Hjem Historie Dagens historiske Arado AR 234 – det første jetbombeflyet

Arado AR 234 – det første jetbombeflyet

HISTORIE Den 2. august 1944 fløy det tyske jetflyet Arado AR 234 «Blitz» sitt første oppdrag: et rekognoseringsoppdrag over Normandie.

AR 234B ble laget i to hovedvarianter: en for rekognosering (B1) og en for bombing (B2).
AR 234B ble laget i to hovedvarianter: en for rekognosering (B1) og en for bombing (B2).

Etter de alliertes invasjon av Normandie den 6. juni fikk tyskerne det stadig vanskeligere å rekognosere med fly på grunn av de alliertes voksende luftherredømme. Dette var et veldig alvorlig problem da tyskerne var avhengig av korrekt etterretningsinformasjon om hva som foregikk bak de alliertes front, spesielt i landstigningsområdet og i havnene.

Erich Sommer.
Erich Sommer.

Da det ikke lenger var effektivt å rekognosere med propellfly sendte det tyske flyvåpenet et helt nytt jetfly av typen Arado AR 234 «Blitz» til en flybase i Juvincourt i nordre Frankrike. Dette jetflyet var fortsatt på utviklingsstadiet og hadde aldri før blitt satt i operativ tjeneste. Jetflyet, som ble flydd av testpiloten Erich Sommer, var ikke bare veldig raskt, men kunne også operere på en høyde som de alliertes jagerfly ikke kunne nå.

Grunnet den alvorlige situasjonen som hadde utviklet seg på vestfronten rakk Erich Sommer knapt å lande i Juvincourt før han fikk sitt første oppdrag: å ta rekognoseringsbilder over de alliertes landstigningsområde i Arromanches, hvor de hadde laget en kunstig havn av forhåndsfabrikerte betongelementer som hadde blitt fraktet fra England.

I dag finnes det bare ett eksemplar av Arado AR 234B bevart. Det er utsilt på Steven F. Udvar-Hazy Center i USA. Dette flyet, med serienummer 140312, var i slutten av krigen basert på Sola flybase i Norge, og er en bombefly-variant.
I dag finnes det bare ett eksemplar av Arado AR 234B bevart. Det er utsilt på Steven F. Udvar-Hazy Center i USA. Dette flyet, med serienummer 140312, var i slutten av krigen basert på Sola flybase i Norge, og er en bombefly-variant.

Den 2. august var været klart, hvilket var nødvendig for å få skarpe bilder. Erich Sommer tok av med jetflyet uten problemer og steg til 12 000 meters høyde. På denne høyden kunne ikke noe luftvern nå flyet, og ingen allierte jagerfly operere. Sommer klargjorde jetflyets rekognoseringskameraer av typen Rb 50/30, som var laget for rekognosering fra stor høyde.

Dette rekognoseringsfotografiet ble tatt av Erich Sommer klokken 16.32 den 2. august fra 11 000 meters høyde. Fotografiet viser den kunstige havnen i Arromanches og mer enn 300 allierte skip.
Dette rekognoseringsfotografiet ble tatt av Erich Sommer klokken 16.32 den 2. august fra 11 000 meters høyde. Fotografiet viser den kunstige havnen i Arromanches og mer enn 300 allierte skip.

Under seg kunne Erich Sommer se allierte jagerfly, men de kunne umulig nå ham. Sommer fløy tre ganger over Arromanchesområdet og forsøkte å dekke alle viktige terreng med bilder. Alt gikk etter planen og han returnerte deretter hjemover.

Da Sommer nærmet seg flybasen i Juvincourt hadde tyske jagerfly kommet opp for å møte ham. Dette for å beskytte jetflyet fra allierte jagerfly når det var mest sårbart; under innflyving mot rullebanen. Landingen gikk uten problemer og jetflyet Arado AR 234 hadde fullført sitt første oppdrag.

Erich Sommer fortsatte å fly rekognoseringsoppdrag fra Juvincourt frem til den 26. august. Den 10. september 1944 gjennomførte Sommer det første rekognoseringsoppdraget over London med en Arado AR 234, hvilket senere skulle bli dagligdags. Bildene som ble tatt over England ble regnet som meget verdifulle fra et etterretningsperspektiv.

Senere ble Sommer sjef for Sonderkommando Sommer; en liten rekognoseringsenhet bestående av 3 stykk Arado 234B som opererte i nordre Italia for å forbedre flyrekognoseringen der. Denne lille styrken med jetfly forbedret tyskernes rekognoseringsmuligheter betraktelig på den italienske fronten.