Hjem Nasjonal kamp Angående politiaksjonen mot medlemmer fra Rede 3

Angående politiaksjonen mot medlemmer fra Rede 3

MOTSTANDSBEVEGELSEN/KOMMENTAR: Her følger en offentlig uttalelse angående siste ukes politiaksjon mot medlemmer fra Rede 3, samt mediedekningen omkring dette.

megafon-640x317

I slutten av forrige uke sendte NRK en reportasje på Dagsrevyen, og senere i artikkelform på nrk.no, om at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde aksjonert mot personer de «mener tilhører et høyreekstremt miljø» i Rogaland. I NRK-reportasjen får man vite at politiet har beslaglagt «en rekke kraftige våpen», narkotika, samt «propagandamateriale».

Sendingen innledes med at PST skal gjennomføre såkalte bekymringssamtaler med personer med tilknytning til Motstandsbevegelsen. PST erkjenner selv at formålet med «bekymringssamtalene» er å hindre rekruttering.

– Vi ønsker å hindre og stanse rekruttering. Hovedmålet er å få folk ut av miljø som vi anser kan bli radikalisert og utgjøre en fare.

Det fremkommer ikke hvor mange personer de skal ha aksjonert mot, annet enn at de skal ha gjennomført bekymringssamtaler med fire, og under hele sendingen gjøres Motstandsbevegelsen synonymt med det «høyreekstreme miljøet» politiet skal ha aksjonert mot.

Våpenbeslag

Ut i fra de opplysningene vi har innhentet fra våre medlemmer, ble det beslaglagt tre, kanskje fire våpen fra personer med tilknytning til Motstandsbevegelsen. Tre av disse skal ha vært lovlig registrerte våpen. Minst et medlem skal være siktet for brudd på våpenloven.

I reportasjen fremvises store mengder våpen. Majoriteten av disse stammer altså ikke fra medlemmer av organisasjonen.

Narkotikabeslag

I TV-reportasjen uttales det fra politiets side at det også er gjort beslag i narkotika, uten at det fremkommer noe mer informasjon om mengde eller type. Ut i fra den informasjonen vi sitter på er et støttemedlem tatt for besittelse av marihuana, samt et mindre antall valium.

I senere artikler har det blitt hevdet at det har blitt gjort beslag av 2 kilo hasj og 30 gram amfetamin i sammenheng med politiets aksjon mot det «høyreekstreme miljøet». Dette er ikke fra noen av Motstandsbevegelsens medlemmer.

Kilde:
PST aksjonerte mot høyreekstremt miljø