Hjem Nyheter Avisen Time innrømmer at demokratene endret reglene for det amerikanske presidentvalget

Avisen Time innrømmer at demokratene endret reglene for det amerikanske presidentvalget

USA I Times-artikkelen skryter demokrater som jobbet bak kulissene om hvordan de endret reglene for det amerikanske presidentvalget i 2020. De gjorde dette med hjelp fra IT-gigantene og storfinansen.

I en artikkel erkjenner Time hvordan demokrater, storfinansen og IT-giganter endret spillereglene i forkant av det amerikanske valget i 2020. Time tar det perspektivet at dette var nødvendig for å «redde» det amerikanske demokratiet fra president Donald Trump. Avisen skriver det følgende:

In a way, Trump was right.

There was a conspiracy unfolding behind the scenes, one that both curtailed the protests and coordinated the resistance from CEOs. Both surprises were the result of an informal alliance between left-wing activists and business titans.

Avisen skriver at storfinansen ikke ønsket noen opprørslignende scenarier i dagene etter avstemmingen, og jobbet deretter sammen med de amerikanske fagforeningene for å forhindre et scenario der ingen trodde på valgresultatet. Valgresultatet er noe mange republikanere fremdeles betviler, men IT-gigantene har håndtert sensuren på sine plattformer når det kommer til mennesker som ofte konstruktivt stiller spørsmål ved utfallet av valget. Avisen hevder at alle disse menneskene med demokratiske forbindelser ikke brydde seg om Donald Trump ville være vinneren av valget, men bare at flest mulig fikk avlegge sin stemme i valget.

Avisen skriver at arbeidet til dette samarbeidet berørte alle aspekter av valget. De overtalte amerikanske stater til å endre stemmeprosedyrene sine, og skaffet hundrevis av millioner dollar i finansiering via både offentlige og private midler. De arbeidet for å få folk til å stemme via brev for første gang og rekrutterte tellere. Samarbeidet jobbet også for at IT-gigantene skulle jobbe sammen for å fjerne Donald Trumps konspirasjonsteorier på sine plattformer.

Dette samarbeidet inkluderte også republikanere som jobbet med demokratene. En av disse var Zach Wamp.

The untold story of the election is the thousands of people of both parties who accomplished the triumph of American democracy at its very foundation,» says Norm Eisen, a prominent lawyer and former Obama Administration official who recruited Republicans and Democrats to the board of the Voter Protection Program.

Norm Eisen er en jødisk advokat som jobbet for den jødiske maktorganisasjonen Anti-Defamation League. Ian Bassin, en demokrat og leder for organisasjonen Protect Democracy, sier at «ethvert forsøk på å påvirke valget vekk fra den rettmessige konklusjonen mislyktes». Ian Bassin er i likhet med Eisen jødisk.

Bassin fortsetter med å si at demokrati ikke er en magi som fungerer av seg selv. Avisen Time innrømmer at det skjulte samarbeidet bevisst ikke ble offentliggjort for amerikanske velgere. De hevder at de ikke rigget til valget ved å jobbe slik, men at de styrket demokratiet gjennom sitt arbeid. Først nå etter valget kommer de ut og ønsker å bli takket for deres arbeid.

That’s why the participants want the secret history of the 2020 election told, even though it sounds like a paranoid fever dream–a well-funded cabal of powerful people, ranging across industries and ideologies, working together behind the scenes to influence perceptions, change rules and laws, steer media coverage and control the flow of information. They were not rigging the election; they were fortifying it. And they believe the public needs to understand the system’s fragility in order to ensure that democracy in America endures.

Avisen reflekterer ikke over det faktum at måten dette samarbeidet har blitt utført på har resultert i store forandringer bak kulissene utenfor allmenhetens tilsyn. At dette skal være demokratisk virker som en latterlig påstand.

