Hjem Nyheter Norden Artikkelserie om Motstandsbevegelsen i Finland

Artikkelserie om Motstandsbevegelsen i Finland

KOMMENTAR Søndag publiserte Yle en artikkelserie om Den nordiske motstandsbevegelsen med fokus på organisasjonens virksomhet i Finland. Artiklene baseres på intervjuer med forræderen Henrik Holappa som var med i organisasjonen for noen år siden.

Capture1
Skjermdump fra Yle.fi.

Som det også fremkommer i artiklene publiserte på finske Yle (i samarbeide med norske Hate Speech International), har ikke Henrik Holappa vært aktiv i Den nordiske motstandsbevegelsen på mange år. Holappa hevder at organisasjonen ser på passive medlemmer eller avhoppere som forrædere. Sannheten er dog at organisasjonen først og fremst har et nøytralt syn på disse. Dette forutsetter så klart at de tidligere medlemmene oppfører seg hederlig og pålitelig mot sine kjempende kamerater etter de har gått ut av organisasjonen.

På grunn av ukjente årsaker har Holappa dog valgt å forlate den nasjonalistiske bevegelsen på en uhederlig og upålitelig måte. I Yles intervjuer kan man merke en svært bitter holdning fra Holappa til bevegelsen, til tross for at finske aktivister aldri har pratet negativt om Holappa eller anklaget ham for noe som helst.

Journalisten bak artikkelserien heter Marko Hietikko, en uttalt antirasist. Ifølge intervjuet har Holappa også skrevet en bok om sitt liv, som det venstreekstreme bokforlaget Into Kustannus kommer til å publisere. Artikkelserien kan derfor ses på som et ledd i markedsføringen av boken. Hietikkos og Holappas forsøk på å overdramatisere, vinkle og lyve, er ganske åpenbare. Skandaler skaper overskrifter, og selger.

Skandaler i ordets rette forstand, tilbyr dog ikke artikkelserien. Et eksempel er det som påstås om konfrontasjonen i Jyväskyläs bibliotek, og om andre konfrontasjoner, som Motstandsbevegelsens nettaviser har skrevet om tidligere.

Motstandsbevegelsen havner til tider i konfrontasjoner med politiske motstandere, når disse har gått til fysisk angrep. Motstandsbevegelsen behandler alle konfrontasjoner internt og gransker i hvert tilfelle om aktivistene har handlet korrekt eller ikke. Ettersom Holappa ikke har vært aktiv i organisasjonen på mange år, har han heller ikke vært tatt del av disse utredninger.

Fokus i Yles artikler ligger mye på organisasjonens interne diskusjoner. Holappa forteller om Motstandsbevegelsens første år i Finland, for snart ti år siden, på et tidspunkt da man hadde ideologiske diskusjoner om organisasjonens offentlige linje. Altså noe som definitivt ikke er aktuelt i dag.

Holappa påstår at bevegelsen er en “sekt” som hjernevasker mennesker til å tenke og handle på samme måte. Samtidig påstår han at det finnes store forskjeller på hvilket syn man har på organisasjonens ideologi og virksomhet internt i Motstandsbevegelsen, og at det finnes “like mange ideologier som det gjør medlemmer”. Mildt sagt ganske selvmotsigende uttalelser.

Sannheten ligger et sted midt imellom. Motstandsbevegelsen i Finland er en organisert gruppe av finske nasjonalsosialister hvor hver enkelt person har en egen hjerne å tenke med og har selvstendige meninger. De beste holdningene og tankene er de som organisasjonen driver framover. Vi har samlet oss omkring tanken om at landets politiske system er korrupt og at den beste motstanden mot korrupsjon er nasjonalsosialisme. Vi har alle samme forbindelse til samme politiske, funksjonelle og ideologiske mål og man kan lese mer om dette i artiklene som finnes på våre hjemmesider.

Skjermdump fra Yle.fi.
Skjermdump fra Yle.fi.

Personlig bitterhet er den røde tråden

Det underliggende temaet i intervjuene virker fra Holappas side å være bitterhet og sinne mot visse finske, men også svenske personer i Motstandsbevegelsen. En del av dette har sitt opphav i ideologiske kontroverser, og en del i personlig autoritetsproblemer.

Holappa forteller at han var skuffet over at han selv ikke hadde evnen til å kontrollere organisasjonen på riktig måte. Noe som er en forutsetning for å kunne håndtere den rollen han hadde. En grunn til sin bristende autoritet, anser han være at han bodde i Uleåborg, og hadde lang reisevei til kampgruppene sør i Finland. Organisasjonens medlemmer, også de i Uleåborg, ble dog værende i organisasjonen til tross for at Holappa forlot sin posisjon. Autoritetsproblemene som eksisterte sør i Finland, forsvant når han gikk av. Hele artikkelserien er skrevet ut fra dette svært begrensede, personlig aggressive og subjektive synspunktet.

Marko Hietikko tok kontakt med mange tidligere og nåværende aktivister før han publiserte artikkelserien. Han spurte om noen var villig til å stille opp på et intervju, men med tanke på hans tidligere løgnartikler og velkjente antirasistiske holdning, takket samtlige nei.

Ettersom Holappas oppgaver i organisasjonen er flere år gamle har Yle vært nøye med å fylle lukene med antagelser, desinformasjon og løse rykter. I artikkelserien skriver man også om personer som ikke har vært med i organisasjonen på lang tid og som heller ikke er relevante for Motstandsbevegelsens nåværende virksomhet. Disse personene dras frem kun for å skape et så negativt bilde av organisasjonen som overhode mulig.

Yles “journalister” løfter også frem en svensk person, som har blitt kastet ut av organisasjonen, som hadde en flere år gammel narkotikadom i bagasjen, for å skape inntrykket av at organisasjonen ikke har noen disiplin. Sannheten er at organisasjonen har et svært negativt syn på narkotika. I alle politiske organisasjoner støter man dog på råtne egg – i Motstandsbevegelsen blir de dog gransket og kastet ut fra organisasjonen.

“Jeg hadde hengitt meg til hatefulle ideologier allerede i ung alder og jeg gav de ubegrenset med plass i mitt liv”, forteller Holappa i intervjuet. Dersom det stemmer at Holappa helt siden starten har hatt hat som motiv for å bli aktiv, så har hans utgangspunkt hele tiden vært feil. Det er i så fall ikke så merkelig at dette har ledet til både konflikter og ødelagte relasjoner.

Det er ikke hat som motiverer en nasjonalsosialist, men kjærlighet til sitt eget folk og viljen til å bygge et trygt hjemland for fremtidige generasjoner. Dette er årsaken til at Motstandsbevegelsen bedriver sin virksomhet og fortsetter å vokse hele tiden. Noe som også Yle erkjenner i sine artikler. Den styrende elitens angrep viser også at vi er på rett vei.

Lenker til Yles artikler:
Nazistledaren som slutade tro
Sådan är Finska Motståndsrörelsen
Männen som leder naziströrelsen
Så fungerar nazisternas nätverk
Nationalsocialismens soldater