Hjem Historie «Holocaust» under lupen Auschwitz-rapporten

Auschwitz-rapporten

«HOLOCAUST» Vedrørende upåliteligheten til den sentrale «Auschwitz-rapporten».

Vrbas skissering av Krematorium I & II i Birkenau. Bilde: en: Rudolf Vrba (1924–2006) and en: Alfred Wetzler (1918–1988), Public domain, via Wikimedia Commons

Ortodokse «holocaust-historikere» fortsetter å promotere «Auschwitz-rapporten» og presenterer informasjonen som pålitelig. Følgende sitat viser omfanget av oppføringen om emnet i «holocaust»-leksikonet. Tydeligvis var ikke rapporten så pålitelig at de følte for å gi en lenke til den. Heldigvis klarte jeg å finne en kopi av rapporten på CODOH-forumet.

Auschwitz-rapporten:

Mellom 18. og 22. juni 1944 blir Auschwitz-rapporten, skrevet av to slovakiske jødiske fanger som flyktet fra Auschwitz den 7. april 1944, og som lagde en rapport i slovakisk innen utgangen av april, offentliggjort over hele verden gjennom mediekanaler i Sveits.

I april 1944 flyktet Rudolf Vrba og Alfred Wetzler fra Auschwitz og skrev en rapport som ga noen av de første pålitelige øyenvitneskildringene fra leiren. Den rumenske diplomaten Florian Manoliu, som hjalp George Mandel-Mantello i redningsarbeidet, mottok en kopi av protokollen og ga den umiddelbart til Mandel-Mantello i juni. Idet han anerkjente protokollens viktighet, kopierte Mandel-Mantello den, oversatte den, distribuerte den til sveitsiske protestantiske prester og lanserte en verdensomspennende pressekampanje som fordømte nazistenes grusomheter.

Holocaust Encyclopedia: Auschwitz Report

Jeg vil benytte meg av Carlo Mattognos bok, «The Real Case for Auschwitz—Robert van Pelts Evidence from the Irving Trial Critically Reviewed«, for å adressere noen av påstandene fremsatt i rapporten.

Først er det viktig å merke seg at rapporten går under mange navn. «War Refugee Board Report,» «Auschwitz Protocols,» og «Vrba-Wetzler Report,» (side 483). Denne rapporten var svært innflytelsesrik og ble tatt på alvor, som illustrert i en uttalelse av Walter Laqueur: «Dermed var det først i 1944, da Rudolf Vrba og Alfred Wetzler kom med de mest detaljerte nyhetene om den største av alle dødsleirene, at ‘ryktene’ ble til en sikkerhet.» (side 491).

Selv nettsiden der jeg fant kopien av rapporten, nevner dens innflytelse og betydning:

Opprinnelig utarbeidet både på slovakisk og tysk så ble rapporten oversatt til flere språk slik at det internasjonale samfunnet skulle få vite hva som skjedde i Auschwitz. Rapporten hadde som et viktig mål å advare Ungarns jøder om den nazistiske regjeringens nært forestående planer om å utslette deres samfunn. De ungarske jødene ga imidlertid lite troverdighet til rapporten, som i utgangspunktet ikke hindret den systematiske deportasjonen som begynte i midten av mai 1944, to måneder etter starten på den nazistiske okkupasjonen. Innen ytterligere to måneder var omtrent 440 000 jøder tvangsflyttet fra Ungarn, og de fleste hadde blitt sendt til Auschwitz.

Publiseringen av rapporten i den sveitsiske pressen vakte imidlertid så mye indignasjon i utlandet at den ungarske regenten, Admiral Miklós Horthy, under politisk og militært press fra de allierte, ble tvunget til å forby ytterligere deportasjoner tidlig i juli 1944. Men etter det fascistiske Pfeilkreuzler-opprøret den 15. oktober fortsatte forfølgelsen av Ungarns jøder, med tusenvis som mistet livet i dødsmarsjer til østerrikske arbeidsleirer.

Wetzler-Vrba-rapporten var blant de viktigste dokumentariske bevisene som ble lagt fram under Nürnberg-rettssakene i 1945.

