Hjem Nasjonal kamp Aktivistdagene – Vinteren 2013

Aktivistdagene – Vinteren 2013

AKTIVISME: Den 23. og 24 november avholdt Den Nordiske Motstandsbevegelsen aktivistdager. Temaet for dagene var «Profesjonalitet i kampen».

forsidebild1-640x348

Lørdag den 23. november ble Motstandsbevegelsens aktivistdager for vinteren 2013 innledet. For de deltagere som hadde ankommet dagen før ble dagen startet med frokost. Klokken ti hilste Julius Blomberg alle deltakerne velkommen og fortalte at temaet for aktivistdagene den her gangen var «Profesjonalitet i kampen».

Som vanlig ble flere foredrag holdt og førstemann ut var Robert Eklund, sjef for IT-gruppen. Eklund pratet om IT-sikkerhet og integritet på internett. Selv om foredraget var langt og bredt og kanskje til tider tungt for enkelte så var interessen stor da mange spørsmål ble stilt under hele foredraget.

Etter Eklunds foredrag ble det tid for en liten pause før Motstandsbevegelsens leder, Klas Lund, skulle opp på scenen for å holde sin tale. Lund fokuserte mye på behovet for profesjonalitet i kampen og mente at kampen ikke kun kan bedrives på folks fritid. Han sammenlignet organisasjonen med en armé som kun bestod av helter, men som savnet alle andre typer mennesker som behøves for at en armé skal kunne bli fremgangsrik. Motstandsbevegelsen har rett kampånd, men på bli mer profesjonell for å kunne seire, mente Lund som også satte opp flere konkrete mål for første halvdel av 2014 som skulle gjøre organisasjonen betydelig mer profesjonell.

web-aktivistdagene-2

Lunds tale ble møtt av kraftige applauser og deltakerne fikk etterpå stille spørsmål. Etter spørrerunden var over var det etter en kort pause tid for mat. Når alle hadde spist seg mette var det tid for en rapportering fra regionale sjefer.

Emil Hagberg fra Rede 1 rapporterte først og holdt seg kort og konsis. Han fortalte at redet det siste året har fått inn mange nye rekrutter som er både harde og aktive. Samtidig har redet rekruttert en hel del eldre mennesker også. Hagberg fortalt at de har flere spennende aksjoner planlagt for fremtiden.

Emil Hagberg
Emil Hagberg

Etter Hagberg var det Simon Lindberg sin tur til å rapportere om utviklingen i Rede 3. Linberg fortalte at hans rede har gjennomgått visse strukturelle forandringer. Videre fortalte han at media ved flere tilfeller har rapportert om organisasjonens virksomhet i Skåne. I løpet av året har Rede 3 eksperimentert med å konsentrere sin aktivisme til visse steder i løpet av en periode, men har kommet frem til at denne metoden ikke skal benyttes akkurat nå. Lindberg fortalte at til neste år vil hans rede legge mye fokus på videregående skoler.

Pär Sjögren, sjef for Rede 5, rapporterte så om utviklingen i hans rede. Sjögrens rede har det siste året blant annet regelmessig gjennomført offentlige aksjoner, arrangert foredrag og felles treninger. Også Sjögren tok opp mediaskriverier og nevnte videre at redet har arrangert et selvforsvarskurs i Sundsvall. Sjögren avsluttet med nyheten om at Rede 4, som i en lengre periode har inngått i Rede 5, nå har vokst seg så stort at det igjen har blitt et eget rede. Sjef for Rede 4 er Ingemar Westerbring.

Deretter var det Robert Eklund sin tur til å rapportere i form av sjef for Rede 6. Eklund fortalte at redet blant annet har holdt en offentlig aksjon i Umeå som fikk stor oppmerksomhet. Internet har Eklunds rede begynt med felles treninger og redet har en forholdsvis stor andel medlemmer som bidrar til Nordfront, enten som skribenter eller som medarbeidere i IT-gruppen. Ellers forklarte Eklund at hans rede må streve etter å være nytenkende ettersom redet strekker seg over et stort område og medlemmene bor veldig spredt med lange avstander mellom hverandre.

Den siste til å rapportere var Richard Johansson, som er sjef for Rede 7 som nylig ble opprettet. Johansson rapporterte at organisasjonen har vokst i Småland og at de legger mye fokus på sosiale arrangement som hele familier kan delta på, hvilket har vist seg å være et fremgangsrikt konsept som Smålands beboere ønsker å fortsette med.

Da avrapporteringen fra redesjefene var avklart, kom Haakon Forwald opp på scenen for å rapportere om utviklingen i Norge. Forwald rapporterte at Motstandsbevegelsen i Norge vokser i medlemstall, noe som har resultert i kamprapporter fra flere nye steder i landet. Det seneste året har også en gruppe norske aktivister gått til anskaffelse av et eget lokale som vil brukes til intern virksomhet. Videre har aktivister fra Norge flere ganger i løpet av året besøkt sine organisasjonskamerater i Sverige for å delta på offentlige aksjoner, foredrag med mer. Det går også bedre og bedre for Nordfront.net. Avslutningsvis rapporterte Forwald at fokuset i Norge året som kommer er å holde flere offentlige aksjoner og sosiale aktiviteter.

