Hjem Historie Dagens historiske Antikominternpakten

Antikominternpakten

HISTORIE Den 25. november 1936 skrev Tyskland og Japan under Antikominternpakten. Pakten ble senere utvidet til Tremaktspakten, også kalt Aksepakten.

Foto: Offentlig eie / World Imaging, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Grunnlaget til den antikommunistiske pakten ble lagt høsten 1935. Den tyske spesialambassadøren Joachim von Ribbentrop og den japanske militærattachéen General Oshima Hiroshi møttes i Berlin for å diskutere en felles politikk for beskyttelse mot Sovjetunionen.

Da dokumentet var utarbeidet ble invitasjoner for å anslutte seg til pakten sendt til flere land. I tillegg til Tyskland og Japan ble også Italia, Storbritannia, Kina og Polen invitert til å anslutte seg til pakten. Pakten ble imidlertid utsatt i nærmere et år på grunn av et tysk ønske om å ikke skade de diplomatiske relasjonene til Kina, som på den tiden var i krig med Japan.

Sommeren 1936 ble planleggingen for pakten gjenopptatt. Tysklands leder, Adolf Hitler, så betydningen av en felles front mot kommunistisk aggresjon. Hitler forsøkte gjentatte ganger å forbedre relasjonene med Storbritannia og få landets ledelse til å innse den store trusselen som kommunismen innebar for Europas fremtid.

Hitler forsøkte også å løse grensetvistene med Polen for å få de med i pakten. Alle diplomatiske forslag ble imidlertid avvist av den polske regjeringen.

Pakt-dokumentet ble ferdigstilt oktober 1936. De to landene forpliktet seg til å rådføre seg med hverandre ved sovjetisk aggresjon, slik at landenes felles interesser skulle bli ivaretatt. De forpliktet seg også mot å inngå noen politiske avtaler med Sovjetunionen. Tyskland forpliktet seg også til å anerkjenne Mandsjukuo.

Den 25. november samme år skrev Joachim von Ribbentrop og den japanske ambassadøren Kintomo Mushakoji under det endelige dokumentet.

Det undertegnede dokumentet.
Det undertegnede dokumentet.
Foto: World Imaging, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Iløpet av noen år ansluttet mange land seg til pakten: I november 1937 ansluttet Italia seg; i 1939 ansluttet Ungarn, Spania og Mandsjukuo seg.

I september 1940 ble Tremaktspakten undertegnet av Tyskland, Japan og Italia. Det nye dokumentet var en utvidet versjon av den opprinnelige pakten.

Tyrkia undertegner antikominternpakten.
Tyrkia undertegner antikominternpakten.
Foto: Büyük Türk Tarihi ansiklopedisi., Public domain, via Wikimedia Commons

Den 25. november 1941 ble antikominternpakten fornyet med ytterligere 5 år. Samtidig ansluttet blant annet Finland, Danmark og Tyrkia seg.