Hjem Nyheter Amerikansk domstol slår fast: Humler er fisk

Amerikansk domstol slår fast: Humler er fisk

NATUR En ankedomstol i California avgjorde på tirsdag i en kjennelse at humler er fisk, og derfor omfattet av loven om truede dyrearter.

Foto: Amanda Higgins.

I et søksmål anlagt av et landbruksindustrikonsortium mot fiske- og viltkommisjonen i California etter at den førte opp fire humlearter på listen over utrydningstruede dyrearter, har en ankedomstol omgjort en kjennelse fra 2020, hvor humler ble funnet å ikke skulle anses som fisk. Humler er dermed nå likevel juridisk å definere som fisk.

Avgjørelsen er en stor seier for miljøverngrupper, idet loven definerer en truet dyreart som en «innfødt art eller underart av fugl, pattedyr, fisk, amfibie, reptil eller plante som er i alvorlig fare for å bli utryddet gjennom hele eller en betydelig del av sitt område på grunn av en eller flere årsaker, inkludert tap av habitat, endring av habitat, overutnyttelse, rov, konkurranse eller sykdom». Fraværende på denne listen er begrepet insekt.

Tvisten har stått om hvordan lovens definisjon av fisk skal oppfattes. Den inkluderer nemlig også bløtdyr, skalldyr, virvelløse dyr og amfibier.

Saksøkerne har anført at begrepet «virvelløse dyr» er ment å kun omfatte virvelløse dyr som lever i havet, og viser til en forskrift vedtatt av fiske- og viltdepartementet der insekter omtales som «virvelløse dyr som ikke er fisk». Det er ikke ankedomstolen enig i, og henviser i sin kjennelse til at lovens forarbeider nevner mark som eksempler på virvelløse dyr.

Artene som nå er fredet i delstaten er Bombus occidentalis, Bombus franklini, Bombus crotchii og Bombus suckleyi. Artene står i fare for å forsvinne grunnet sykdommer, plantevernmidler, importerte konkurrerende biearter og invaderende plantearter som utkonkurrerer lokale nektarplanter. Bombus franklini ble sist observert i Oregon i 2006, og kan allerede være utryddet.