Hjem Nyheter Norden – Alle vet jo at Sverige er stedet å dra

– Alle vet jo at Sverige er stedet å dra

 SVERIGE/MASSEINNVANDRING  Med horder av nyankomne asylsøkere hver uke, sliter Sverige med å finne bosted til alle. Asylmottakene er fulle og nå tar man i bruk både industribygg og campingplasser for å få plass til alle.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

I Sverige sliter Migrationsverket (svenske Utlendingsdirektoratet) med å få plass til alle asylsøkerne som kommer til landet. Hver uke ankommer langt over 1 000 «flyktninger», og på sommeren langt flere – og da regner man ikke med såkalt familiegjenforening. Da kapasiteten ved de etablerte asylmottakene er sprengt, har man tatt i bruk alt i fra campingplasser, industribygg, gamle hotell og herregårder.

For å håndtere de enorme asylstrømmene har Migrationsverket, i likhet med i Norge, inngått en rekke avtaler med private aktører. Dette er også praktisk i de tilfeller hvor kommunene sier nei, ettersom en privat aktør kan opprette asylmottak uten kommunens godkjennelse. Ifølge Ida Holmgren, migrasjonsekspert ved Röda Korset, kan private aktører tjene «uhørt gode penger på asylmottak akkurat nå».

Aftenposten har truffet to asylsøkere fra Eritrea som er bosatt på asylmottaket Stora Sköndal utenfor Stockholm. På spørsmål om asylsøkerne noensinne vurderte Norge fremfor Sverige svarer de:

– Alle vet jo at Sverige er stedet å dra. Den type informasjon sprer seg raskt.

Det nordiske samarbeidet

Og for de nordmenn som nå tenker at det er godt det er i Sverige, og ikke i Norge – tenk igjen! I henhold til Det nordiske samarbeidet garanteres nordiske statsborgere de samme rettigheter uavhengig av hvilket nordisk land de velger å bosette seg i. En somalisk asylsøker som blir innvilget oppholdstillatelse og statsborgerskap i Sverige, kan således fritt bosette seg i for eksempel Norge, og ha krav på de samme rettighetene som nordmenn.

Til forsvar for Det nordiske samarbeidet, så bør man påpeke at det ble innført i et etnisk homogent Norden, og således var en meget god idé den gang.

Kilde:
Sverige sliter med å ta imot den enorme asylstrømmen