Hjem Nyheter Globalt Australia med tiltak mot robotgenererte eksamensbesvarelser

Australia med tiltak mot robotgenererte eksamensbesvarelser

UTDANNING Australske universiteter tar nå grep som respons på studenters bruk av kunstig intelligens for å jukse på oppgaver.

Illustrasjon. Skjermbilde: Youtube / Jacky Baltes.

Åtte australske universiteter har revidert måtene studenter vurderes på grunnet fremskritt innen teknologi som gjør det enkelt å fremstille falske besvarelser ved bruk av kunstig intelligens. Ved å logge seg inn på en gratis onlinetjeneste kalt ChatGPT kan hvem som helst generere tekster innen ulike genrer ved å skrive inn en prompt.

Allerede i 2017 klarte en algoritme å prestere bedre enn 80% av eksaminandene ved en opptaksprøve til Universitetet i Tokyo. Imens har utviklingen på feltet skredet frem i høyt tempo. ChatGPT er basert på den tredje iterasjonen av en språkmodelleringsteknologi kalt GPT, som ble utviklet av forskningslaboratoriet OpenAI i 2020. Tekstene som systemet genererer er av en slik kvalitet at det kan være vanskelig å skille dem fra tekster skrevet av et menneske, men OpenAI jobber med en løsning som skal kunne underlette oppgaven med å identifisere tekst generert med ChatGPT.

GPT står for Generative Pre-Trained Transformer, og tilhører en gruppe maskinlæringsmetoder kalt dyp læring, en type nevralt nettverk organisert i lag som progressivt henter ut beskrivelser på høyere nivå av trekk ved inndataene.

Ifølge leder dr. Matthew Brown for Go8-konsernet, som disse universitetene er en del av, vil eksamener i større grad gjennomføres under oppsyn og med penn og papir. Retningslinjene for studenters fremferd er blitt oppdatert slik at studenter som benytter kunstig intelligens til å jukse på prøver kan forvente alvorlige disiplinærreaksjoner.

I New York blokkerte offentlige skoler i forrige uke tilgangen til ChatGPT på sine åpne trådløse nettverk og utlånsenheter. En lærer ved Brooklyn Tech, Adam Stevens, mener at nøkkelen videre er å gå bort fra standardiserte metrikker og invitere elevene til å søke kunnskap fremfor å pugge faste rubrikkpunkter.

Også i Norge er lærere bekymret over at elever tar i bruk kunstig intelligens. Både ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder er det avdekket bruk av verktøyet under eksamen. Foreløpig har ikke universitetene klart for seg hvordan de skal forholde seg til problemet, men planlegger å jobbe med eksamensformene og utformingen av oppgavene for å motstå dagens verktøy.