Hjem Nyheter Norden Alexander Bengtsson om sin tid i Expo, psykisk sykdom og det dysfunksjonelle...

Alexander Bengtsson om sin tid i Expo, psykisk sykdom og det dysfunksjonelle debattklimaet

INTERVJU Exakt 24s journalist Christian Peterson intervjuer Expos tidligere utdanningsansvarlige Alexander Bengtsson.

Alexander Bengtsson. Foto: Skjermdump Exakt24

På onsdag slapp Exakt24 et lengre og åpenhjertig intervju med Alexander Bengtsson som tidligere har vært visedirektør og utdanningsansvarlig i Expo.

Bengtsson har i lang tid jobbet for den antihvite stiftelsen Expo, hvis hovedformål kan sies å være å bedrive etterretningsvirksomhet for å bekjempe nasjonalisme og nasjonale. Expo har historisk sett, men også i dag, hatt samarbeid med ekstremvenstre, og er av forståelige grunner ikke helt satt pris på av nasjonale i allmennhet. Det går altså ikke an å utelukke at det kan finnes et trusselbilde mot slike som Alexander Bengtsson, til dels fra nasjonale, men også fra venstre etter at han selv ble uthengt. Å engasjere sig kirkelig kan også oppfattes som et svik innenfor venstre og føre til angrep, mener Bengtsson.

Bengtsson viser imidlertid mye mer mot enn slike som AFAs radioprater Axel Rosengren, som gjorde en pinlig figur da han ringte politiet og gnålte om «trakassering» da han ble stilt spørsmål. Da Exakt 24s journalist Christian Peterson kommer hjem til Alexander Bengtsson velger han å gå ut i korridoren til leiligheten sin for å svare på spørsmål. Det slutter med en times åpenhjertig samtale.

«Jeg har levd et dobbeltliv»

En sak som Bengtsson imidlertid ikke vil kommentere ytterligere er anklagene fra 2017 om at han er voldtektsmann og kvinnehater – anklager som førte til at han forsvant fra den antirasistiske bevegelsen. Han mener at han allerede har kommentert dette i Expressen da han fikk anklagene og senere også i Kungsbacka-Posten. Det skal sies at Bengtsson ikke er dømt for lovbrudd, og at han selv ikke har kjennskap til at han en gang har blitt politianmeldt.

I samtalen med Exakt24 sier han dog at han led av psykisk sykdom på dette tidspunktet.

– Jeg har levd et dobbeltliv som aktiv alkoholiker og narkoman og har ikke vært et hyggelig menneske å ha å gjøre med, sier han da han får spørsmålet, og bekrefter at det var under hans tid på Expo. Det misbruket han da hadde førte til at han forsøkte å begå selvmord flere ganger.

Ble selv uthengt

Det var i 2017 at venstreavisen Flamman hengte ut Alexander Bengtsson for seksuelle overgrep. Den første forklaringen mot Bengtsson stammer fra begynnelsen av 00-tallet, da et i dag høyt oppsatt venstrepartimedlem hadde et forhold med ham. Ifølge kvinnen skal hun ved flere tilfeller ha blitt voldtatt av Bengtsson. Ifølge en annen kvinne som han har hatt et forhold med skal han ha vært voldsom og truende.

– Nå er det slik med Flamman at de ikke skrev mitt navn. Derimot kan man om man følger den politiske bevegelsen som jeg var en del av da, eller den politiske bevegelsen som du er en del av, regne ut med rumpen at det var jeg, kommenterer Bengtsson.

En ting Bengtsson stiller spørsmål ved er at han ikke ble kontaktet av Flamman via epost, telefon, Facebook, eller på noen annen måte i forkant av selve publiseringen. Da Bengtsson jobbet på Expo og det handlet om å publisere en artikkel med grove anklager mot noen, kontaktet man alltid den anklagede i forkant.

«Det autonome venstre er finansiert av ABF»

Flamman er en venstreekstrem avis med koblinger til Antifascistisk Aksjon, AFA. AFA-leder Mathias Wåg er blant annet en tilbakevendende skribent i avisen. Også Expo har i løpet av årene hatt slike samarbeid selv om man har villet holde det pent på overflaten. Da Alexander Bengtsson får spørsmål om samarbeidet, sier han at han ikke kjenner til at det forekom noe slikt med AFA når det gjelder utveksling av etterretning. Han poengterer dog at han var ansvarlig for utdanning og ikke research, og derfor ikke har innsyn i all Expos virksomhet.

