Hjem Nyheter Norge Asylsøkere reiser på ferie til sine hjemland

Asylsøkere reiser på ferie til sine hjemland

MASSEINNVANDRING Bodø Mottakssenter har sendt et brev til regjeringen hvor de uttrykker sin bekymring over asylanter som reiser på ferie til sine hjemland etter å ha fått innvilget opphold i Norge.

I et brev til justisminister Anders Anundsen (Fremskrittspartiet) uttrykker Beate Klette ved Bodø Mottakssenter sin bekymring:

Hvor farlig er det egentlig i hjemlandet som gjør at man kvalifiserer for opphold når man bare etter noen måneder kan returnere dit på ferie?

Beate Klette (Foto: Avisa Nordland)
Beate Klette (Foto: Avisa Nordland)

Tone Loger Tveter, assisterende direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI) sin asylavdeling, hevder dette er noe UDI vet lite om ettersom det ikke eksisterer noen utreisekontroll i Norge, og legger til UDI har muligheten til å trekke tilbake oppholdstillatelsen.

Stein Bungum, daglig leder ved selskapet Fossnes AS som driver seks mottak i Norge, hevder det ikke er noen grunn til bekymring. At asylsøkere med beskyttelsesbehov reiser på ferie til sine hjemland mener han man ikke kan bli provosert av.

Stein Bungum (Foto: Jon-Ivar Fjeld)
Stein Bungum (Foto: Jon-Ivar Fjeld)

Bungum hevder også at det er «klin umulig å få en oversikt» over hjemreisene og at asylsøkerne lett kan reise inn i land uten at noen får vite om det. Videre leggere han til at det er «en illusjon å tro at UDI vil få greie på i hvilket omfang dette skjer».

Mottaksleder ved asylmottaket i Harstad, Eli Skoglund, vet at visse asylsøkere kan reise til naboland til sitt hjemland for å gjennomføre «tvangsekteskap eller omskjæring av jenter», men hevder de ikke har opplevd dette på mottaket i Harstad.

I et svarbrev til Bodø Mottakssenter skriver justisministeren blant annet:

Det er også grunn til å stille spørsmålstegn ved behovet og oppfyllelse av kriterier for beskyttelse dersom det er trygt å dra til hjemlandet på ferie nærmest umiddelbart etter at man har fått innvilget opphold. Jeg kommer derfor til å følge opp disse problemstillingene.

Kilder:
– Lar meg ikke provosere av asylferie
Får innvilget asyl – drar til hjemlandet på ferie