Arkitekten Mike Podhorzer

Magasinet benevner Mike Podhorzer som arkitekten bak det skjulte samarbeidet. Det er usikkert om Mike Podhorzer er jødisk, men etternavnet Podhorzer benyttes av jøder. Podhorzer er den politiske sjefen for AFL-CIO, USAs største føderasjon av fagforbund. Da Trump vant i 2016 ble Podhorzer bekymret og begynte å analysere hvorfor folk fra fagforeningene hadde stemt på Trump og ett år før valget i 2020 begynte han å bekymre seg for utfallet. Bemerk deg at han mener at Trump (republikanerne) er ansvarlige for å korrumpere stemmeprosedyrene i svingstater.

«But, we are not prepared for the two most likely outcomes»–Trump losing and refusing to concede, and Trump winning the Electoral College (despite losing the popular vote) by corrupting the voting process in key states. «We desperately need to systematically ‘red-team’ this election so that we can anticipate and plan for the worst we know will be coming our way.»

Corona utgjorde et problem. Fordi et stort antall ikke ønsket å avlegge sin stemme fysisk i valglokalene foreslo Podhorzer og andre å utvide mulighetene for poststemming i de forskjellige statene. Podhorzer begynte deretter å jobbe for å organisere betydelige deler av amerikanske liberale krefter for å jobbe sammen for å øke ressursene under valget. Disse ble også støttet av republikanere som mislikte Trumps retorikk om demokrati.

Ressursene gikk til personell, verneutstyr for personell, stemmesedler, informasjonsark om hvordan man skulle stemme og mer.

Disse liberale kreftene ønsket også at valgadministratorer skulle få mer økonomisk støtte. «Leadership Conference on Civil and Human Rights» arbeidet for å få den amerikanske kongressen til å godkjenne ytterligere finansiering. Den organisasjonen drives av jødinnen Judith Lichtman. Vanita Gupta har vært administrerende direktør og president i organisasjonen, mer om denne indieren senere i teksten.

Kongressen godkjente et betydelig beløp, 400 millioner dollar, men de liberale kreftene ønsket mer. Stiftelsen Chan Zuckerberg (oppkalt etter Mark Zuckerbergs kinesiske kone) donerte nesten det samme beløpet, 300 millioner dollar. Jøden Mark Zuckerberg kontrollerer som de fleste allerede vet Facebook. 2 500 av valgtjenestemennene mottok kompensasjon fra private aktører for sitt arbeid. Avisen offentliggjør ikke hvem eller hvilke som distribuerte disse private pengene til de valgansvarlige.

Sammarbeidet og Amber McReynolds så på hvordan de kunne gjøre det lettere for folk å stemme via post. Hun er medlem av organisasjonen National Vote at Home Institute. Denne organisasjonen ble opprettet etter Trumps valgseier i 2016 av demokraten Phil Keisling, som har vært formann i organisasjonen til helt nylig.

Da poststemming hovedsakelig kommer demokratene til gode var det viktig at konseptet spredte seg. Gruppen hjalp både republikanere og demokrater for at flere kunne stemme. De hjalp til sammen i 37 stater og i Washington D.C. I svingstatene ble det sendt ut 15 millioner stemmesøknader i perioden september og oktober.

IT-gigantene kveler ytringsfriheten

Demokratene mente at betydelige deler av materialet spredt via internett var falskt og kunne påvirke valget. Gitt deres politiske synspunkter anså de unøyaktighetene først og fremst ble promotert primært av Trump og republikanerne. Laura Quinn, en mangeårig arbeider for det demokratiske partiet og demokratiske presidenter, mente at den beste måten å håndtere «falske nyheter» og «feilaktige påstander» ikke var å debattere disse med de som promoterte dem, men rett og slett sensurere dem. Quinn startet organisasjonen Catalist med Patricia Bauman som kommer fra en jødisk familie. På nettstedet kan du lese at de angriper data som kan bevare «rasisme» eller andre sosiale uting.

Confronting the ways in which data and analysis can perpetuate racism and other social harms, and continually assessing our own data and products to identify, eliminate and reverse those harms.

