Hjem Nasjonal kamp Avviser Motstandsbevegelsens klage og forbyr motdemonstrasjon

Avviser Motstandsbevegelsens klage og forbyr motdemonstrasjon

DEMONSTRASJON Politiet avviser Motstandsbevegelsens klage på demonstrasjonsforbudet i Fredrikstad, og forbyr samtidig planlagte motdemonstrasjoner.

Som Frihetskamp har rapportert om tidligere i juni, så valgte politiet å forby Motstandsbevegelsens demonstrasjon i Fredrikstad den 29. juli. Dette da de mente det var fare for at voldelige motdemonstranter kunne forårsake voldsomheter, ordensforstyrrelser og skadeverk.

Motstandsbevegelsen påklaget naturligvis vedtaket gjennom sin advokat Nils Christian Nordhus, og understreket samtidig overfor politiet at det ville være helt uholdbart dersom man skulle forby Motstandsbevegelsens demonstrasjon, og samtidig tillate en motdemonstrasjon.

Onsdag denne uken ble organisasjonen underrettet om at politiet hadde valgt å avvise Motstandsbevegelsens klage, men at man samtidig hadde lagt ned forbud mot den planlagte motdemonstrasjonen. Politiet understreket også at forbudet kun gjaldt den 29. juli, og at organisasjonen var velkommen til å søke om å få avholde demonstrasjon på andre datoer.

En offisiell pressemelding angående demonstrasjonen i Fredrikstad, vil bli publisert på søndag denne uken.