Hjem Historie Dagens historiske Arbeidets dag

Arbeidets dag

HISTORIE Den 6. til 13. september 1937 holdt NSDAP sin niende partikongress i Nürnberg. Denne gikk under parolen «Reichsparteitag der Arbeit» og feiret at det nasjonalsosialistiske Tyskland da mer eller mindre hadde utryddet arbeidsløsheten.

Tyske arbeidere marsjerer med spader.
Tyske arbeidere marsjerer med spader.

1937-årgangen av NSDAPs partidager hyllet arbeiderne og deres arbeid for å i folkefellesskapets tegn kraftig ha redusert arbeidsløsheten. Disse partidagene kan sies å ha hatt flere festivalpregede innslag, med blant annet folkesang og dans, enn de fleste andre partikongressene. Blant annet besøkte den japanske prinsen Chichibu, broren til Japans keiser Hirohito, møtet, og han hadde et personlig møte med Hitler om relasjonene mellom Japan og Tyskland.

640px-Bundesarchiv_Bild_183-C12658_Nünrberg_Reichsparteitag_RAD-Parade

Det ble laget en film for å forevige møtet, som fikk navnet Festliches Nürnberg. Denne gangen ble ikke filmen regissert av Leni Riefenstahl, men av Hans Weidemann. Den 21 minutter lange filmen var opprinnelig i farger, men materialet som i dag finnes på internett er svart-hvitt. En ny lysteknikk ble tatt i bruk, der 152 lyskastere med 12 meters mellomrom formet et lyshvelv som lyste opp møtet. Det var Albert Speers idé, og regnes som et av hans viktigste bidrag.

De mange lyskasterne lyser opp hele møtet.
De mange lyskasterne lyser opp hele møtet.

Filmen viser i tillegg til kortere taler av Julius Streicher, Joseph Goebbels og Hitler selv også filmer av tyske arbeidere i verksteder og på jordene. Disse synger sanger om arbeidets ære og folkefellesskap. Videre vises innslag av folkedans og gymnastikk hvor blant annet kvinneforeningen Glaube und Schönheit (Tro og skjønnhet) opptrer.

Kvinneforeningen Glaube und Schönheit opptrer.
Kvinneforeningen Glaube und Schönheit opptrer.

Inspeksjon av militærenheter finner sted samt demonstrasjoner av den tyske krigsmakten for å vise for omverdenen at Tyskland igjen hadde militærkapasitet til å forsvare seg. Den syvende partikongressen, to år tidligere, hadde gått under parolen «Reichsparteitag der Freiheit» og handlet om at Tyskland gjeninnførte verneplikten og at de hadde løsrevet seg fra Versaillestraktaten som forbød Tyskland å ha et militært forsvar.

Filmen viser dessuten hvordan massive kolonner av militærmenn, SS og tyske arbeidere fra Reichsarbeitsdienst marsjerer og demonstrerer. De tyske arbeidernes våpen utgjøres av spader.

640px-arbeidets-dag