Hjem Nyheter Angående RamzPauls anti-nazistiske film

Angående RamzPauls anti-nazistiske film

DEBATT Andrew Anglin fra Daily Stormer gir svar på tale til en film fra RamzPaul, som tar avstand fra nasjonalsosialismen.

https://youtu.be/TLloRW_qmJc

Omtrent 1 488 personer sendte meg RamzPauls siste video hvor han pratet om 1488-nynazister. De var alle opprørt, og noen trodde at han spesielt utpekte Daily Stormer. Jeg så på videoen i tro at jeg skulle bli opprørt, men det ble jeg ikke. Jeg følte heller ikke at han pekte ut min nettside.

Faktisk har han et gyldig argument som må vurderes. Jeg er til og med enig i deler av det han sier, og jeg tror at han tar feil på andre områder fordi han er forvirret over hvorfor noen på internett – meg selv inkludert – bruker et «nazistisk» billedspråk.

La meg først poengtere at jeg aldri har møtt noen som har båret naziuniform. Jeg vet at disse personene eksisterer, men jeg tror ikke at de utgjør mer enn en brøkdel av en prosent av de mennesker som identifiserer seg som nasjonalister. Personlig ville jeg ikke bære en slik uniform, og jeg ville heller ikke bedt noen andre om å gjøre det (bortsett fra om det var en del av en IRL-trolling eller performancekunst).

RamzPauls første poeng (som fremstår som smart og som også er det, men bare på et komisk nivå) er at hvis Adolf Hitler hadde vært tilsvarende til mennesker som i dag er pro-Hitler, hadde han kanskje kledd seg som en sørstatsgeneral, ettersom det hadde vært å hylle en «rasistisk» gruppe som eksisterte 70 år før hans tid i et fremmed land.

Det er flere problemer med denne analogien.

Først og fremst var sørstatskonfederasjonen ikke en ideologi per se, men kun en politisk entitet som ville ha selvstendighet fra en annen politisk entitet, som var fast bestemt på å kontrollere den første. Nasjonalsosialismen er et fullstendig bilde av mennesket, inkludert en politisk, vitenskapelig, sosial og åndelig orden. Mange mennesker – meg selv inkludert – mener at dette systemet som NSDAP skapte kan brukes, i det minste delvis, i dagens moderne samfunn.

For det andre tror jeg at det er forvirring i RamzPauls hode over hvorfor så mange mennesker på internet anvender et nasjonalsosialistisk billedspråk. Det finnes flere grunner til dette, hvorav den minst viktige er at mennesker på alvor vil marsjere på gatene i SS-uniform.

Den første og sannsynligvis viktigste grunnen er at det er gøy, på grunn av sjokkverdien som er knyttet til det. Dette gjør unge mennesker interessert i vår sak ettersom den er opprørsk og «sexy». Svastikaen har blitt det ultimate symbolet for den nye motkulturen, for motstanden mot det moderne systemets PK-undertrykkelse. Den har blitt det fremfor alt på grunn av hvordan den har blitt fremstilt som den ultimate ondskap.

En annen grunn til at folk anvender «nazistisk» billedspråk er at det er inspirerende å minnes at det fantes en gruppe menn som for ikke alt for lenge siden tok opp kampen mot jødisk makt-bevegelsen og nesten vant.

En tredje grunn er at det trigger mennesker på en hysterisk måte. Og å trigge de hysteriske politisk korrekte er alltid bra ettersom det bryter ned barrierer og gjør idéer mer akseptable. Nasjonalsosialisme er det lengste til «høyre» man kan komme, og ved å bruke dette billedspråket gjør man mindre radikale idéer mer sosialt akseptable.

Dette kalles for Overton-vinduet:

Overton-vinduet, også kalt debatt-vinduet, er den spennvidden av idéer som allmennheten aksepterer. Det anvendes av media-eksperter. Begrepet stammer fra dets opphavsmann, Joseph P Overton (1960–2003), tidligere visepresident for Mackinac Center for Public Policy, som i beskrivelsen av sitt vindu mente at en idés politiske levedyktighet avhenger av hvorvidt den finnes i vinduet snarere enn på politikeres personlige preferanser. Ifølge Overtons beskrivelse inneholder hans vindu en spennvidde av idéer som betraktes som politisk akseptable av den nåværende allmenne opinionen, som en politiker kan forfekte uten å bli ansett som ekstrem, for å vinne eller beholde et offentlig embete.

Selv om vi ikke vil marsjere på gatene i uniformer med Tredje riket-flagg innebærer det ingen negative effekter å trolle mennesker og få dem til å tro at vi vil det. Selvfølgelig troller man ikke personer på denne måte om man er et seriøst parti, men Daily Stormer er ikke et seriøst partiet. Dette er bare internett.

Det var ikke jeg som kom på denne metoden. Den har blitt brukt av bokstavelig talt alle revolusjonære venstrebevegelser. De har alltid en gruppe med den radikale mulige holdningen til et spørsmål, for å gjøre mindre radikale holdninger mer sosialt akseptable.

Et eksempel: Homobevegelsen på 1990-tallet hadde NAMBLA, som åpent fremmet legalisering av pedofili. Media rapporterte om dette. De homofile ikke-pedofile fordømte dem aldri. De marsjerte side om side. Til slutt fikk de homofile sine rettigheter, ikke til tross for NAMBLA, men på grunn av dem. De hadde gjort det slik at de mer ordinære aktivistene virket markant mindre farlige og støtende ved å drive de mest farlige og støtende sakene som overhode var tenkbare.