Etter rapporteringen fra Norge var tiden inne for den Finske Motstandsbevegelsens leder, Juuso Tahvanainen, å både rapportere om utviklingen i Finland og holde et ideologisk foredrag. Tahvanainen rapporterte om konfrontasjoner med antifascister i FInland og hvordan organisasjonen har modnet og blitt herdet under 2013. Media i Finland har også skrevet og hetset veldig mye mot Motstandsbevegelsen det siste året. Den Finske Motstandsbevegelsen har ellers satset mye på kreative aksjoner og felles treninger den siste tiden. Videre fortalte Tahvanainen at hjemmesiden deres har blitt enda mer profesjonell og fått en høyere oppdateringstakt, samt at Den Finske Motstandsbevegelsen har rekruttert mange nye aktivister i løpet av året.

Med avrapporteringen klar holdt Tahvanainen foredraget sitt. Foredraget ble holdt på engelsk og hadde et gjennomgående radikalt og kompromissløst budskap, der det blant annet ble konstantert at nasjonale bevegelser som har fokusert for mye på det partipolitiske aldri har vært i stand til å skape et virkelig alternativ til det eksisterende samfunnet. Tahvanainen mente at seieren kun kan vinnes igjennom en hard kamp og at vår oppgave er å bygge en «stat i staten», ikke å arbeide for å styrke de eksisterende statsdannelsene. I foredraget ble det også understreket at Motstandsbevegelsen må rekruttere fagfolk.

Den neste til å holde foredrag var Pär Öberg fra Motstandsbevegelsens riksledelse. Öberg talte som nyutnevnt leder for den nylig dannede Mediagruppen under overskriften «Profesjonell media». Öbergs foredrag tok opp hvordan Motstandsbevegelsen har tenkt å arbeide med framfor alt bilder og film i fremtiden. Målet, forklarte Öberg, er at arbeidet skal være så profesjonelt som mulig og at alle som fotograferer og filmer for motstandsbevegelsen skal få gjennomgå utdannelser med avsluttende eksamen. Under foredraget gikk Öberg også inn på juridiske aspekter innenfor foto og filming. Etter foredraget fulgte en spørrerunde.

Klas Lund
Klas Lund

Da spørrerunden med Öberg var ferdig, holdt Klas Lund igjen en kort tale og fikk opp fem medlemmer på scenen som han anså hadde utmerket seg den siste tiden. Etter at personene hadde fått applaus var det igjen tid for mat, før dagens siste foredrag skulle holdes.

web-aktivistdagene-6

Det siste foredraget, som handlet om veien til seieren, ble holdt av Simon Lindberg. Lindberg talte om viktigheten av personlig utvikling, før det ble utdelt penner og papir til deltagerne, som deretter fikk fylle ut et skjema hvor de skulle vurdere forskjellige egenskaper og prestasjoner som ble sortert under kategoriene «Fysikk», «Sosial kompetanse», «Kunnskap» og «Kamparbeide». Da alle hadde fylt ut skjemaet, oppfordret Lindberg alle til å enten rette seg mot en av sine svake sider og forbedre den, eller gjøre det samme med en av sine sterke sider. Deretter fikk alle fylle ut hvor mye tid de vier til forskjellige saker i løpet av en gjennomsnittlig hverdag, der Lindberg oppfordret alle som ikke allerede gjør det, å streve etter å vie minst én time om dagen til kamparbeide igjennom å forandre sine prioriteringer. Med dette sagt fortsatte Lindberg å tale om den harde veien til seieren, hvilket kulminerte i en kraftig avslutning som ikke etterlot noen i lokalet uberørt.

web-aktivistdagene-8

Etter Lindbergs tale sørget blant annet Nordfronts nyhetsredaksjon for å holde et internt møte der flere nye skribenter ble rekruttert til redaksjonen. Samtidig begynte Nordfront Forlag å selge sine produkter mens øvrige tilstede menget seg fritt og diskuterte livlig. Ved tolv-tiden var tiden inne for å legge seg.

På søndagen stod man opp klokken åtte og spiste frokost. Etter frokosten holdt Julius Blomberg et fritt strukturert foredrag om politiske aksjoner, noe som fikk frem mange interessante diskusjoner og formodentlig flere lovende idéer. Da foredraget og diskusjonene til slutt var avrundet, forklarte Blomberg at aktivistdagene nå var over, takket de tilstedeværende og rettet avslutningsvis et ekstra takk til kjøkkenteamet som ble applaudert av øvrige deltakere.