Hjem Nyheter Norge “Asylaktivister” ble bøtelagt

“Asylaktivister” ble bøtelagt

GLADSAK Masseinnvandringsforkjemperne som i vinter ble arrestert for å ha forsøkt å hjelpe såkalte flyktninger å rømme fra et asylmottak utenfor Kirkenes, er nå dømt til over 20 000 kroner i bøter.

hammer

Det var Merete Nordhus og Eirik Nilsen som i vinter forsøkte å hjelpe asylsøkere å rømme fra Ankomstsenter Finnmark utenfor Kirkenes. Norske myndigheter forsøkte da å returnere hundrevis av asylsøkere over grensen ved Storskog og til Russland.

Nilsen fraktet blant annet to asylsøkere fra mottaket og til kirkeasyl i Kirkenes, slik at de skulle unngå å bli uttransportert av landet. Den 21. januar ble både Nordhus og Nilsen arrestert. De hadde da forsøkte å frakte fem asylsøkere til kirkeasyl, men ble stanset av politiet og kastet på glattcelle.

Nordhus og Nilsen ble fredag ilagt bøter på 22 000 kroner for sin såkalte asylaktivisme. Begge tilhører for øvrig organisasjonen Refugees welcome to the arctic.

Kilde:
Solide bøter for asylaktivistene