Hjem Nyheter Andelen amerikanere som oppgir seg å være seksuelt avvikende øker

Andelen amerikanere som oppgir seg å være seksuelt avvikende øker

DEKADANSE Ifølge en gallupundersøkelse omfattes i dag 5,6 prosent av amerikanerne av LHBTQ mot 4,5 i 2017. Blant unge under 23 år sier 1 av 6 at de identifiserer seg som seksuelt avvikende.

Genrebilde.

Flere amerikanere enn noensinne identifiserer seg som homoseksuelle, biseksuelle, transseksuelle eller queer (LHBTQ) ifølge en gallupundersøkelse av seksuelle avvik blant amerikanere. Studien, som ble publisert på onsdag, viser for eksempel at én av seks amerikanere under 23 år oppgir at de er noe annet enn heteroseksuelle.

5,6 prosent av amerikanerne klassifiserer seg selv som LHBTQ – sammenliknet med 4,5 prosent som ble målt i 2017. Det var da man sist gjennomførte en undersøkelse om spørsmålet.

I den nå aktuelle undersøkelsen ble 15 000 amerikanere over 18 år intervjuet, og av dem som identifiserte seg som LHBTQ, sa 54,6 prosent at de være biseksuelle, 24,5 prosent oppgav at de var homofile og 11,7 prosent kalte seg lesbiske.

11,3 prosent angav at de var transseksuelle, mens 3,3 prosent forklarte at de var «queer». Av de 15 000 spurte sa 86,7 prosent at de var heteroseksuelle, og 7,6 prosent besvarte ikke spørsmål om seksuell orientering.

Politisk ideologi, partisympatier og LHBTQ

I undersøkelsen ble respondentene også spurt om politisk ideologi og partisympatier: 13 prosent av liberale, 4,4 prosent av moderate og 2,3 prosent av konservative meldte at de var homoseksuelle, biseksuelle eller transseksuelle.

Undersøkelsen viser at forskjellen er noe mindre for partitilhørighet sammenliknet med ideologi, men 8,8 prosent Demokrater, 6,5 prosent uavhengige og 1,7 prosent Republikanere identifiserer seg som seksuelt avvikende.

Det er mer sannsynlig at en kvinne anser seg som LHBTQ enn at en mann gjør det (6,4 prosent med 4,9). For studenter med college-eksamen sammenliknet med dem uten er tallene 5,6 mot 5,7.

I undersøkelsen ble det videre konstatert at yngre generasjoner generelt har betydelig større andel personer som ser seg som LHBTQ enn eldre. Akkurat i dette tilfellet flagges det dog for at andre faktorer enn selve legningen kan spille inn:

De uttalte generasjonsforskjellene vekker spørsmål om hvorvidt høyere grad av identifisering som LHBTQ blant yngre enn blant eldre amerikanere reflekterer et virkelig skifte av seksuell orientering eller om det kun gjenspeiler en større akseptanse blant unge for å oppgi at de identifiserer seg som LHBTQ.