German History in Documents and Images: TESTIMONY OF TWO ESCAPEES FROF AUSCHWITZ-BIRKENAU

I min forrige artikkel påpekte jeg hvordan denne ‘grove grunnplanen’-skissen fra rapporten ikke er i nærheten av å nøyaktig gjenskape noen av de fire krematoriebygningene i Birkenau (se forsidebildet over).

Til kontrast: Krematorium II og III:

Bilde: Memorial and Museum: Auschwitz – Birkenau.

Og Krematorium IV og V:

Bilde: Two false testimonies from Auschwitz av Carlo Mattogno

Her er Mattognos liste over alt som er galt med Vrba og Wetzlers beskrivelse (side 12) og tegning av de påståtte drapsgasskamrene:

Vi vet nå at beskrivelsen av Krematorium II og III som ble levert av Vrba og Wetzler, samt tegningen som illustrerer det, er ren fantasi, som kan sees ved en enkel sammenligning med den opprinnelige byggeplanen. Kort sagt:

1. ovnene i ovnshallen var nummerert 5 og ikke 9;
2. hver ovn hadde 3 kamre (mufler) og ikke 4;
3. ovnene var plassert i en enkelt rett linje langs aksen til ovnshallen og ikke gruppert rundt pipen i en halvsirkel;
4. hvert åpning (muffel) kunne ikke ta tre normale lik samtidig;
5. tre lik innført samtidig ville ikke brenne helt opp innen 90 minutter;
6. rommet som angivelig fungerte som ofrenes avkledningsrom (Leichenkeller 2) var i halvunderetasjen og ikke på bakkenivå;
7. det var ikke et tilsvarende venterom i etasjen under, da det ikke var noen etasje under likkjellerne;
8. rommet som angivelig fungerte som et drapsgasskammer (Leichenkeller 1) var ikke på bakkenivå og litt lavere enn avkledningsrommet, men i halvunderetasjen på samme nivå som det sistnevnte; det var heller ingen trapp som koblet dem sammen;
9. Veggene i dette likrommet var ikke kamuflert med simulerte innganger til dusjrom;
10. Det var ingen hermetisk lukkede «feller» i taket på noen rom;
11. Rommet som angivelig fungerte som et drapsgasskammer var ikke knyttet til ovnshallen med skinner, men med en godsheis.

«The Real Case for Auschwitz: Robert van Pelt’s Evidence from the Irving Trial Critically Reviewed» av Carlo Mattogno, side 490.

Man må også ta hensyn til andre påstander fra forfatterne av rapportene. Alfred Wetzler, også kjent som Jozef Lánik, skrev boken «Was Dante nicht sah», som ble utgitt i 1964. I denne boken sa Wetzler at giftgassen kom ut av de falske dusjhodene. Dette er i strid med den offisielle historien som hevder at Zyklon B-pelletene ble kastet inn i nettkolonner. Det faktum at Wetzler ville komme med slikt visvas setter hans pålitelighet som vitne i tvil.

Disse ryktene ble utrolig nok tatt over av Alfred Wetzler, medforfatteren, sammen med Rudolf Vrba, av rapporten kjent som «War Refugee Board Report», «Auschwitz Protocols», eller rett og slett «Vrba-Wetzler Report», som jeg vil ta for meg senere (se delkapitler 16.3. og 17.1.-3.). I en bok skrevet av ham under psevdonymet Jozef Lánik, der han refererte til seg selv («Valer») og til Vrba («Karol») og til andre med psevdonymer, skrev Wetzler (Lánik, s. 71f.)

