Hjem Nyheter Norge Anders Behring Breivik vs. den norske stat

Anders Behring Breivik vs. den norske stat

INNENRIKS Ankesaken om Anders Behring Breiviks soningsforhold startet tirsdag denne uken i Skien fengsel.

Breivik2

Ankesaken om Anders Behring Breiviks soningsforhold startet tirsdag denne uken i Borgarting lagmansretts provisoriske rettssal i Skien fengsel.

Breivik – som er dømt til 21 års forvaring for å ha gjennomført angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya den 22. juli 2011, hvor 77 mennesker mistet livet – stevnet den norske stat den 1. juli 2015 for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.

Den 15. mars kom rettssaken opp i Oslo tingrett og den 20. april falt dommen som konstaterte at Breiviks soningsforhold er umenneskelige og nedverdigende, og dermed i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3.

Staten anket dommen hva gjelder rettsanvendelse og bevisvurdering, mens Breivik anket statens frifinnelse av brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3, som gjelder respekten for privatliv.

Breivik3

Gjorde seiershilsen i rettssalen

I likhet med forrige runde i retten, gjorde Breivik også denne gang en seiershilsen i rettssalen. Lagdommer Øystein Hermansen oppfordret Breivik til å unngå dette fremover.

– Vi la merke til at du reiste armen og ga en hilsen. Det krenker rettens verdighet og virker forstyrrende, så det ønsker jeg ikke at du gjør igjen.

Breivik skal ha forsøkt å besvare dommeren, men ble avbrutt før han fikk sagt noe.

Breivik

Kriminalomsorgens vurdering av Breivik

I løpet av de første to dagene er Kriminalomsorgens risikovurdering av Breivik blitt lagt frem. Denne omhandler både Breiviks oppførsel i fengselet, men også hans ideologiske og politiske synspunkter(!) – ettersom man åpenbart anser at dette er noe han skal «rehabiliteres» for.

I denne konstateres det at Breiviks oppførsel i fengselet er eksemplarisk, men at det må dramatiske endringer til før han kan «friskmeldes» og at hans eksemplariske oppførsel ikke er noen garanti ettersom han er «propaganderende og standhaftig».

– Han er ganske pågående i sine politiske analyser, og han gleder seg stort over Brexit og Trumps valgseier. Han mener i større grad enn før at han har rett, og andre tar feil, mens han tidligere har kunne lytte på motargumenter, leste regjeringsadvokat Sejersted opp i retten, og avsluttet med at Breivik har uttrykt ønske om å korrespondere og etablere politisk parti med Den nordiske motstandsbevegelsen.

I risikovurderingen hevdes det også at Breivik skal ha ytret ønske om å komme på en egen avdeling med utelukkende fascister.

Breivik vil gi sin forklaring

Torsdag er det Breiviks advokat Øystein Storrvik som vil gi sitt innledningsforedrag. Etter dette er det satt av tre timer til Breiviks forklaring, samt en forklaring fra psykiater Randi Rosenquist som har foretatt risikovurderinger av Breivik. Dagen avsluttes med at direktør ved Ila fengsel, Knut Bjarkeid, skal forklare seg.

Frihetskamp følger saken, og vil publisere flere artikler i emnet.

Kilder:
Kriminalomsorgen har planene klare for Breivik
Skjeggete Breivik viste nazi-hilsen