Hjem Nasjonal kamp Aktivisme Aktivistdagene 2018

Aktivistdagene 2018

MOTSTANDSBEVEGELSEN I helgen ble Aktivistdagene arrangert i Sverige og bød på blant annet flere interne forelesninger og en pressekonferanse med store nyheter om årets valgkamp i Sverige.

Klikk for å forstørre. Foto: Nordfront (gjelder alle bildene i artikkelen).
Klikk for å forstørre. Foto: Nordfront (gjelder alle bildene i artikkelen).

Parolen for årets utgave av Aktivistdagene var «Vi er ingen politikere – VI ER FOLKET!». Detter er en parole som kommer til å brukes i valgkampen, men det var også et passende tema for Aktivistdagene som handlet om hvordan Den nordiske motstandsbevegelsen skal handle for å beholde sin revolusjonære ånd samtidig som en folkelig valgkampanje drives i år.

Aktivistdagene startet offisielt lørdag formiddag, selv om mange av de langveisfarende deltakerne hadde ankommet allerede fredag kveld. Arrangementet startet med at konferansier William Börjesson ønsket alle velkommen og gjennomgikk regler og opplegg.

Börjesson ønsket deretter Fredrik Vejdeland fra Motstandsbevegelsens riksledelse velkommen opp på scenen. Vejdeland holdt en lengre tale om hvordan man kan jobbe parlamentarisk uten å liberaliseres.

Etter Vejdeland gikk Motstandsbevegelsens leder Simon Lindberg opp på scenen for å gjennomgå bevegelsens virksomhet i fjor og informere aktivistene om noen nyheter. Lindberg annonserte at aktivistjakker kunne kjøpes på plass og at organisasjonens 20-årsbok akkurat nå blir trykket og kommer til å være tilgjengelig for salg om en måneds tid. Videre redegjorde Lindberg for arbeidet med organisasjonens interne medlemsblad og de nærværende kunne etterpå fylle ut et spørreskjema hvor man fikk gi synspunkter om hvordan medlemsbladet i 2018 burde utformes i forhold til innhold, lengde, publiseringsfrekvens og liknende saker.

Neste punkt på dagsorden var at redesjefene informerte om hvordan organisasjonen har gått fremover i 2017 og hvordan planene for 2018 ser ut. Flere reder rapporterte om en kraftig økning i medlemsøknader og i ett av redene kommer det til å bli nødvendig med masserekrutteringsmøter istedet for de vanlige enkelte møtene for å håndtere den store medlemstilstrømningen.

Representanter fra Norge, Finland og Danmark rapporterte også om Motstandsbevegelsens virksomhet i respektive land. En hilsen fra Island ble også opplest.

Flest nyheter ble presentert fra Norge hvor Haakon Forwald overleverte posten som sjefredaktør for Frihetskamp.net til Martin Oppegaard som tidligere har vært IT-ansvarlig for nettsiden.

Pär Öberg fra den svenske riksledelsen inntok deretter scenen og kalte opp aktivister for å arrangere rollespill. Fokus her var å analysere hvordan man på forskjellige måter best håndterer forskjellige typer meningsmotstandere som man kan komme i diskusjon med på offentlige aktiviteter. Dette var et av innslagene som skapte mest latter under Aktivistdagene da noen aktivister gjorde en strålende innsats som «batikkhekser», «rødinger» og liknende typer, mens andre kanskje ikke burde satse på en skuespillerkarriere.

Lindberg kalte så til rungende applaus opp medlemmene som den siste tiden har fortjent å bli utnevnt til aktivister og delte ut aktivistpins til dem. Fire diplomer for lang og tro tjeneste, som ikke ble utdelt til noen av veteranene som ikke kunne delta på 20-årsfeiringen, ble også utdelt her.

Redesjef Ingemar Westerbring var den som presterte best på aktivisttestene i fjor og vant konkurransen som var annonsert i organisasjonens interne medlemsblad.
Redesjef Ingemar Westerbring var den som presterte best på aktivisttestene i fjor og vant konkurransen som var annonsert i organisasjonens interne medlemsblad.

Neste taler var en gjest som hadde reist langt og en av få ikke-medlemmer som noen sinne har fått æren av å holde tale på Aktivistdagene: Giorgios Papailias fra Golden Dawn New York Division. Han fortalte om sin oppvekst i New York og hvordan området han bodde i forandret seg iløpet av hans liv. Videre talte Papailias om hvordan USA og Europa har samme problem og han roste Motstandsbevegelsens aktivister for deres kamp.

Vera Oredsson, æresmedlem i Motstandsbevegelsen, leste opp en personlig uttalelse om sitt liv og kampen før hun svarte på spørsmål fra publikum om hennes oppvekst i Det tredje riket og andre emner. Den nest siste talen for dagen ble holdt av Magnus Wardmo som talte om selvforsyning.

Simon Lindberg avsluttet så lørdagen gjennom å holde et veldig verdsatt foredrag om hva det innebærer å være revolusjonær.

Resten av kvelden bød på sosialt samkvem og noen produktive møter om interne anliggender, før det var tid for å sove.

Søndagen ble innledet med en direktesendt pressekonferanse hvor det blant annet ble annonsert at Motstandsbevegelsen skal demonstrere i både Boden og Ludvika på 1. mai i år samt at organisasjonen returnerer til politikeruken i Almedalen for andre året på rad.

Da pressekonferansen og den påfølgende spørsmålsrunden var over måtte alle som ikke er aktivister midlertidig forlate lokalet mens aktivistenes årlige frie spørsmålsrunde med riksledelsen om interne anliggender ble holdt.

Aktivistdagene ble så formelt avsluttet av Börjesson som takket alle funksjonærene. Oppsummert var dette en veldig intens og givende helg og sikkert ifølge mange den beste utgaven hittil av Aktivistdagene!