«For kort tid siden hadde disse menneskene tatt seg av bagasjen sin og lurt på hvorfor SS-mennene var så høflig; nå stirrer de opp i taket der små krystaller kommer ut av dusjhodene. Disse krystallene slipper raskt ut gassen sin; nå inhalerer menneskene den, sterk giftig Zyklon.»
«Hver eneste en av dem, selv kvalifiserte eksperter, ble samlet under dusjene, presset, kropp mot kropp, inn i en plass på to hundre og tjue kvadratmeter for å bli dusjet med krystaller av hydrogencyanid.»
(ibid., s. 95)
«[Ofrene] stilte seg opp fem i bredden og marsjerte med barna sine inn i badene, der ikke vann, men kvelende gass kom ut av dusjene.»
(ibid., s. 259)

«The Real Case for Auschwitz: Robert van Pelt’s Evidence from the Irving Trial Critically Reviewed» av Carlo Mattogno, side 483.

Jürgen Grafs bok, «Auschwitz: Eyewitness Reports and Perpetrator Confessions of the Holocaust—30 Gas-Chamber Witnesses Scrutinized«, har også noen problemer med den nevnte rapporten (sider 102–117).

Et av disse problemene er at Vrba og Wetzlers nøyaktige anslag over jøder gasset ikke var veldig nøyaktige i det hele tatt. Ikke bare var deres tall på 1 765 000 jøder drept i Auschwitz-Birkenau mye høyere enn det offisielle tallet, men deres tall på 150 000 franske jøder drept er dobbelt så mye som det totale antallet av jøder som ble deportert fra landet.

Vrba og Wetzler la ved et «nøyaktig anslag over antall jøder gasset ved Birkenau mellom april 1942 og april 1944.» Ifølge disse statistikkene ble ikke mindre enn 1 765 000 jøder myrdet via gassing i nevnte periode. Dette tallet er en god tredjedel høyere enn det maksimale antallet jødiske og ikke-jødiske fanger som ankom Auschwitz i løpet av dets eksistens. Antallet gassede franske jøder Vrba og Wetzler indikerte var 150 000, og antallet litauiske jøder var 50 000. Ifølge Klarsfeld ble imidlertid nøyaktig 75 721 jøder deportert fra Frankrike i løpet av hele krigen (ikke alle ankom Auschwitz; Klarsfeld 1978), og Holocaust-litteraturen, igjen med utgangspunkt i Czechs Chronicle, vet ingenting om litauiske jøder gasset i Auschwitz.

«Auschwitz: Eyewitness Reports and Perpetrator Confessions of the Holocaust—30 Gas-Chamber Witnesses Scrutinized» av Jürgen Graf, side 110/111.

La oss nå vurdere Vrba. I 1964 ble boken hans «I cannot Forgive«, publisert. Hmm, jeg lurer på om Vrba hadde noe nag mot nasjonalsosialistene og derfor motivasjon til å lyve om dem. Graf fant tilfeller der Vrba endret historien fra det han sa i sin rapport fra 1944. Du kan lese om de ‘seriene av nye dumheter’ som boken inneholder på side 113.

«Klokken var ett. Det var faktisk lunsjtid.»

Hvis man sammenligner Vrbas «faktiske rapport» publisert i 1964 med teksten hans skrevet sammen med Alfred Wetzler tjue år tidligere, legger man merke til at han faktisk ikke bare retter tre åpenbare feil som finnes i den første versjonen, men serverer leserne sine en hel serie med nye dumheter også. Her er de viktigste punktene:

1. Mens åpningen av det første Birkenau-krematoriet ble korrekt datert tidlig i mars 1943 i Vrba-Wetzler-rapporten, flyttet Vrba deretter datoen i boken sin til januar samme år, noe som motsier dokumentene og den fullstendige Auschwitz-litteraturen. En årsak til denne kolossale tabben er ikke åpenbar.
2. Zyklon blir nå ikke satt inn i pulverform lenger, men i form av pelleter. Her har Vrba lært noe.
3. Likene blir nå transportert med «spesielle heiser» til krematoriet (faktisk, ovnsrommet). I Vrba-Wetzler-rapporten hadde transporten blitt gjort ved hjelp av flate lastebiler som kjørte på en «sporvei». Vrba hadde tilsynelatende lært på dette tidspunktet at ovnsrommet var plassert ett nivå over «gasskammeret»; imidlertid førte ingen «spesielle heiser» opp, men bare en vanlig heis. Det var ingenting «spesielt» med den.

