Hjem Nyheter Norge Antirasistisk Senter lanserer indoktringeringsside for barn og unge

Antirasistisk Senter lanserer indoktringeringsside for barn og unge

INDOKTRINERING Den folkefiendtlige organisasjonen Antirasistisk Senter har lansert et nytt propagandaverktøy rettet mot barn, unge og lærere.

Antirasistisk Senter, ledet av blant annet Rune Berglund Steen og jøden Ervin Kohn, har lansert et nytt nettsted for å blant annet motarbeide «rasisme og fordommer». Målgruppen er alt i fra barnehagebarn til ungdommer på videregående, som de altså ønsker å indoktrinere til å like flerkultur, masseinnvandring og normoppløsende kulturmarxisme.

Nettsiden heter Aldrimer22juli.no og man forsøker derigjennom å gjøre alt i fra innvandringskritikk, naturlige fordommer, nasjonalisme og ikke minst nasjonalsosialisme synonymt med terrorangrep. Nettsiden er naturligvis støttet av den norske staten gjennom bidrag fra Utdanningsdirektoratet, og kommer garantert til å bli et flittig brukt innslag på norske skoler i årene som kommer.

Nettstedet er inndelt i ulike alderskategorier fra barnehagestadiet og helt opp til videregående. En egen seksjon for lærere finnes også, hvor det gis råd i hvordan man på best mulig måte indoktrinerer barna.

I seksjonen for elever på videregående skole, er det en kategori som heter «Høyreekstremisme i Norge i dag». Der blir man møtt av et stort bilde av Motstandsbevegelsens fane. I teksten tilegnes også størst plass til Motstandsbevegelsen, som man i hovedsak forsøker å underminere organisasjonen, men også naturligvis svartmale.

Nedenfor kan man lese ulike sitater fra det folkefiendtlige nettstedet:

Det finnes lover mot rasisme og diskriminering. Ordet rasisme dukket opp i på en tid hvor mange mente at mennesker kan deles inn i ulike raser. Dette er det ikke mange som mener nå. Ordet har fått en annen betydning, nå er rasisme en oppfatning av at mennesker har ulik verdi på grunn av kultur, religion, etnisitet, nasjonalitet og geografisk bakgrunn.

Vi må alltid jobbe mot rasisme, diskriminering og fordommer overalt. Det finnes ikke en enkel måte å bli kvitt rasisme på, men det finnes noen gode tips.

Hvis man snakker om noe som om det er «det normale» blir alt annet «unormalt». Det kalles å stigmatisere. Det kan gjøre at vi ser på samfunnet som delt inn i «oss» og «de andre».

Tenk over hvordan du tenker og snakker om andre. Alle har fordommer, men er ikke alltid klar over at vi har dem. En fordom er å dømme noen, eller å mene at vi vet noe om dem, før vi har møtt dem.

Diskriminering er forbudt ved norsk lov, men ikke all forskjellsbehandling regnes som diskriminering. Forskjellsbehandling kan brukes for å få mer likestilling.

Diskriminering er å behandle noen dårligere enn andre. Ordet brukes oftest når noen blir behandlet dårlig på grunn av deres kjønn, religion, etnisitet, bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne.

Når noen bryter diskrimineringslovene kan man melde det til politiet, eller man kan kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Straffen for brudd på loven kan være bøter og noen ganger fengsel.

Noen mente tidligere at det er forskjeller i kroppene våre fordi vi kommer fra ulike deler av verden. Denbiologiske rasismen mener at det finnes ulike «raser» blant mennesker. Den mener også at det er store forskjeller på disse rasene, og at noen av rasene er bedre enn andre. Blant annet de tyske nazistene på 1930 og -40-tallet tenkte sånn. Nå mener vi at det er feil.

Rasisme er ikke det samme som fordommer. Men det er viktig å vite at det ofte henger sammen. Afrikanere ble for eksempel tidligere framstilt som biologisk underlegne eller mindre verdt enn andre folk. Også afrikansk kultur og religion ble framstilt som underlegen. Sånn vet vi nå at det ikke er.

Man behøver ikke hate jøder for å nære antisemittiske forestillinger og holdninger. Og tror man først på stereotypiene er det lettere å tro på konspirasjonsteoriene. Har man ført fått for seg at jøder er »flinke med penger» har man gått i to feller. Først myten om at jøder har spesielle evner eller forutsetninger for å være god med penger. Dernest bedriver man gruppetenkning; Alle jøder er flinke med penger. Når man deretter teller opp antall jøder i internasjonal finans er det fort gjort å se at jødene er overrepresentert. Derfra er veien til å tro at jøder har en egen agenda, eller at de konspirerer, ikke lang.

USA er et av de landene som har flest innbyggere i fengsel til enhver tid, og 1 av 3 svarte menn vil ha måttet sitte i fengsel i løpet av livet. Mange peker på at dette ikke er som følge av at svarte ikke er mye mer kriminelle, men at det er forskjellsbehandling i det amerikanske rettssystemet som følge av rasisme.