Hjem Nyheter Norge (((Antirasistisk senter))) tar til orde for å forby Motstandsbevegelsen

(((Antirasistisk senter))) tar til orde for å forby Motstandsbevegelsen

SIONISME Ledelsen i Antirasistisk Senter sprer grove løgner om Motstandsbevegelsen og mener organisasjonen bør forbys.

Det er Rune Berglund Steen og jødiske Ervin Kohn fra sionistiske Antirasistisk Senter som i kronikken «Den ubehagelige ytringsfriheten» går til angrep på Motstandsbevegelsen. Hensikten med kronikken er å kritisere debatten som har rast etter politiet valgte å forby Motstandsbevegelsens demonstrasjon i Fredrikstad, og da særskilt de som har ment at politiet har handlet feil i saken og at ytringsfriheten burde gjelde for alle.

De kreative løgnerne hevder blant annet at Motstandsbevegelsen sprer hat og at hensikten med å kritisere homolobbyen er at organisasjonen ønsker å legge grunnlaget for å forfølge homoseksuelle individer og myrde LHBT-aktivister. At organisasjonen påpeker den jødiske koblingen til homolobbyen, insinuerer de kan lede til et nytt «holocaust».

De hevder videre at Motstandsbevegelsen er paramilitær, benytter politisk vold og ikke minst terror:

De har en lang historie med bruk av vold, inkludert terror. Bruken av vold er ikke tilfeldig, men står i nær sammenheng med bevegelsens ideologi. De setter seg dermed selv ut over grunnleggende demokratiske rammer.

Som følge av dette, mener de to lystløgnerne at organisasjonen – som nå omtales som ikke bare en voldelig og hatefull terrororganisasjon, men også som rasistisk og antidemokratisk – ikke kan ha krav på samme vern av ytringsfrihet som andre organisasjoner.

Kohn og kompani mener videre at det er viktig å beskytte de som eventuelt kunne finne på å bli krenket av Motstandsbevegelsens budskap. Som eksempel på personer som bør beskyttes, nevner de en hendelse fra Umeå:

Nylig stengte den lille, jødiske forsamlingen i Umeå sine lokaler etter trusler og intimidering fra nynazister, trolig nettopp motstandsbevegelsen. Få i Norge reagerte på dette. Det er en nokså ubehagelig del av tidsånden at nynazister kan true jøder fra å benytte sin forsamlingsrett én måned uten at det engang utløser noen betenkte kronikker, før det neste måned skrives kronikker for å forsvare nynazistenes rett til å marsjere.

At de såkalte truslene egentlig dreide seg om at den lettskremte jødiske forsamlingen hadde fått ett klistremerke på døren, nevnes så klart ikke.

Kohn og Berglund Steen går deretter videre til å omtale demonstrasjonens parole, «Knus homolobbyen», og hevder denne i sammenheng med artikler publisert på Frihetskamp og andre uttalelser, kan tolkes som hatefull og derfor ulovlig. Som eksempel på en «hatefull uttalelse» lyver de og hevder Motstandsbevegelsen har omtalt homoseksualitet som en sykdom som skal bekjempes med harde midler.

At både politi, jurister og ytringsfrihetseksperter har vurdert både Frihetskamp og Motstandsbevegelsens parole, og konstatert at alt er 100 prosent lovlig, mener de er en «forenkling».

Lederne fra Antirasistisk Senter avslutter sin løgnaktige artikkel med å kritisere at Motstandsbevegelsen har krav på samme grunnlovsfestede rettigheter som andre organisasjoner, og mener derfor det er på tide å vurdere å forby organisasjonen.

Under FNs rasediskrimineringskonvensjon er Norge også pålagt å innføre et forbud mot rasistiske organisasjoner. Norge opptrer nå i klar strid med dette påbudet. Antirasistisk Senter har likevel ikke vært en pådriver for en gjennomføring av forbudet mot rasistiske organisasjoner i en norsk sammenheng. Vi har ansett det som tilstrekkelig at man oppnår formålet gjennom andre midler, som å begrense aksjoner. Problemet oppstår når man svikter også her.

Belegg for sine påstander, utover fantasifulle løgner, presenteres naturligvis ikke ett eneste sted i artikkelen.