Hjem Nyheter Norge Asylovergrepssiktede Svein Ludvigsen er høytstående frimurer

Asylovergrepssiktede Svein Ludvigsen er høytstående frimurer

NORGE Den tidligere statsråden, Høyre-mannen og fylkesmannen Svein Ludvigsen som nå er tiltalt for overgrep mot tre mindreårige, enslige asylsøkere er frimurer av høyeste grad.

Foto: Nils Bjåland

Det har lenge vært kjent at en høytstående og profilert politiker og tjenestemann var under mistanke for seksuelle overgrep mot mindreårige, og nesten like lenge har det vært en dårlig skjult hemmelighet at dette har dreiet seg om Svein Ludvigsen.

Ludvigsen har tidligere vært Høyre-nestleder, statsråd og fylkesmann i Troms, og hatt en betydelig innflytelse og posisjon i regionen. Blant annet har Ludvigsen en lang og tro historie som frimurer av høyeste grad, han har også rekruttert mange til ordenen fra Høyre og det er antydet at grunnen til at siktelsen har latt vente på seg og at navnet ikke er kjent før nå, nettopp tilskrives tilknytningen til Frimurerlosjen. Høyre, kapitalmaktens parti, er også det partiet som nok har markert seg sterkest som forkjemper for LHBTP-rettigheter og har selv fremtredende representanter for ulike seksuelle orienteringer.

Overgrepene som Ludvigsen er siktet for skal ha skjedd på ulike institusjoner, på hotell i Oslo, hjemme hos seg selv, på hytter og i biler, og Ludvigsen har brukt sin posisjon og autoritet nettopp til å innynde seg hos ofrene – og som en trussel om konsekvenser hvis overgrepene ble kjent.

Utad har Ludvigsen fremstått som en engasjert og raus person i lokalsamfunnet, som har hatt en genuin omtanke for utsatte grupper. Men som med mange andre med tilsvarende engasjement, ansatte ved asylmottak blant andre, så er dette kun et bilde man har bygget opp for å få tilfredsstilt egne umoralske, og ulovlige, behov. Det er ikke mange månedene siden det kom frem opplysninger om at kvinnelige ansatte ved asylmottak begår seksuelle overgrep mot brukerne, og mest trolig er dette bare toppen av isfjellet. Har man status, innflytelse og posisjon og/eller et yrkesmessig skalkeskjul kan dette være tilnærmet umulig å oppdage.