Hjem Nasjonal kamp Aktivisthåndboken er lansert og tilgjengelig for salg!

Aktivisthåndboken er lansert og tilgjengelig for salg!

0

MOTSTANDSBEVEGELSEN «Håndbok for aktivister i Motstandsbevegelsen» er nå lansert og finnes tilgjengelig i organisasjonens nettbutikk.

AH

«Håndbok for aktivister i Motstandsbevegelsen» ble offisielt lansert i helgen av Simon Lindberg og Haakon Forwald under årets opplag av Nordendagene. Skriften finnes tilgjengelig i både norsk og svensk utgave, og kan fra og med i dag kjøpes i vår nettbutikk.

Håndboken koster 80 kroner og inneholder 64 sider med alt i fra ideologi til praktiske råd og relevant informasjon til deg som er en organisert nasjonalsosialist og aktivist i Den nordiske motstandsbevegelsen, eller er interessert i å lære mer om organisasjonen og nasjonalsosialismen. Klikk her for å bestille «Håndbok for aktivister i Motstandsbevegelsen».

Sitat fra Aktivisthåndboken:

Teksten i Håndbok for aktivister i Motstandsbevegelsen retter seg, til tross for navnet,ikke kun til aktivister i Den nordiske motstandsbevegelsen, men snarere til alle som aktivt kan assosieres med organisasjonen uansett engasjementnivå. I beste fall sås kulle alle som sympatiserer med organisasjonen følge denne manualen.

Forord til Aktivisthåndboken skrevet av Haakon Forwald:

Norden og den nordiske rasen er i dag i akutt fare. Folkeforrædere, storfinans og fiendemedia har i en årrekke gjennom sine maktposisjoner og sin innflytelse sørget for at Nordens porter har stått på vidåpent gap, og således muliggjort den pågående rasefremmede invasjonen av våre landområder. Den raskt voksende ikke-europeiske populasjonen, som befinner seg innenfor Nordens grenser, vil i kombinasjon med raseblanding og lave nordiske fødselsrater – effektivt sørge for den nordiske rasens sikre død, dersom noe ikke gjøres.

Utover de mest akutte biologiske truslene, er våre fienders kontroll og innflytelse over det nordiske menneskets åndsliv den mest skjebnesvangre. Gjennom sitt eierskap av (eller ekstreme innflytelse over) blant annet massemedia, bankvesen, underholdningsindustri, akademia og politikk – er deres påvirkning over vårt folk både omfattende og fatal. At det nordiske folk frivillig aksepterer en rasefremmed invasjon og okkupasjon av sine landområder, er bare ett av mange eksempler på hvilken destruktiv innflytelse våre fiender har over oss. Den økende populariteten til den folke- og familiefiendtlige homolobbyens dekadente såkalte Pride-parader, er et annet eksempel.

Den nordiske motstandsbevegelsen har gått til kamp mot Nordens fiender, og kjemper kontinuerlig for det nordiske folkets frihet og overlevelse – i et fremtidig fritt og forent nasjonalsosialistisk Norden.

Du som leser dette og er aktivist i Den nordiske motstandsbevegelsen, har forstått alvoret i dagens situasjon og at rasens fremtid hviler på våre skuldre. Du har forstått at Motstandsbevegelsen og nasjonalsosialismen er det eneste som vil bekjempe våre fiender og lede vårt folk til seier. Du har valgt å uselvisk ofre alt, for å vinne alt, og det er for deg denne håndboken er skrevet.

Håndbok for aktivister i Motstandsbevegelsen er en manual for den som har viet sitt liv til den nasjonalsosialistiske frihetskampen. En veiledende og informativ, samt inspirerende og motiverende skrift for den fanatiske nasjonalsosialist og dedikerte aktivist i Den nordiske motstandsbevegelsen.

Dersom du som leser dette har forstått alvoret, men enn så lenge av ulike årsaker ikke har valgt å engasjere deg i Motstandsbevegelsen, forstå dette: Den nasjonalsosialistiske frihetskampen er ingen tilskuersport. Det er en kamp på liv og død, med rasens overlevelse som innsats. Det er på tide å ta til motet og rykke sverdet ut av stenen. Skjebnekampen er her og nå!

Gjør rett – frykt intet!

Haakon Forwald
Leder av Den nordiske motstandsbevegelsen, Norge

Delta i debatten

avatar
  Subscribe  
Bli varslet om