Pedofile marsjerer side om side med homofile og fordømtes ikke. Disse menneskene gjorde som de gjorde og fikk det som de ville.
Pedofile marsjerer side om side med homofile og fordømtes ikke. Disse menneskene gjorde som de gjorde og fikk det som de ville.

Enda et eksempel: At Black Panthers marsjerte gjennom gatene med våpen og skrek at de skulle drepe politimenn gjorde det lettere for folk å akseptere Martin Luther Kings idéer.

Det som radikale krefter gjør er å hjelpe til med å skape et sosialt klima hvor mennesker som de på den amerikanske alternative høyresiden får bedre muligheter til å virke rimelige. Til tross for dette går disse menneskene ut og angriper oss. Det er uforståelig. Jeg har gjentatte ganger bedt disse menneskene om å se på måten revolusjonære venstregrupper gjennomfører sin agenda, og åpenbart nekter de å gjøre det. Dette er veldig, veldig enkle greier, om enn ikke direkte intuitive.

«Slutt, det gjør vondt»

Selv om RamzPaul ikke eksplisitt sa det i sin video, så finnes tankegangen i det «moderate» miljøet han beveger seg i at vi på en eller annen måte skader dem gjennom å være for ekstreme. Men det finnes ingen forklaring på hvordan den prosessen fungerer. Jeg har forklart hvordan prosessen med Overton-vinduet fungerer. Hvis det finnes en prosess der nazitroll skader den alternative høyresiden må den forklares slik at vi kan diskutere saken. «Folk vil ikke like oss for de tror at vi er som dere» er en grunnløs påstand som ikke har blitt bevist. Det finnes ingen eksempler på at det har hendt, og det henger ikke sammen logisk.

Det finnes heller ingen grunn til å tro at mennesker som er så myke som Richard Spencer (en den alternative høyresidens talspersoner) ikke skulle kalles for «hvit-makt-tilhenger» dersom vi ikke fantes. Sannheten er faktisk nærmere det motsatte: vår eksistens gjør det vanskeligere å fremstille myke pro-hvite aktivister som hardcore-ekstremister.

Ja, «holocaust»

Interessant nok er RamzPauls andre poeng at alle pro-hvite aktivister assosieres med «nazismen» og dermed assosieres med den påståtte utryddelsen av jødene.

Han nevner at han fikk spørsmålet om «holocaust» i et intervju han nylig gjorde med Buzzfeed. Så virker det som at han antyder at intervjueren stilte spørsmålet på grunn av «1488-folket».

Dette er absolutt nonsens. Alle som er hvite og støtter hvites interesser vil bli assosiert med de tyske nasjonalsosialistene og få «holocaust» kastet på seg for å vise at de er onde og må stoppes.

Å si «vær så snill, jeg er ikke nazist» gjør det ikke bedre, og jo mer man forsøker å unnskylde seg, desto svakere fremstår man, og desto mer fremstår man som en feig løgner.

RamzPaul erkjenner til og med hvor mye makt de får fra denne bløffen. Det finnes så klart bare én måte å fjerne denne makten: «holocaust» må tas opp – det må fornektes.

Å si «ja, vi gjennomførte holocaust og vi vil gjøre det igjen» er et betydelig bedre svar til media enn «vi ber så meget om forlatelse for holocaust, vi skal ikke gjøre det igjen, vi tar avstand». Å si at man støtter gassingen av jøder ville i det minste få folk til å tenke at «oj, han her er radikal!», hvilket er bedre enn at folk tenker «han her er en glatt jævel som prøver å lure folk om hva han egentlig mener».

Men vi behøver ikke engang gå inn på det der, ettersom bløffen er så lett å motbevise. All informasjon om den er allerede tilgjengelig. Vi vet helt sikkert at det ikke skjedde, og vi kan bevise det.

Man kan ikke komme unna den. Man må møte den ansikt til ansikt. Fordi hele det moderne paradigmet har blitt formet rundt denne bløffen. Den er grunnen til den jødiske makten, grunnen til hvit skyld, grunnen til masseinnvandringen, den er til og med grunnen til homobevegelsen osv. Hver gang du forsøker å gjøre noen ting vil de seks millioner jødene kastes mot deg, og du kan ganske enkelt ikke dukke unna seks millioner jøder som kommer flyvende mot deg.

Ja, de vil gi deg kallenavn

Det er et faktum at de vil gi oss kallenavn og vri det vi sier slik at det skal passe deres agenda. Det vil hende RamzPaul og det vil hende Daily Stormer. Det hender Irans og Russlands ledere, så hvorfor skal vi forvente oss at det ikke kommer til å hende oss?

Det er en del av livet, og det finnes ingen mulighet til å fri til media på en slik måte at de slutter å gi oss kallenavn. Det går bare ikke.

Som vanlig er mitt budskap til hvite aktivister dette: gjør det dere gjør og la oss gjøre det vi gjør. Vi er ikke fiender. Vi har samme mål. Vær vennlig og følg venstresidens eksempel og forstå idiotien i å angripe ens egne allierte over mindre forskjeller. Vi har ikke tid til det.

Av: Andrew Anglin