I november 2019 inviterte Zuckerberg ni ledere for sivile rettigheter til middag. Disse ønsket at Facebook skulle fjerne det de selv anså som falsk informasjon under valget. Ifølge Vanita Gupta, som deltok på middagen, fikk de budskapet frem til Zuckerberg, som lovet å jobbe mer med sine egne faste regler som begrenser ytringsfriheten. Det samme gjaldt Twitters administrerende direktør Jack Dorsey og andre IT-giganter som Gupta også møttes med.

I etterkant av valgseieren har Joe Biden nominert Vanita Gupta til å bli assisterende justisminister, som er den tredje høyeste stillingen i det amerikanske justisdepartementet.

Podhorzer og BLM

Demokratiske organisasjoner planla dessuten demonstrasjoner i gatene hvis de følte at Trump prøvde å stjele valget. Mye av organiseringen hadde oppstått i etterkant av George Floyd død i mai 2020, og de tilhørte Podhorzers nettverk.

The racial-justice uprising sparked by George Floyd’s killing in May was not primarily a political movement. The organizers who helped lead it wanted to harness its momentum for the election without allowing it to be co-opted by politicians. Many of those organizers were part of Podhorzer’s network, from the activists in battleground states who partnered with the Democracy Defense Coalition to organizations with leading roles in the Movement for Black Lives.

I svarte områder i USA jobbet disse organisatorene med å lage en gatefest under valgdagen for å lokke svarte til å stemme og rekrutterte svarte valgarbeidere slik at valglokalene kunne forbli åpne.

En uke før valget ble Podhorzer kontaktet av U.S. Chamber of Commerce, en lobbyorganisasjon for forretnings- og handelsorganisasjoner. De administrerende direktørene er Thomas Donohue og Suzanne P. Clark. De var ikke beredt til å kjempe mot demokratene, noe som gjorde dem redde for at de samme opptøyene som fant sted i løpet av sommeren i etterkant av Floyds dødsfall skulle repeteres. Derfor gikk de sammen med Podhorzer ut med flere meddelelser. En melding var at folket ville gi valgprosessen tid og oppfordret folket til å stole på systemet.

«We call on the media, the candidates and the American people to exercise patience with the process and trust in our system, even if it requires more time than usual.»

I løpet av valgkvelden ledet Trump fordi ikke alle poststemmene hadde blitt telt og dette gjorde mange demokratiske strateger bekymret. De ønsket å sende organiserte demokrater ut i gatene for å samle sine sympatisører mot Trump. Podherzer var trygg på at demokratene ville vinne når alle stemmene hadde blitt talt, og oppfordret dem derfor til å forholde seg rolige og ikke sende folket ut i gatene. Strategene fryktet til og med at dette ville føre til opptøyer, noe de trodde Trump ville utnytte i løpet av valgkvelden. Derfor ble det ikke sett noen store konfrontasjoner mellom Proud Boys og ANTIFA på gatene i løpet av valget.

Men arbeidet for Podhorzer var ikke over, han og demokratene måtte vinne avstemningen og valgmennene. Bassin forklarer hvordan han og andre jobbet for å skape opinion i avisene og gjennom gateaktivisme. Etter valget jobbet de med IT-gigantene for at ingen skulle stille spørsmål ved resultatet, til tross for at demokratene selv i flere år sa at Russland påvirket valget i en slik grad at Trump vant i 2016, noe som senere viste seg å være falskt.

Les også:
Sjefen for den føderale valgmyndigheten i USA: Om Sidney Powell sier hun har beviser på valgfusk, da tror jeg på henne
Benfords lov kan bevise omfattende valgfusk i USA
Republikanerne i USA hevder de har bevis på systematisk valgfusk
Kinesisk valgobservatør bevitner valgfusk i Michigan: «Hva for slags valg er dette?»
Dagens video: Valgfusk i USA der døde stemmer