Hjem Nyheter Norge Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad deleier i smittevernbedrift

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad deleier i smittevernbedrift

NORGE Pandemien har avfødt flere, for de fleste av oss, nye navn og ansikter. Ethvert episk narrativ hvor demarkasjonslinjene mellom det gode og det onde er klart definerte, men også hvor krefter vil ha vikarierende motiv, krever sine helter. Under Covid-19 er det som regel de som har det formelle ansvaret med å formidle helsemyndighetens råd og forordninger ut til offentligheten i sine respektive land – her i landet representert ved assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, som blant annet ble kåret til årets navn av VG, og fikk HR Norges Lederpris. Men engelen kan ha skitt på vingene viser det seg.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad  Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er nok for mange et velkjent ansikt, med en velkjent stemme, og for noen vil han nok også etter hvert tilsynelatende utstråle tillit (som med Stockholm-syndromet), med autoritet i det han formidler (selv om han fysiologisk ser ut som selve motsatsen til god helse). Pandemien har selvsagt krevd sitt også for Nakstad, med mange lange dager og bekymringer. En av disse bekymringene har vært sentrert rundt hvordan selskapet han er styremedlem, aksjeeier og har eierandeler i vil utvikle seg økonomisk. Det to år gamle selskapet som helsedirektøren er involvert i heter EpiGuard og driver tilfeldigvis med smittevernutstyr, hvorav det mest populære produktet nå er EpiShuttle: en båre som ivaretar smittevernhensynet ved pandemier.

Omsetningen har ikke overraskende skutt i været. Som administrerende direktør i EpiGuard, Ellen Cathrine Andersen, sier det:

– Vi har opplevd en 20-dobling i etterspørselen av vårt viktigste produkt, EpiShuttle, sammenlignet med fjoråret. Vi omsatte for 4,9 millioner kroner i 2019, og vi vil omsette for 80–100 millioner kroner i 2020, hvis alt går som det ser ut akkurat nå.

Om selskapet har fått direkte midler fra staten grunnet direkte negativ påvirkning fra epidemien er uklart, men administrerende direktør Andersen uttrykker stor glede for at i hvert fall selskapets kunder har fått overført midler fra staten slik at de opprettholder kjøpekraften og kan bestille selskapets produkter:

– Likevel er det de nylig allokerte midlene til å bekjempe korona som gjør at mange kunder vi har hatt dialog med en stund, nå får muligheten til å bestille EpiShuttle.

Av utenlandske kunder er blant annet WHO, Verdens helseorganisasjon.

EpiGuard er også nylig markedsført av Kongehuset og kronprins Haakon.