Hva gjelder det autonome venstre, altså AFA og andre venstreekstreme, mener Bengtsson at de hovedsakelig er finansiert av skattemidler og indirekte også Sosialdemokratene.

– Det autonome venstre er jo veldig lite uavhengige. Det er stort sett helt finansiert av ABF og ulike slags utdanningsvirksomheter, og har veldig liten selvfinansiering, sier han.

Arbeidernes utdanningsforbund (ABF) er et studieforbund som arrangerer studiesirkler, kurs, forelesninger og kulturarrangementer. ABF har et femtitalls medlemsorganisasjoner, der Sosialdemokratene og LO er de klart største. ABFs leder er riksdagsrepresentant Helén Pettersson, en sosialdemokrat. Gjennom ABF kan grupper som AFA få finansiering, tilgang til møtelokaler og til og med ansettelser. Blant annet er venstreekstremisten Showan Shattack ansatt hos ABF.

Fellesskapet og sivilsamfunnet

Bengtsson får spørsmål om bruddet med Expo og Fellesskapet, og svarer at han ikke ble kastet ut fra noen av dem da anklagene mot ham kom frem i Flamman. Expo hadde han allerede forlatt av den enkle grunn at han ville drive med andre ting, og Fellesskapet forlot han da han led av psykisk sykdom og forsøkte å begå selvmord.

Fellesskapet, som ble finansiert av rovkapitalisten George Soros, var noe som vokste frem innenfor Expo og senere ble en separat sivilsamfunnsorganisasjon. Fellesskapet hadde sin topp i 2015, ifølge Bengtsson takket være flyktningestrømmen, men har etter at Bengtsson forlot den hatt et svinnende nærvær.

Bengtsson ville heller jobbe innenfor Fellesskapet fordi han så at de gamle metodene for å hindre nasjonales fremmarsj i Europa ikke har vært tilstrekkelig effektive.

– Vi så ut i Europa der det demokratiske sivilsamfunnet hadde lykkes med å snu en utvikling. De var riktig få, og de som fantes var når det hadde vært lokale grasrotbevegelser, ofte bestående av folk fra fagforeninger, kirker og moskéer som bygger samhold i lokalsamfunnet. Det var noe vi snakket om at vi ville se i mange år, men det skjedde ikke.

«Et dysfunksjonelt debattklima»

Viljen til å bygge samhold ble aldri større enn behovet for skittkasting mot ens meningsmotstandere. Bengtsson forteller at da han i egenskap av Expos utdanningsansvarlig holdt foredrag om den nasjonale bevegelsen for politiske partier, fagforeninger, hjemmebygdbevegelsen med flere, var tilhørerne bare interesserte i å vite hvor kriminalitetsbelastede høyreekstremister er.

Bengtsson mener også at vi har et «dysfunksjonelt debattklima» i Sverige, hvor bemøtelsen av meningsmotstandere ofte handler om karakterdrap snarere enn å bemøte argumentene.

– Det er et samfunnsproblem vi har, og jeg tror at mye av det som flyttes inn i den politiske debatten er et resultat av psykisk sykdom, sier Bengtsson, og mener at han med den misbruksproblematikken han selv har hatt kjenner igjen dette fenomenet.

En stor del av skylden for dagens dysfunksjonelle debattklima står venstre for. Artikler som spres fra InterasistMen, Antifascistisk Aksjon, Aktuellt Fokus men også Expo handler om å svartmale, håne og begå karakterdrap på meningsmotstandere. På flere av disse publikasjonene finner vi også ledende personer som Henrik Johansson og Kim Fredriksson, som selv har et stort behov for å fornedre andre mennesker og som lider av psykisk sykdom og/eller narkotikamisbruk.

I dag sier Alexander Bengtsson at han ikke lenger har noen misbruksproblematikk. Han er engasjert kirkelig og er fremdeles antirasist, men ikke aktiv.