Hjem Nyheter «Avvikende seksualitet er ikke medfødt»

«Avvikende seksualitet er ikke medfødt»

VITENSKAP En amerikansk tverrvitenskapelig studie viser at det ikke finnes bevis for at avvikende seksualitet er medfødt. Homolobbyens uttalelser om at likekjønnet seksuell omgang er forhåndsbestemt og «naturlig» stemmer dermed ikke ifølge forskerne.

FOTO: Lucy Nicholson / Reuters
FOTO: Lucy Nicholson / Reuters

At seksuell legning skal være en medfødt biologisk egenskap er en av homolobbyens ledende påstander, som etterfølges av argumentet om at personer med avvikende seksualitet ikke selv har valgt sin legning, men at likekjønnet seksuell omgang er forhåndsbestemt og «naturlig». Disse påstandene fra homolobbyen avvises dog med bestemthet av amerikanske forskere som har utført en tverrvitenskapelig studie om temaet.

Forståelsen av den seksuelle legningen som en medfødt, biologisk bestemt menneskelig egenskap – ideen om at mennesker er «født på dette viset» – støttes ikke av vitenskaplige bevis, skriver forskerne.

Den omfattende studien resulterte i en 144-sider lang rapport. Forskerne gjør koblinger mellom seksuell legning, psykisk sykdom og såkalt kjønnsidentitet. Forskerteamet konstaterer at heller ikke idéen om såkalt kjønnsidentitet og transeksualitet (det vil si vrangforestillingen om å være født i «feil» kropp) er biologisk betinget. I anledning det sistnevnte utstedes en kraftig advarsel mot å utføre «kjønnskorrigerende» operasjoner på kjønnsforvirrede personer. Denne advarselen er spesielt rettet mot de tilhengere som ønsker å gjøre drastiske inngrep på små barn som de anser ikke følger dagens kjønnsmønstre.

Hvorfor så mange «moderne» mennesker kommer ut som tilhørende det såkalte LHBT-spekteret, forklares med at det hele ofte handler om en sterk vilje om å tilhøre en viss gruppe hos disse individene. Forskernes studier opplyser videre det faktum at disse personene i mye høyere grad enn andre lider av så alvorlige psykiske sykdommer at pasientene overveier selvmord.

Kilder:
Forskare: »Homosexualitet och avvikande könstillhörigheter ej medfödda egenskaper»
Gay people not ‘born that way,’ sexual orientation not fixed – US study
Sexuality and Gender -Findings from the Biological, Psychological, and Social Sciences