Hjem Nasjonal kamp Arendalsuka gir Motstandsbevegelsen avslag på søknaden

Arendalsuka gir Motstandsbevegelsen avslag på søknaden

ARENDALSUKA Den nordiske motstandsbevegelsens søknad om å få delta på Arendalsuka ble torsdag avslått av arrangøren. Organisasjonen er «rasistisk og antidemokratisk», hevdes det.

Foto av Robert Connels Nordli: Arendal kommune

Den nordiske motstandsbevegelsens søknad om å få delta på politikeruken i Arendal ble torsdag avslått av arrangøren. Avslaget ble sendt via e-posten av Robert Cornels Nordli, som i tillegg til å være leder for rådet i Arendalsuka, er ordfører i Arendal og medlem av Arbeiderpartiet.

I e-posten som organisasjonen har mottatt begrunnes avslaget med at Motstandsbevegelsen bryter mot ett av kriteriene til arrangementet.

En arrangør som står for et antidemokratisk eller voldsrettet budskap får ikke delta.

Avslaget begrunnes ytterligere med:

Ut fra innholdet i Den nordiske motstandsbevegelsens politiske manifest, er vår vurdering at deres organisasjon står for et antidemokratisk og rasistisk budskap. I tråd med Arendalsukas kriterier, avslår vi derfor deres søknad om standplass under Arendalsuka 2018.

Nordli har kommentert saken overfor NRK hvor han påpeker at det ikke er mulighet for å anke avgjørelsen. Han påberoper seg også retten til å oppheve Grunnloven, da han hevder ingen får lov til å dele ut flyveblader eller demonstrere i Arendal samtidig som Arendalsuka pågår.

Podkasten Frontlinjen vil slippe et kortere spesialavsnitt om Arendalsuka på fredag.