«Auschwitz: Eyewitness Reports and Perpetrator Confessions of the Holocaust—30 Gas-Chamber Witnesses Scrutinized» av Jürgen Graf, side 113.

For moro skyld, la oss se på de to korrigeringene. Det faktum at Vrba gjorde dette antyder at han visste at det var problemer med kontinuiteten hans fortelling om «holocaust» i hans rapport fra 1944. Det betyr også at han ikke har noen betenkeligheter med å endre historien sin på en bedragersk måte.

Opprinnelig rapport:

Ofrene blir først ført til ventehallen, der de blir fortalt at de skal til badehuset. De kler av seg, og for å støtte deres illusjon om at de skal bade, deler to assistenter ut et håndkle og et såpestykke til hver av dem. Deretter blir de presset inn i gasskammeret. To tusen personer vil fylle kammeret til en slik grad at alle må stå. Assistentene skyter ofte inn i kammeret for å tvinge de som er inni til å gi plass til andre. Når alle er inne i kammeret, forsegles dørene fra utsiden. Det er en kort ventetid, antagelig for å tillate temperaturen inne i å stige til en bestemt grad. Deretter går SS-menn med gassmasker opp på taket, åpner ventilene på vinduene og heller en pulveraktig substans inn i kammeret. Boksene som inneholder denne substansen har påskriften: «Cyklon zur Schaedlingsbekaempfung» og varemerket til en fabrikk i Hamburg. Disse boksene inneholder tydeligvis et cyanidpreparat som fordamper når temperaturen stiger til en bestemt grad. Alle i kammeret dør innen tre minutter. Til nå har det ikke vært tilfeller der noen har vist tegn til liv når kammeret ble åpnet – en fenomen som ikke er så sjelden i bjørkeskogen, der prosedyren var mer primitiv. Kammeret blir ventilert etter å ha blitt åpnet, og Sonderkommandoene flytter likene til krematoriene på flate vogner. Krematoriene som er utpekt som modeller III og IV, opererer omtrent på samme måte, men deres omsetning er bare omtrent halvparten så stor. Den totale kapasiteten til de fire krematoriene er derfor 6000 lik per dag.

«German History in Documents and Images: TESTIMONY OF TWO ESCAPEES FROF AUSCHWITZ-BIRKENAU», side 13.

Korreksjon fra «I cannot Forgive»:

Bilde: I Cannot Forgive av Rudolf Vrba.

Opprinnelig rapport:

Det er fire krematorier i drift i Birkenau for øyeblikket, to større (modell I og II) og to mindre (modell III og IV). Modell I og II består av en ventehall, gasskamre og krematorier. Den store ventehallen, som er utstyrt for å ligne på en baderomshall, kan romme 2000 personer. Det rapporteres at det er en annen ventehall, like stor, under denne. Noen få trinn fører fra den store hallen (på bakkenivå) inn i et veldig langt og smalt gasskammer. Falske dusjer er bygget inn i veggene på gasskammeret for å gi inntrykk av et veldig stort dusjrom. Tre takvinduer i taket på kammeret kan tettes helt av ventiler. Et smalsporet spor går fra gasskamrene gjennom ventehallen til krematoriene.

«German History in Documents and Images: TESTIMONY OF TWO ESCAPEES FROF AUSCHWITZ-BIRKENAU», side 12.

Korreksjon fra «I cannot Forgive»:

Bilde: I Cannot Forgive av Rudolf Vrba.

Etter å ha fått kjennskap til alle problemene kan man bli sittende igjen og lure på hva som egentlig er så pålitelig med denne rapporten. Dette er noe som «holocaust»-forkjempere ikke bryr seg om. På grunn av deres mektige og autoritære posisjon så kan de presentere denne rapporten, og til og med vise dens unøyaktige skildring av krematoriet, og være sikre på at den jevnlige personen ikke vil legge merke til det fordi sannheten ikke har blitt presentert for dem.

Skjermbilde: Youtube.

Opprinnelig publisert av Holocaust.claims.

«Holocaust» under lupen