Hjem Nyheter Norge Antirasistisk Senter hetser ikke-jøder

Antirasistisk Senter hetser ikke-jøder

HYKLERI Antirasistisk Senter omtaler ikke-jøder som «antisemitter», «syke» og indirekte som «jødemordere» i en debattartikkel som samtidig forsvarer rasismeparagrafen som et verktøy mot «hatefulle ytringer». Det projødiske engasjementet til Antirasistisk Senter har vist seg også i andre sammenhenger i løpet av fjoråret.

ars-640x348

«Antisemittisme er en sykdom som ikke-jøder lider av og som jøder dør av», skriver Rune Berglund Steen og Ervin Kohn, henholdsvis leder og nestleder ved Antirasistisk Senter i en debattartikkel på Aftenpostens nettsider. Artikkelen forsvarer rasismeparagrafen, og forfatterne skriver blant annet at den viktigste konsekvensen av rasismeparagrafen er «at den verste hattalen holdes ute av den gjengse offentlige debatten». Samtidig som de skriver dette, går de ikke av veien for å rette grove beskyldninger mot ikke-jøder, beskyldninger som må kunne karakteriseres som «hat-tale». Eller hvordan ville herrene i Antirasistisk Senter reagert dersom de så sitt eget utsagn – lett modifisert – i den offentlige debatten, for eksempel: «Antihvithet er en sykdom som jøder lider av og som hvite dør av»?

Videre skriver «antirasistene» at offentlige uttalelser kan oppfordre til vold – uten faktisk å oppfordre til vold:

I Tsjekkia har man eksempelvis gjennom flere måneder nå hatt regelmessige demonstrasjoner mot romfolket. De begynner gjerne med en hatpolitiker som står midt på et torg og beskriver romfolk som «parasitter» og «kriminelle». Han trenger ikke engang si til de hundrevis av samlede tsjekkere hva de skal gjøre. Han trenger ikke true romfolket. Han trenger ikke oppfordre til vold. De vet hva han mener. Deretter setter de seg i bevegelse mot bydelene hvor romfolket bor, hvor bare politiet og aktivister beskytter romfolket mot omfattende vold.

Hvordan tsjekkere «vet» at taleren oppfordrer til vold uten å oppfordre til vold, det får Steen og Kohn svare for selv. Men hvis vi for et øyeblikk godtar at oppfordring til vold kan skje gjennom å beskrive menneskegrupper, hvordan skal vi da tolke utsagnet «antisemittisme er en sykdom som ikke-jøder lider av og som jøder dør av»? Er det i grunnen en oppfordring til vold mot ikke-jøder? Blir utsagnet oppfattet slik av jøder og jødevenner? Å karakterisere ikke-jøder som «antisemitter», «syke» og «mordere» er vel minst like graverende som å kalle romfolk for «parasitter» og «kriminelle»?

Steens og Kohns artikkel taler med to tunger. Lederne i Antirasistisk Senter utgir seg for å være mot rasisme uansett hvem den rettes mot. Gjennom hetsen sin mot ikke-jøder viser de imidlertid at de først og fremst er mot rasisme rettet mot jøder, en rasisme som er så eksklusiv at den har fått sitt eget navn: «antisemittisme». Dermed fremmer de jøders interesser på bekostning av andres.

Ervin Kohn er jøde, og ved siden av å være nestleder i Antirasistisk Senter er han talsmann for jødene i Norge og styreleder og forstander i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo. I forbindelse med ansettelsen av Kohn ved Antirasistisk Senter skrev dagen.no i september 2013: «Antirasistisk Senter skal framover jobbe mer aktivt mot antisemittismen i Norge og vil ‘friske opp’ samarbeidet med Det Mosaiske Trossamfund. Blant tiltakene er det at Antirasistisk Senter i høst overtar ansvaret for markeringen av Krystallnatten, 9. november.»

Antirasistisk Senters projødiske engasjement har også vist seg på andre måter den siste tiden. I samarbeid med Det Mosaiske Trossamfund klaget Antirasistisk Senter en tegneserie trykket i Dagbladet i mai 2013 inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Begrunnelse: Tegneserien var «antisemittisk». Dagbladet ble ikke felt i PFU. I november 2013 anmeldte Antirasistisk Senter to «antisemittiske» blogger for rasisme.

Kilder:

Folkemord og offentlig debatt
Blir vaktbikkje og folkeoppdrager
Dagbladet frikjent i PFU for tegneserie
Ny antisemittisk blogg anmeldt for rasisme