Hjem Nyheter Norge Antibiotikaresistent bakterie sprer seg på norske sykehus

Antibiotikaresistent bakterie sprer seg på norske sykehus

HELSE En rekke norske sykehus har hatt utbrudd av antibiotikaresistente bakterier den seneste tiden. En av de mest fryktede har fått fotfeste på flere norske sykehus.

Strakstiltak har blitt satt inn ved en rekke norske sykehus den siste tiden som følge av utbrudd av VRE-utbrudd (Vankomycin resistent enterokokk). Hittil i år har det vært registrert utbrudd av den antibiotikaresistente bakterien ved sykehus i Førde, Oslo, Kristiansand og Stavanger.

Ved Norsk overvåkingssystem for antibiotkaresistens hos mikrobar (NORM) er det hittil i år registrert 257 enkelttilfeller fordelt på 17 fylker. Flest skal det være i Bergen, som lenge har hatt problemer med VRE.

VRE er en antibiotikaresistent tarmbakterie som har vært svært utfordrende på verdensbasis, men som har vært svært uvanlig i Norden. Bakterien er på fjerdeplass på Verdens helseorganisasjon (WHO) sin liste over resistente bakterier som utgjør stor risiko for menneskehelsen.

VRE utgjør ingen stor fare for vanlige friske personer, men for de med dårlig immunforsvar kan det være fatalt, noe som gjør det ekstra alvorlig at utbruddene finner sted på sykehus.

Konstituert smittevernoverlege ved Universitetssykehuset i Stavanger, Lars Kåre Selland Kleppe, frykter bakterien ikke bare kan få fotfeste på sykehus, men også blant den øvrige befolkningen.

– De fleste vil da være bærere, men enkeltpersoner kan få infeksjon, og det er da vi blir bekymret, sier han til NRK.

Årsaken til utbruddene skylder han på leger som er liberale med å skrive ut antibiotika, dårlig håndhygiene blant helsearbeider, og at folk «reiser mye».

Kilde:
Utviklinga er urovekkande