtiden kan gjøre det som kreves for å befri Norden.

Gjennom å åpne opp organisasjonen for «vanlige mennesker» med et småborgerlig syn på verden og politikk, risikerer vi at deres idéer tar over, og at organisasjonen mister sitt mål om å forandre gjennom revolusjon. Det vil også redusere organisasjonens slagkraft, og den risikerer å bli forvandlet fra en sylskarp kniv – til et stort, og tilsynelatende imponerende, sverd – som i realiteten er sløvt og ubrukelig.

Vi kan aldri ofre Den nordiske motstandsbevegelsen til fordel for partiet. Det er Motstandsbevegelsen som er vår organisasjon og som spenner over hele Norden, og partiet kan kun være organisasjonens verktøy. Partiet må ses på som bare en bit av en større helhet, hvis felles mål er å avansere hele organisasjonen.

Den parlamentariske grenen er kun tiltenkt å være en av flere grener. Bak partiet må en sterk motstandsbevegelse vokse frem. En revolusjonær bevegelse som blant annet gjennom partiet må skaffe seg støtte blant en stor del av befolkningen. Og der fyller partiet en viktig rolle, så lenge vi forstår dets rette plass i helheten.

Denne enorme utfordring, å redde de nordiske folkene fra rasemessig undergang gjennom å kjempe til seier, å skape et helt nytt samfunn, et forent og sterkt og fritt Norden, krever at vi gjør alt vi kan for å bygge en sterk og velorganisert bevegelse som aldri tillater kompromisser eller liberalisering på noen områder.

Alt det vi kaller for liberalisering, truer med å underminere vår styrke. Alle sidespor og all form for tilpassing kan svekke oss. Vi skal aldri akseptere noe som gjør oss svakere. Vi må se alle tendenser til tilpassing og liberalisering, hos oss selv og hos andre, som en stor trussel som må bekjempes ved alle tilfeller.

All liberalisering og alle tendenser til oppløsning av vår enighet, alle forsøk på å splitte vår organisasjon må forhindres. Dette er både deres plikt, og min plikt som leder.

Pär Öberg
Pär Öberg

Etter Lund var det Pär Öbergs tur til å fortelle hvordan det går i Ludvika kommune, hvor han ifjor høst ble innvalgt som kommunestyremedlem. Öberg fortalte hvordan han til å begynne med hadde inntatt en mer passiv rolle, for å lære seg å kjenne hvordan saker og ting fungerte, men at han nå var mer aktiv og tok til orde i de tilfeller hvor han kunne føre frem organisasjonens (og folkets) interesser.

Avslutningsvis kunngjorde Öberg at han kom til å bedrive en intens valgkampanje for å bli innvalgt i Ludvikas kommunestyre også ved neste valg, men da på eget mandat. Før han gikk av scenen, tok han seg også tid til å besvare de spørsmål publikum måtte ha om hans arbeide innenfor kommunepolitikken.

Simon Lindberg
Simon Lindberg

Etter en velsmakende middag var det tid for kveldens siste tale, denne gang av Simon Lindberg. Lindberg pratet om hvor viktig det er å ha en positiv innstilling, og spesielt for personer i ledende posisjoner.

– Jeg tror at negativitet alltid er den største årsaken til splittelse, avhopp og inaktivitet, fortalte Lindberg.

Lindberg oppfordret videre at samtlige skulle forsøke å ha en positiv innstilling til kampen, da en negativ innstilling hos en person fort kan smitte over på og senke kampmoralen hos hele gruppen.

Lindbergs tale ble møtt av kraftige applauser, og satte punktum for lørdagens aktiviteter. Etter sosialt samvær og en god natts søvn ble helgens Aktivistdager oppsummert av Julius Blomberg, og arrangementet avrundet.

Se flere bilder nedenfor:
kampboden-460x290_ny akt-3-460x234_ny lunch-460x252_ny Middag-2-460x307_ny film-460x227_ny middag-460x262_ny