Hjem Historie Dagens historiske «Altmark»-saken

«Altmark»-saken

HISTORIE Den 16. februar 1940 angriper og border den britiske marinen det tyske skipet «Altmark» i nøytralt norsk territorialfarvann. Seks tyske sjømenn blir drept.

Admiral Graf Spee.
Admiral Graf Spee.

«Altmark» var et tysk tank- og støtteskip til den tyske krysseren «Admiral Graf Spee», som ble forsynt med materiell og fyringsolje under deres tokt mot britiske fartøy i Sør-Atlanteren. Krysseren hadde senket flere britiske skip, og hadde ca. 300 reddede britiske sjømenn ombord. Da de to skipene møttes for bunkring passet man på å også flytte over de britiske sjømennene til «Altmark».

«Altmark» fikk i oppdrag å frakte sjømennene tilbake til Tyskland for krigsfangenskap, men på veien tilbake til Tyskland reiste skipet gjennom norsk territorialfarvann og norske havner.

Altmark i Jøssingfjord.
Altmark i Jøssingfjord.

Det britiske admiralitetet mistenkte at «Altmark» fraktet britiske fanger og satte inn spaning etter skipet. Den 14. februar 1940 ble det oppdaget utenfor Egersund av britiske rekognoseringsfly.

Uten å spørre regjeringen gav krigsforbryteren Winston Churchill, som da var marineminister, ordre om at skipet skulle stoppes. Han beordret ut en jagerflåte for å stoppe det. Det tyske skipet oppdaget sine forfølgere og styrte inn i Jøssingfjord ca. 80 kilometer sør for Stavanger, der det ble tatt igjen av den britiske flåten.

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-14059-0005 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons.

I Jøssingfjord dukket to norske kanonbåter opp og fortalte britene at det tyske skipet hadde blitt gjennomsøkt av norske myndigheter og var ubevæpnet. Befalhaveren for den britiske styrken tok da kontakt med sine overordnede for å få videre instrukser.

Churchill gav den britiske kapteinen ordre om å borde «Altmark» og befri fangene. Den britiske styrken fikk også tillatelse til å åpne ild hvis de norske kanonbåtene skulle gjøre motstand.

Ved et møte med nordmennene ombord på et av de norske skipene forsikret de igjen at ingen fanger fantes ombord det tyske skipet. Kort tid etter møtet slo britene til og sendte to av jagerne for å borde «Altmark», som i sin tur forsøkte å komme unna og under dette forsøket kjørte på grunn.

Britene bordet skipet og i kaoset som oppsto mistet seks tyske sjømenn livet, mens åtte ble såret. Syv av disse ble skutt da de forsøkte å flykte over isen. De norske krigsfartøyene gjorde ingenting for å stoppe krigshandlingene som skjedde i norsk territorialfarvann.

Altmark_Incident

Den norske regjeringen sendte en offisiell protest til sin britiske motpart. Fra tysk side viste den såkalte «Altmark»-saken at Norge hverken kunne eller ville forsvare sitt eget territorium fra britisk aggresjon, og det fantes en stor trussel mot de viktige malmtransportene fra nordnorske havner.